Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Klasmanagement

No description
by

Jan Verheyen

on 12 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Klasmanagement

KLASMANAGEMENT
&
Lesonderwijspraktijk

Vaardigheid 1:

BEHOEFTE VAN
LEERLINGEN INSCHATTEN

Vaardigheid 2:
TAAKGERICHTHEID VERHOGEN
VIA ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

Vaardigheid 3:
PREVENTIEVE EN CORRECTIEVE
MAATREGELEN NEMEN

Vaardigheid 4:

NAAR EEN OPTIMALE KLASSFEER

OPDRACHT:

Ga vooraan staan indien je akkoord bent.
Ga achteraan staan indien je niet akkoord bent.
1. Alle beginnende leerkrachten hebben
problemen om een klas in de hand te houden.
2. Om met een klas om te kunnen,
moet je de leerlingen kennen.
3. Gelijk welke klas,
een goede aanpak werkt altijd.
4. Bij een nieuwe groep moet je eerst
een tijd heel streng opstellen.
Nadien kun je wat 'lossen'.
Geheel van preventieve en correctieve pedagogische, didactische en organisatorische- technische vaardigheden
Mevrouw,
Het lukt mij niet om die oefening te maken.
Zo'n zever!
Mag ik ze thuis niet maken en ze u volgende week afgeven?
Reactie op de inzet van de leerling:
ja en/of nee op
persoon en vraag

1. Ik begrijp dat je de oefening niet leuk vindt, maar...
-> Erkennen

2. Zeg, waar heb je die manieren geleerd?
-> Verwerpen

3. Je doet alsof je niets ziet of hoort
-> Negeren

1. Erkennend = pedagogische negatie
-> wachten op een betere reactie van de leerling

2. Verwerpend = Ik weet niet hoe ik moet
reageren, ik tolereer dit niet!
-> pijnlijker en schadelijker: die persoon bestaat niet voor jou
De behoefte aan veiligheid
De behoefte aan invloed
De behoefte aan persoonlijk contact
De behoefte
om iemand te zijn
Ordeverstorend gedrag
= ongepaste, niet-constructieve manier om zeer menselijke behoeftes te bevredigen.
Leerlingen leren om op constructieve manier met die behoeftes om te gaan.

HOE OMGAAN MET...?
Opdracht:

10 min
Overleg met je naaste gebuur

Hoe ga jij om met deze houdingen... ?
Groepsdynamica
= observeren krachtenspel
TOOL
1. sterfiguur?
2. zondebok?
3. eenzaat?
Vaste interactiestructuur
Steeds verschillend door
andere lading
ander accent

> state-management
REFLECTIE

Wat ga ik nu concreet doen als ik voor de klas sta, rekening houdend met Vaardigheid 1?
Klasregels en routines
Duidelijke opdrachten en instructies
Lokaal indeling
OPDRACHT:

Overloop per 2

Welke regels golden bij jou op school?
Welke regels golden in de klas?
Wat vond jij van die regels?
Wanneer is een regel een goede/slechte regel?
Een goede klasregel:

wordt verantwoord naar de leerlingen toe
onderhandelen
simpel en duidelijk
consequent
vb:
"We hebben veel belachelijke schoolregels, we mogen niet op een tribune zitten die in de refter staat. Dat slaat echt nergens op."
"Er zijn regels dat je andere mensen in de pauze niet eens mag knuffelen. Dit vind ik belachelijk."
"We mogen niet zitten op de speelplaats, en als het mooi weer is en er is geen enkel bankje vrij, komen ze tot 10 keer toe zeggen dat we moeten rechtstaan."
geen afleiding
kort, maar volledig
doelen expliciteren
geen te algemene of dubbelzinnige opdrachten
nagaan of dat alles begrepen is
REFLECTIE

Wat neem ik mee en waar zal ik op moeten letten rekening houdend met Vaardigheid 2?
OPDRACHT:
Noteer voor jezelf:
een situatie waarin een leerling ongewenst gedrag vertoonde
de reactie/straf van de leerkracht of van jezelf hierop
waarom je die reactie / straf wel of niet goed vond? (zou jij het ook zo doen / of opnieuw in de toekomst? waarom wel/niet?)

Leg samen per 3 of 4 en noteer tips die gebruikt kunnen worden bij het straffen.
alles samen 10 min.
Check en test aanwezig materiaal!

Wie 'agressie' zaait, zal 'agressie' oogsten.


Gehoorzaamheid uit angst heeft zijn gevolgen op lange termijn.


Autoritaire scholen / leerkrachten hebben het meest pestende leerlingen.


http://www.leraar24.nl/video/952
http://www.leraar24.nl/video/1499
OOK PREVENTIEVE MAATREGELEN!

alert zijn, er bij zijn
spreiden van de aandacht of simultaan gedrag = meerdere zaken tegelijk doen
continuïteit en vaart
vasthouden van de aandacht
afwisselende en uitdagende taken
Documenten aanpaktechnieken:


Klasmanagement en orde

Hoe coach ik mijn klas?
Hoe ga ik om met probleemgedrag en conflicten?

Effectief oplossen van problemen in de klas

Omgaan met ongewenst gedrag: escalatieladder

Wat zorgt voor een goede klassfeer?
aandacht voor sociaal-emotionele aspecten

leiderschapsstijl
taakgericht - relatiegericht
sturing - laissez-faire

Reflectie

Formuleer enkele van je sterktes / zwaktes met betrekking tot de verschillende vaardigheden

13 jan 2016
Verheyen Jan
GTI Beveren


Wat ik zo fantastisch, mooi,
boeiend vind aan....


Sessie 1

Routines en regels
Omgaan met ongewenst gedrag
Relatie leerkracht - leerling / E= K x A
Mentale houding 5 sleutels

Sessie 2
Leerkracht vaardigheden
Intervisie casussen

Sessie 3
Didactische aanpak


Interactie bevorderen

Klasopstelling // met werkvorm
Sessie 2

Speed sparren

Formuleer een vraag
, probleem, aanpak,... waarover je wil sparren.

Per 2
: vragers en sparring partners.

De vragers leggen hun vraag,... voor aan een collega en
sparren 5 minuten
.

De vragers leggen hun vraag + nieuwe inzichten voor aan een
tweede collega
en sparren weer 5 minuten.

Eventueel nog een derde sparringsronde.

De vragers ordenen hun input en schrijven nieuwe inzichten en tips op.

De 'sparring partners' worden nu vragers en bereiden een vraag voor waarop zij op hun beurt graag feedback krijgen op dezelfde manier.
Intervisie in groep
Heeft iedereen voldoende feedback ontvangen op haar/zijn vraag?
Ben je hier 'klaar' mee?

Wil iemand nog iets aanvullen vanuit de groep?
Leerlingen serieus nemen en verantwoordelijkheid geven

Positieve verwachtingen formuleren
Bedankt voor jullie
aandacht en veel succes toegewenst!
KLASMANAGEMENT
https://www.leraar24.nl/video/1402#tab=0
Full transcript