Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

No description
by

özgür ertürk

on 12 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KALDIRMA MAKİNALARINDA
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Hareket Kabiliyetlerine Göre;
1. Sabit Vinç, 2. Lastik Tekerlekli Vinç, 3. Paletli Vinç, 

4. Ray Üzerinde Hareketli Vinç, 
4a. Köprülü Vinçler 
4b. Kule Vinçler 
VİNÇLER
İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT NEDİR ?
Işçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 373 – 437. maddelerinde “Kaldırma Makinalarında Alınacak Güvenlik Tedbirleri”

Makine Emniyeti Yönetmeliği

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (Nisan 2013 / 28628)

KALDIRMA ARAÇ VE MAKİNALARI NEDİR ??
Kaldırma araç ve makinaları:
Herhangi bir yükü bulunduğu yerden kaldırıp yer değiştirerek bir başka yere indiren veya istifleyen, gerektiğinde bu yükün yer değiştirme işlemini yükü kısa mesafelerde taşıyarak gerçekleştiren iş makinalarıdır.

Başlıca kaldırma araçları:
Vinçler, krikolar, palangalar, krenler, asansörler, zemin araçları (forkliftler) olmak üzere 6 ana grupta toplanabilir.

KALDIRMA ARAÇLARI
VİNÇLER
KRENLER
PALANGALAR
FORKLİFTLER
ASANSÖRLER

HAZIRLAYANLAR:
10060331-Özgür ERTÜRK
10060328-Yasin CENGİZ

YÜK TAŞIMA
İnsan olarak bir takım araç ve gereçleri alıp başka noktalara götürmek için taşımamız gerekmektedir.
Ama zaman zaman insan gücü ile kaldıralmayacak yükler olabilir, işte bu noktada devreye bu makinalar girmektedir.
KALDIRMA ARAÇLARINDA KAZA SEBEPLERİ
Kaldırma işlemleri nedeniyle tehlike arz eden makinalar, temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamalıdır. Kaldırma makinelerinde meydana gelen kazaların sebepleri şu temel başlıklar altında değerlendirilebilir:
İMALAT
MONTAJ
YETERSİZ BAKIM-KONTROL
KULLANIM HATALARI
İHMALLER
MEYDANA GELEN İŞ KAZALARI
Bom veya kaldırma makinelerinin enerji hatlarıyla teması (kazaların %45’i)
Kaldırma mekanizmasının altında durma,
Makinenin devrilmesi,
Yükün düşmesi,
Emniyetli bir operasyonun sürdürülebilmesi için gerekli olan teknik periyodik kontrollerin yapılmaması
Bomun çökmesi,
Karşı ağırlığın sisteme zarar vermesi,
Dayama ayaklarının yanlış kullanımı,
Düşmeler ve bağlama elemanı hataları
Genel olarak vinç güvenlik önlemleri:

