Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SBE HF1 BS - hoorcollege 2

Sport in achterstandswijken
by

Edwin van Gastel

on 5 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SBE HF1 BS - hoorcollege 2

krachtwijken
betekenis van sport
straatsport
hoorcollege BS
40
vogelaarwijken
prachtwijken
probleemwijken
achterstandswijken
aandachtswijken
Minister Ella Vogelaar
Wonen Wijken Integratie (2007)
doel:
Na het college:
- weet je wat we verstaan onder krachtwijken
- ben je bekend met de problematiek in deze wijken
- weet je wat sport kan betekenen in deze wijken
- heb je kennis opgedaan over straatsport/urban sports
WAP - WUP
5 thema's:
- wonen
- leren en opgroeien
- werken
- integreren
- veiligheid
Actie
Uitvoering
soms extra thema's:
Klarendal
- sport en cultuur
- woonomgeving
- achter de voordeur
Bevorderen sportdeelname
uitbouw Sportpunt
Krajicekveldje
jongeren als sportbegeleider
Kenmerken
naoorlogse wijken
vooroorlogse wijken
veel sociale woningbouw
veel mensen met lage SES
geografische ontsluiting
weinig sportvoorzieningen
weinig sportaanbod
langdurig
korte termijn
werkeloosheid
problemen
schooluitval
criminaliteit
verslavingsproblematiek
gezondheid (overgewicht, sterfte)
kenmerken
32%
hoger opgeleiden: sport niet
65%
lager opgeleiden:
lidmaatschap van sportvereniging
‘Voetbal en sport hebben de macht om te inspireren en te verenigen.
Ze brengen hoop waar wanhoop was. Ze halen barrières neer.’ Nelson Mandela.
Een studie van het Sociaal Cultureel Planbureau laat zien dat deelnemers aan sport meer kans hebben om leden van andere sociale klassen tegen te komen. Ook maken sporters meer kans om leden van andere etnische en culturele groepen te ontmoeten dan niet-sporters. Sport heeft dus onmiskenbaar potentie voor ontmoetingen, voor bridging.
ontmoeting
schuldsanering
Rotterdam: 7
Amsterdam: 5
Utrecht, Den Haag, Arnhem: 4
Eindhoven: 3
Groningen: 2
Alkmaar, Amersfoort,
Deventer,
Dordrecht, Enschede, Heerlen,
Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen,
Schiedam en Zaanstad: 1
actieplan
krachtwijken
van aandachtswijk naar krachtwijk
De term “krachtwijk” is gekozen, omdat het terug leggen van de kracht bij de bewoners in de wijkaanpak centraal staat en het hierbij bovendien niet alleen gaat om het “stenen stapelen”, maar er ook een nadrukkelijke verbinding met de sociaal-economische agenda en veiligheid wordt gelegd.
Het belang van deze verbinding wordt nog eens onderstreept door het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat in zijn rapport “Aandacht voor de Wijk” van juli 2007 vaststelt, dat fysieke herstructurering daadwerkelijk van invloed is op de leefbaarheid en sociale veiligheid in de wijk en concludeert, dat “het verminderen van sociale problematiek in een buurt een samenspel is van fysiek en sociaal beleid”.
"Actieplan Krachtwijken, 2007"
wijkaanpak
netwerkbenadering
samenwerking
overheidsbeleid
maakbare samenleving
na WOII
21e eeuw
wie is het meest geschikt om beleid te ontwikkelen als antwoord op een probleem
leefbaarheid vergroten
bijdrage gezonde leefstijl
verbondenheid verhogen
kansen
BSC / brede scholen / CF
Sportimpuls
verbinding sport-zorg
Cruijff- en Krajicekfoundation
kracht bij de mensen
in de wijk
onderdeel bewegingscultuur

onderdeel Urban Culture

laagdrempelig + toegankelijk

risico; veiligheid (onbegeleid/extreem)

jaren '80 - opkomst extreme straatsporten

streetvolley, streettennis, breakdance, skaten, BMX

steeds meer toernooien / wedstrijden

belevingswereld (risico)jongeren
minister Olongren
binnenlandse zaken, kabinet Rutte
www.rijksoverheid.nl
(zie film: Invictus, 2009)
klassieke benadering
parlementaire model
hierarchische
(wederzijdse) afhankelijkheid
motieven
voor samenwerking
doorbreken van een patstelling
ontoereikende hulpbronnen
bereiken van medewerking aan beleid
overheid
maatschappelijke groepen
invloed op overheidsbeleid
bereiken van eigen doelstellingen
verwerven van publieke hulpbronnen
bv. woningcorporaties
bv. subsidies, vergunningen
bv. financiele (private) middelen of kennis
bv. groepen bij elkaar brengen -> spelregels + subsidie
http://www.knag.nl/fileadmin/img/onderwijs/Onderwijsdag_2009/WS_13_-_De_Kam_-_Nederlandse_wijkaanpak.pdf
Priemus, 2005
+ uitsluiting
18 indicatoren waarom deze 40 wijken;
geclusterd in 4 thema's:
sociaal-economische achterstanden bij huishoudens
(sociale) leefbaarheidsproblemen, zoals ervaren door wijkbewoners
fysieke achterstanden in woningvoorraad
fysieke problemen volgens wijkbewoners
institutionalisering
(woON, 2007)
http://www.nationaalkompas.nl/thema-s/gezondheidsachterstanden/thema-s/gezondheid-in-veertig-krachtwijken/
economisch
sportdeelname.nl
sportopdekaart.nl
leefbaarheid
rommel
Outcomemonitor Wijkenaanpak 2015
Leidelmeijer et al, 2015
Mulier, 2017
Urban Sports
854834
Full transcript