Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zaman Kazandırıcı Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirme Teknikler

No description
by

Ahmet kütük

on 14 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zaman Kazandırıcı Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirme Teknikler

Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri
Amaç
• Anında ve yerinde dönüt almak
• Dönütlere göre öğretimi yeniden yapılandırmak
• Öğretimin etkinliği hakkında değerlendirme yapmak

Yapısı
• Geleneksel Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

• Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri
Genel Özellikleri

• Öğrenci merkezlidir.
• Öğretmen kontrollüdür.
• Hem öğretmene hem de öğrenciye fayda sağlar.
Öğrenci Açısından:
a. Öğrenmeye odaklıdır.
b. Öğrencinin katılımını sağlar.
c. Öz değerlendirme becerilerinin artmasını sağlar.
d. Ne kadar ilerlediğinin farkına varır.
e. Daha iyi bir öğrenme ortamı sağlarlar.
Öğretmen açışımdan:
a. Öğrencilerin kazanım boyutunu yerinde ve daha hızlı görür.
b. Öğretimini şekillendirmeye imkân sağlar.
c. Öğrenimi ve derse katılı arttırır.
• Hem ders hem de program bazında değerlendirme imkânı sağlarlar.
• Not verme amacıyla kullanılmaz.
• Basittirler.
• Öğretimi düzenlemeye yöneliktir (Formatif).
• Ortama özgüdür.
• Sürekli olarak kullanılabilir.
• Her biri farklı konular için kullanılabilir.
• Bir çalışmada bu teknikleri kullanan öğretmenlerin %90ının öğretim yöntemlerinde değişiklik yaptıkları görülmüştür.
Nasıl kullanabilirim
• Sınıf içerisinde neyin ölçüleceğine karar verilmesi gerekiyor.
• Buna uygun bir teknik seçilir.
• Uygulamanın amacı öğrencilere söylenir ve teknik uygulanır.
• Değerlendirme yapılır.
• Öğrencilerin öğrenme düzeyleriyle ilgili nasıl bir sonuç elde edilmiştir.
• Programda değişiklik yapmak gerekiyor mu?
• Bulguyla ilgili öğrencilere de geribildirim verilir.
Dikkat
• Not vermek amacıyla kullanılmazlar.
• Öğrencilere, yanıtların onları değerlendirmek için değil dersi geliştirmek için kullanılacağı söylenmelidir.
• Öğrencilerin rahatça gerçek durumlarını ifade etmeleri sağlanmalıdır.
• Sınıfın katılımı olabildiğince sağlanmalıdır.
• Öğretime yönelik olduğu kadar öğrenciye yönelik te geribildirimde bulunulmalıdır.
• Süre iyi planlanmalıdır.
• Bilmek istemediğimiz şeyler sorulmamalıdır.
• Gerektiğinde diğer öğretmenlerle de bilgi paylaşımında bulunulmalıdır.
• Daha öncesinde denemediğimi/bilmediğimiz bir CAT uygulanmamalıdır.
2. Ön Bilgilerin ve Kavram Yanılgılarının Kontrol Listesi
Misconception / Preconception Check

Amaç
Konuyla ilgili öğrencilerde var olan bilgileri belirlemek ya da yanlış bilgileri saptamak için kullanılır.
Süre
En fazla 5 dakika
İçerik
Var olan bilgileri ya da bilgi yanılgılarını belirlemeye yönelik sorular sorulmalıdır.

Uygulama Zamanı
• öğretimin başında
• öğretim uygulamaları esnasında ve
• öğretim uygulamaları sonunda kullanılabilirler.
1. Anlık Test
The (One-) Minute Paper

Amaç
Öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyini belirlemek.
Süre
En fazla 5 dakika
Uygulama
• Dersten önce
• Ders sırasında
• Dersin sonunda olabilir.
Ayrıca,
• Sözlü
• Yazılı
• Yansıtılarak yapılabilir.
Zaman Kazandırıcı
Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

3. Hafıza Matrisi Testi
Memory Matrix
Amaç
Öğrencilerin zihinsel haritasını hızlı ve güvenilir bir şekilde ortaya çıkarmak.
Süre
En fazla 3 dakika.
İçerik
Öğrenciler temel bilgileri hatırlayıp hatırlamadıklarını, bu bilgileri belleklerinde organize bir şekilde saklayıp saklamadıklarını ortaya çıkarmaya yönelik matris biçiminde sorular sorulur.
Uygulama
• Dersin başında veya
• Dersin sonunda uygulanabilir.
Biçim
• Satırlar ve sütunlar şeklindedir.
Önemli
1. Öğrenci bazlı değil; genel bir değerlendirme yapılır.
2. Tüm öğrencilerin yanıtlamaları zorunlu değildir.
3. Öğrencilere de dönüt verilmelidir.
4. Süre uzun tutulamayacak şekilde planlanmalıdır.
Örnek 1
“Bu dersle ilgili en çok zorlandığınız bölümler nelerdir?”
“Bu dersle ilgili en kolayınıza giden bölümler nelerdir?”