İmal, konstrüksiyon ve montajında alınacak güvenlik tedbirleri
VİNÇ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
İşletme içinde bir yerden bir yere taşınması gereken yükler, malzemelerin raflara istiflenmesi veya adi istiflenmesi, makine ve tezgahlara malzeme şarjı, makine ve tezgahlara takılıp sökülecek parçalarının kaldırılıp indirilmesi gibi işlerde forkliftler uygun kaldırma araçlarıdır.
FORKLİFTLER
– Kanca güvenlik katsayısı en ağır yük için en az 5 olmalıdır.
– Elektrikli vinçler uygun ve yeterli şekilde topraklanmalıdır
– Vincin çalışma sahası işaretlenmeli ve vincin geçit yollarına malzeme bırakılmamalıdır.
– Yükün kaldırılacağı alanda, kancanın geriye kaçabileceği, yükün sallanma periyodu dışına çıkabileceği alanlar bulunmalıdır.
– Operatörün kancayı görüş sahası kapatılmamalıdır.
– Vincin kumanda kutusu üzerinde vince hareket veren akımı kapatabilecek acil durdurma anahtarı bulunmalıdır.
– Raylı vinçlerin yükseltmeyi
– Yükler asla askıda bırakılmamalıdırlar.
– Yükler dik olarak kaldırılmalı, bunların eğik olarak kaldırılmasının zorunlu olduğu durumlarda manevralar sorumlu bir elemanın gözetiminde yapılmalı, yük salınımlarına ve yükün tehlikeli durumuna karşı önlemler alınmalıdır.
– Vincin çalışması esnasında sesli ve ışıklı ikazları çalışır halde bulundurulmalıdır.
– Yağlama sırasında elektrik akımı kesilmelidir.
– Operatör vinci terk ederken kumanda kollarını ‘’0’’ durumuna getirmeli ve ana şarteli kapatmalıdır.
– Açık alanda çalışan vinçlerin fırtınalı havalarda hareket etmemeleri için rüzgâr emniyet düzenekleri bulunmalıdır.
– Kule vinçler rüzgâr hızı 50 km/h ‘ değerini aştığı anda çalıştırılmaları durdurulmalı ve ray kilitlenip emniyete alınmalıdır
– Ray üstünde çalışan vinçlerde ray uçlarında en az tekerleklerin yarıçapı yüksekliğinde takozlar bulunmalıdır.
– Köprülü ve asma vinçlerin,
– Vinç üzerinde herhangi bir onarıma başlanmadan önce, bütün kumanda sistemi stop durumuna getirilmeli ve iki şalter açılarak bunlardan biri sıkıca bağlanmalıdır.
– Vinç üzerine ve uygun yerlere, onarım ve bakım yapıldığına ilişkin uyarı levhaları konulmalıdır.
– Aynı ray sistemi üzerinde başka vinçler çalıştığında, bunları uygun uzaklıkta durduracak takozlar konulmalı veya aynı işi yapacak başka önlemler alınmalıdır.
– Halat tamburlarının ve millerinin veya bobin motorlarının sökülmesinden önce kaldırma halatları, tamburlar üzerinden çıkarılmalıdır. Ancak bunun sağlanamadığı durumlarda, tamburun ani olarak dönmesi önlenmelidir.
– Yapılan onarımın bitiminde, bütün koruyucular yerlerine takılmalı ve vinç harekete geçirilmeden önce onarımda kullanılan bütün araç, gereç ve malzemeler kaldırılmış olmalıdır.
– Vinç üzerinde yapılan bütün bakımlar, onarımlar ve tadilatlar Bakım defterine kaydedilmelidir.
– Forkliftler operatörlük belgesi olan kişilerce kullanılmalıdır.
– Her üç ayda bir yetkili bir teknik eleman tarafından kontrol edilmeli ve rapor düzenlenmelidir.
– Forklift çatallarında insan taşınmamalıdır.
– Uygun aparat monte edilmeden çatallara yük asılarak kaldırılmamalıdır.
– Forklift çatalının altına girilmemelidir.
– Çataldaki yükün üstüne insan alınmamalıdır.
– Çatala doğrudan insan alınmamalıdır.
– Forkliftin üzerine insan alınmamalıdır.
– Kapalı alanlarda çalışan forkliftlerin geliş – gidiş yolları işaretlenmelidir.
– Forkliftler için hız sınırlaması konulmalıdır.
– Yüksek hızlarda ani manevra, duruş ve kalkış yapılmamalı. Dönüşlerde, bina giriş ve çıkışlarında, insanların yanında hız düşürülmeli, korna kullanarak uyarıda bulunulmalıdır.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Kullanılmasında alınacak güvenlik tedbirleri,
Bakım ve onarımda güvenlik tedbirleri olarak 3 grupta toplanabilir.
– İşyerlerinde kullanılacak insan ve yük asansörlerinin, yürürlükteki mevzuatın ve tekniğin öngördüğü şekilde imal ve inşa edilerek kurulması ve bakımlarının yapılması şarttır.
– Asansör boşluğundan, asansörün çalışmasına özgü tesis ve tertibattan başka, hiç bir şekilde halat, tel ve boru gibi sair malzeme veya tesis geçirilmeyecektir.
– Asansör makine dairesi veya boşlukları, geçit olarak kullanılmayacak ve buralara hiç bir şey depo edilmeyecektir. Bu yerlere girilmesini sağlayacak kapılar, her zaman kilitli bulundurulacak ve ancak sorumlu elemanlar tarafından açılacaktır.
– Yük asansörlerinde, insan taşınmaması esastır. Bu yasağı belirten levhalar, her kat kapısına ve kabin içine, görülür bir şekilde konulacaktır. Ancak, işin gereği olarak insan taşınması halinde, insan asansörlerindeki güvenlik koşulları, bu asansörlerde de bulunacaktır.
– Bütün asansör kabinlerinde, taşıyabilecekleri en çok yükü açıkça gösteren levhalar bulundurulacaktır.
– Kat kontağı bulunmayan yük asansörlerinde asansörcü bulundurulacaktır.
– Bina dışında kurulan yük asansörlerinin çerçevesi, tabandan en az 3 metre kadar sağlam bir şekilde örtülecek ve ayrıca kapıların bulunduğu cephe, yüksekliği boyunca tamamen kapatılacaktır.
– Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerde, kıvılcım tehlikesine karşı, asansörlerin kabin kızakları ile kapıların çarpan kısımları, ağaç veya kıvılcım çıkarmayan metal veya alaşımlarından yapılmış olacaktır.
ASANSÖRLER
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
KAYNAKLAR
İş Güvenliği Mühendisliği Eğitimi Ders Notları 2008
TS 10116 - Kaldırma ve Taşıma Makinaları-Vinçler-Muayene ve Deney Metotları
www.isgüvenliği.net
http://www.lift.co.uk/forklifts.html
http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/l113.pdf
Full transcript