Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Avaluació d'una Unitat didàctica

No description
by

on 5 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Avaluació d'una Unitat didàctica

Avaluació d'una Unitat didàctica
Conclusions
Les rúbriques són unes de les eines més objectives i fàcils d'utilitzar per avaluar.
Les rúbriques no són apliques per totes les activitats.
No s'ha d'abusar de les rúbriques, s'han de tenir en compte altres instruments d'avaluació.
És una bona eina per posar en pràctica la coavaluació entre iguals.
Grup classe
Index
Ciències de
la naturalesa

Seqüència didàctica d'activitats
Criteris d'avaluació
Criteris de qualificació
Avaluació a l'àrea d'especialitat
Màster en formació del professorat
UIB 2013-14

Jacint Genestar Mercadal
Instruments d'avaluació
l
Grup classe
20 Alumnes
12 atlotes (una repetidora)
8 atlots (un repetidor)
NESE
Dificultats específiques d'aprenentatge
TDAH
Seqüència didàctica d'activitats
Unitat did'actica: Estructura dels ecosistemes
10 hores
Segon Trimestre
Continguts
La biosfera, la ecosfera i els ecosistemes
Els components del ecosistema
La interacció entre el biòtop i la biocenosi
L'hàbitat i el nínxol ecològic
L'alimentació dels éssers vius en els ecosistemes
Les piràmides tròfiques
El paper dels productors i els descomponedors.
La matèria i l'energia en els ecosistemes
Les relacions biòtiques
Les principals adaptacions dels éssers vius

Activitats
Completar un dossier d'activitat del tema.
- Exercicis corregits a classe
- Lectura d'un text en anglès "trophic pyramids". Respondre un breu qüestionari
- Crear un diagrama sobre el "cicle de matèria" i el "flux d'energia"
- Video sobre el compostatge. Respondre a un qüestionariActivitats
Tasca Competencial "Coneixem Menorca a fons?"
Durada 6 hores
Producte final: Infografia dels diferents ecosistemes de Menorca
Competències bàsiques:
- TIC
- Matemàtica
- Aprendre a aprendre
- Lingüística
Examen a través de la plataforma Moodle


Tasca Competencial
Activitats:

Elaborar una llista de fonts d'informació: bibliografia, webgrafia
Mapa conceptuals o croquis de continguts
Representacions gràfiques de les dades obtingudes en les visites
Entrega d'una memòria de la tasca
Exposició del producte al públic (proposta per exposar a la universitat per a la gent gran)
Intruments d'avaluació
Dossier d'activitats
S'entregarà a final de cada tema.
La manera en que s'avaluarà es mitjançant una "Check list"
Tasca Competencial
Quatre competències a avaluar: TIC, aprendre a aprendre, matemàtica i lingüística
Recerca de fonts d'informació: avaluació per check list

Tasca Competencial
Mapa conceptual: Rúbrica
Tasca Competencial
Representacions gràfiques: checklist
Tasca Competencial
Avaluació del producte (Infografia): rúbrica
Tasca Competencial
Entrega d'una memòria de la tasca: Rúbrica
Tasca Competencial
Exposició oral del producte davant públic: rúbrica
Criteris d'avaluació
C.A. 1. Realitzar investigacions senzilles, on es posin en pràctica anàlisi i interpretació de resultats.

C.A. 7. Identificar els components biòtics i abiòtics, d'un ecosistema pròxim, valorar-ne la diversitat i representar gràficament les relacions tròfiques establertes entre els éssers vius de l'ecosistema.

C.A. 9. Valorar positivament la naturalesa, així com conèixer, respectar i protegir el patrimoni natural de les Illes Balears, tenint en compte els mitjans per a la protecció i conservació d’aquest.

Criteris de qualificació
Dossier: 20% de la nota
Exericicis sorregits a classe
Lectura en anglès "trophic pyramids"
Diagrama del Cicle de la materia i el Flux d'energia
Video sobre el compostatge
Tasca Competencial: 50% de la nota
Examen final en Moodle: 20% de la nota
Actitud: 10% de la nota
Examen a la plataforma Moodle
Contestar a un qüestionari abarcant els contiguts que s'han treballat al llarg de la unitat didàctica.
S'ajudarà de les qualificacions que elabora el mateix espai virtual.
Atenció a la diversitat
Entrega del Dossier d'activitats:
Exercicis del libre proposats a classe i corregits,
Text "trophic pyramids" en català, el qëstionari serà oral
Proporcionar-li el diagrama per moodle, i intentar memoritzar-lo
A partir del video sobre el compostatge, Fer una reproducció en miniatura d'una compostadora
Atenció a la diversitat
- Saber realitzar una recerca d'informació més dirigida. El professor li proporciona una sèrie de llocs web, On pot arribar a la informació
- Mapa conceptual sense diferències amb el grup classe
- Encaregar a l'alumne de la part més de disseny (color, fonts,...)
- Entrega del Dossier d'activitats que s'han fet a la tasca.
- Dirigir de manera molt clara la seva explicació, Participació més curta.
Full transcript