Örnek 2
“ En az ne öğrendim?”
“ Bugün öğrendiğim en önemli şey nedir?”

Uygulama
Dersten önce
Konuyla ilgili yağın olan kavram yanılgıları belirlenir. Bir anket hazırlanır.

• Yazılı
• Yansıtılarak yapılabilir.

Öğrencilere kağıt dağıtılarak yanıtlamaları istenir.

Örnek
1. Bu dersten önce hiç “Anlık Test” tekniğini duymuş muydunuz?
EVET HAYIR

2. Ders esnasında hiç öğrencilerinize geri bildirimde bulundunuz mu?
EVET HAYIR
4. Sınıf Kanısını Tespit Testi
Classroom Opinion Polls
Amaç
Sınıfın o konudaki bilgisini, yaklaşımını görmek ve yeni öğrenmeyi etkileyebilecek davranışların önüne geçmek.

Süre
En fazla 2 dakikadır.

İçerik
Evet-Hayır ya da katılıyorum-katılmıyorum yanıtlı sorular sorulur.

Uygulama
Dersin herhangi bir yerinde sorulabilir.
Örnek
Örnek
1. Yabancı dil öğreniminde sınıf içerisinde ana dil kullanılmamalıdır.
EVET HAYIR

2. Sınıf içerisinde Türkçe kullanımının İngilizce öğrenmeme katkı sağladığını düşünüyorum.
Tamamen Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum

5. Öğrenci Düzeyi Kontrol Listesi
Self-Confidence Surveys /Self-Assessment Checklists
Amaç
konuyla ilgili gerekli kazanımları belirlemektir.
Süre
5-10 dakikadır.
İçerik
Kazanım listesi verilir ve öğrenci kendi düzeyine göre uygun olanları seçer.
Uygulama
• Konular ve kazanımlar listelenir.
• Cevaplar için bir işaretleme yolu belirlenir.
• Gerekli açıklama yapılır.
• Öğrencilerin isimlerini yazmaları beklenmez.
Örnek
6. Tek Cümleyle Özetleme Tekniği
The One-Sentence Summary
Amaç
Öğrencilerin bir konuyu bir cümleyle özetlemelerini sağlamak.
Süre
5-10 dakika.
İçerik
Konuyu bir cümle ile özetleyin.
Uygulama
• Konu seçilir.
• Kim, kiminle, ne zaman, nerede, nasıl ve niçin şeklinde sorular hazırlanır.
• Sorular öğrencilerin görebileceği şekilde yansıtılır.
• Yanıtları kağıda yazmaları istenir.
• Öğrencilerin isimlerini yazmaları beklenmez.
7.
Avantaj Dezavantaj Listeleme Tekniği
Pro and Con Grid
Amaç
Konuyla ilgili öğrencilerin avantaj ve dezavantajları yazmaları beklenir.
Süre
2-3 dakika
İçerik
Öğrencilerin bilgiyi analiz etme becerileri belirlenmeye çalışılır.
Uygulama
• Avantaj ve Dezavantajlara yönelik ifadeler seçilir.
• Soru şeklinde sınıfta yansıtılır.
• Öğrencilerin yanıtlarını kâğıda yazmaları istenir.
• Öğrencilerin isimlerini yazmaları beklenmez.
Örnek
Hamlet’ in üvey babası Claudius’ u öldürmesinin avantajları ve dezavantajları nelerdir?
8.
Temel Kuralları Belirleme Tekniği
What is the Principle
Amaç
Öğrencilerin konunun temelinde yatan kuralı daha iyi görmelerini sağlamak.
Süre
2-3 dakika
Uygulama
• Problem çözme gerektiren derslerde daha sık kullanılır.
• Konuyla ilgili problemler belirlenir ve yansıtılır.
• Problem çözümünde “Bunun kuralı nedir?” ifadesi yansıtılır.
• Öğrencilerin yanıtlarını kâğıda yazmaları istenir.
• Öğrencilerin isimlerini yazmaları beklenmez.

Örnek
1/2 + 1/3 = 5/6
toplama işleminin
sonucunu veren kural nedir?
9.
Uygulama Kartları Tekniği
Application Cards
Amaç
Öğrencilerin konuyu kendi yaşantılarına uyarlamalarını sağlamak.
Süre
En fazla 5 dakika
Uygulama
• Öğrenilen konu, kural ya da teori yansıtılır.
• “Bu kuralı kullanabileceğiniz gerçek yaşam durumlarına örnekler veriniz?” denir.
• Öğrencilerin yanıtlarını kâğıda yazmaları istenir.
• Öğrencilerin isimlerini yazmaları beklenmez.
Hazır Bulunuşluk Düzeyi Öğrenme Tekniği
Background Knowledge Probe
Araştırmalara göre sosyo-ekonomik faktörlerin dışında öğrenmeye etki eden en iyi gösterge öğrencinin ders öncesi bilgi durumudur. Öğrenme etkinliğinin verimli olabilmesi için öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini tespit etmektir.

Amaç
Hazır bulunuşluk durumunu öğrenmek.

Örnek
Aşağıdaki kavramla ilgili seçeneklerden hangisi sizin için doğrudur?

Devalüasyon

a. Daha önce bu kavramı hiç duymadım.
b. Daha önce bu kavramı duydum ama gerçekte ne olduğunu bilmiyorum.
c. Bu kavramla ilgili biraz bilgim var.
d. Bu kavramın ne demek olduğunu biliyorum ve açıklayabilirim.

En Belirsiz/Bulanık/Muğlak Nokta
The muddiest Point
Amaç
Öğretilen konuyla ilgili anlaşılamayan noktaların belirlenmesi.
Uygulama
• Öğrencilere kağıt dağıtılır.
• Öğrencilerin en az anladıkları konu yada durumları yazmaları istenir.
• Kağıtlar toplanır.
• Kağıtlar gruplanır.
• Bir sonraki dersin başında eksik konular üzerinde durulur.
• Negatif bir noktaya değindiği için çok sık kullanılması önerilmez.

Öğretmenin Hazırladığı Geribildirim Formları
Amaç
Öğrencilerin dersin geneline olan tepkilerini edinmek.

Uygulama
• Öğretmen tarafından bir form hazırlanır.
• Öğrencilere formu doldurmaları söylenir.
• Sonuçların bir sonraki ders sınıfta paylaşılacağı belirtilmelidir.

Örnek
1. Bugünkü dersin ne kadar açık/anlaşılır olduğunu aşağıdakilerden birini seçerek belirtiniz.
1- Hiç anlaşılır değil
2- Biraz anlaşılır
3- Çoğunlukla anlaşılır
4- Tamamen anlaşılır

2. Dersin gidişatını nasıl buluyorsunuz?
1- Çok hızlı gidiyor
2- İyi gibi
3- Çok yavaş gidiyor

Kategori Tekniği
Categorizing Grid
Amaç
Öğrencilerin konuyla ilgili kavramları doğru olarak gruplayıp gruplayamadığına bakılır.
Uygulama
1. Konuyla ilgili gruplar oluşturulur.
2. Bu gruplara giren kavramlar belirlenir.
3. Bu kavramlar karışık olarak verilir.
4. Öğrencilerin kavramları gruplaması istenir.
5. Dersin sonunda kullanılır.
6. Bilgi yanılgılarını saptamak için de kullanılabilir.

Makale
ASSESSING STUDENT LEARNING INTERCULTURAL COMMUNICATION:
IMPLEMENTATION OF THREE
CLASSROOM ASSESSMENT TECHNIQUES

DR. DANIEL H . MANSSON
Penn State Hazleton
Communication Arts & Sciences
Kullanılan Teknikler
Course: Intercultural Communication

* The Minute Paper

* Misconception/Perception Check

* Muddiest Point
The Minute Paper
Algı Süreci işleniyor.

Süreçteki Önemli Kavramlar

* Attributive
* Expectative
* Affective

Sorular:
1. What was the most
important thing you leamed in this class?
2. What important questions remain unanswered?

N= 205
The Minute Paper
Misconception/Perception Check
Sözlü İletişim işleniyor.

Özellikle aşağıdaki kavramlar geçiyor:
* connotations
* denotations
* indexing
* pragmatics
* semantics

N= 219
Muddiest Point
Aile ve Arkadaşlar
konusu işleniyor
Soru
What was the muddiest point during today's class?


N= 220
Muddiest Point
Aşama 1
Doğru-Yanlış dağılımına bakılıyor
Aşama 2
Doğru yanıt içeren kağıtlardaki ifadeler için tematik kodlama yapılıyor.
Full transcript