Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Reagowanie zwierząt na bodźce

No description
by

Kasia Kleparska

on 15 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Reagowanie zwierząt na bodźce

Receptory
Receptory
– wyspecjalizowane komórki lub narządy zmysłowe odbierające informacje z otoczenia. Dzieli się je ze względu na

-rodzaj docierającego bodźca
mechanoreceptory
- mechaniczne, np. dotyk, uścisk, rozciagane
nocyceptory
- uszkadzajace tkanki, wywołójace ból
chomoreceptory
- chemiczne ( smakowe, węchowe)
termoreceptory
- zmiany temperatury
fotoreceptory
- świetle
osmoreceptory
- zmianę ciśnienia osmotycznego w organizmie
elektroreceptory
- zmian pola elektrycznego wytwarzanego przez organizmy zanurzone w wodzie
baroreceptory
- ciśnienia krwi
-
pochodzenie bodźców
eksteroreceptory
- odbierajace bodźce z otoczenia
interreceptory
- odbierające sygnały z wnętrza organizmu
-budowa receptorów
komórkowe
- białka wystepujace w błonie lub wnetrzu komórki, odbieraja sygnały z wnetrza organzmu, wywałują lub hamują odpowiednie rekcje zachodzące wewnatrz reakcji
czuciowe
- komórki lub narządy odbierające sygnały z otoczenia lub z wnetrza organizmu

Funkcjonowanie zwierząt
Narządy zmysłów u zwierząt
Dotyk
-mechanoreceptory rozmieszczone w powłoce ciała
-tworzą je komórki zmysłowe lub wolne zakończenia włókien nerwowych
-linia naboczna u ryb i larw płazów

Odruchy
Hormonalna ochrona organizmu
Układ hormonalny –
kontroluje i koordynuje działanie różnych części ciała poprzez wydzielanie specyficznych substancji zwanych hormonami

Hormony -
substancje wydzielane przez układ hormonalny; kontrolują procesy metaboliczne:
wzrost, rozmnażanie się; odpowiadaj za proces linienia bezkręgowców oraz przeobrażenie owadów

Hormony poprzez układ krwionośny doicieraja do każdej części ciała
Zmiany regulowane poprzez układ hormonalny zachodzą wolniej ale są długotrwalsze


Układ nerwowy strunowców
-
U wszystkich strunowców układ nerwowy powstaje z cewki nerwowej ( powstaje w rozwoju zarodkowym)
- Pojedynczy zwój mózgowy wystepouje u osłonic
- U bezczaszkowców układ nerwowy tworzy cewka nerwowa, biegnąca pod struna grzbietową , w przedniej części rozszerza się i tworzy pęcherzyk przedni

-
Mózgowie
– wystepuje u wszystkich kręgowców; zbudowane jest z 5 części; powstaje w 3 etapach 1.pęcherzyk na początku cewki 2.podział pęcherzyka na trzy pęcherzyki potomne(przedmózgowie, śródmózgowie, tyłomózgowie) pierwszy i trzeci dzieli się jeszcze raz 3.ostatecznie powstaje pięć pęcherzyków tworzących poszczególne części mózgowia :
Kresomózgowie-
kontroluje procesy umysłowe i ruch
Międzymózgowie-
odpowiada za odbiór bodźców, regulujgospodarkę wodna, metabolizmi wpływa na produkcję hormonów
szyszynka
- wydziela substancję regulujaca rytmy biologiczne
Śródmózgowie-
umożliwia utrzymanie homeostazy
Móżdżek-
odpowiedzialny za rónowagę oraz koordynacje ruchów
Rdzeń przedłużony-
kontroluje podstawowe procesy życiowe

Reagowanie zwierząt na bodźce
Bodziec
- uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję receptorów nerwowych lub innej komórki; bądź rozpoczynający ciąg reakcji w układach: nerwowym lub hormonalnym; zmiana środowiska zewnętrznego, w którym znajduje się dana komórka lub narząd.
Odruch
– reakcja narządu (efektora) na bodziec przesłany przez receptor rejestrujący impulsy

Odruchy dzieli się na :
bezwarunkowe
- wrodzone i identyczna u przedstawicieli danego gatunku (np. odruch wymiotny, odruch akomodacji oka)
warunkowe
- nabyte; powstaja poprzez odebranie danego bodźca (np. Wydzielanie śliny pod wpływem zapachu jedzenia)
Droga bodźca
Bodziec dociera do odpowiedniego receptora

Bodziec zamienia się na
impuls nerwowy

Za pośrednictwem nerwów impuls trafia do ośrodkowego układu nerwowego

Wywołanie konkretnej reakcji organizmu

Wzrok
-składaja sie fotoreceporów
-w procesie tym uczestniczy barwnik rodopsyna ( rozpada sie pod wpływem śwatła, co powoduje powstanie impulsu nerwowogo
-narzat wzroku u zwierząt sa OCZY
-proste- u większości zwierząt
-złożone- u stawonogów; zbudowane z setek ommatidiów (Zbudowane jest z przejrzystej rogówki pochodzenia oskórkowego, aparatu dioptrycznego, aparatu receptorycznego i izolacji pigmentowej)
i u bezkręgowców pełnią statocysty
Węch i smak
-chemoreceptory
-narządy zmysłu czucia chemicznego
-kubki smakowe - okolice otworu, na języku, w powłoce wyściełajacej jamę gebowa
-Smaki : gorzki, słodki, kwaśny, słony, smak mięsny (umami)

Słuch i równowaga
-mechanoreceptory u bezkręgowców w statocytach , u kregowców w błędniku
-narząd słuchu- odbiera i analizuje drgania powetrza lub wody
-funkcje zmysłu słuch pełni:
-u kręgowców błednik błoniasty
-u ryb pęcherz pławny
-kregowce posiadją dodatkowe elementy wzmiacniające czułość zmysłu słuchu ( błona bębenkowa, strzemiaczko, młoteczek, kowadełko,ucho zewnętrzne)
-funkcje narządu zmysłu równowag
Układ nerwowy bezkregowców
parzydełkowce
-
Posiadają najprostszy układ nerwowy
- Prowadzące osiadły tryb życia polipy mają
rozproszony układ nerwowy
- złożony z sieci komórek nerwowych rozrzuconych po całym ciele, zagęszczenie występuje w okolicach otworu gębowego, stopy i na czułkach
- meduzy posiadają bardziej złożony układ nerwowy – dwa pierścienie nerwowe( jeden w okolicy otworu gębowego, drugi na brzegu parasola)
płazińce
-
ośrodkowy układ nerwowy
– dwa zwoje mózgowe (głowowe) i odchodzące od nich dwa podłużne pnie nerwowe a od nich odchodzą nerwy rozprowadzone po całym ciele
- zbudowany z dwóch części (
ośrodkowej
– zwoje i pnie nerwowe,
obwodowej
)
nicienie
- układ podobnie jak u płazińców – obrączka otaczająca gardziel a od niej odchodzące pnie wzdłużne
pierścienice
- proces cefalizacji – wyodrębnienie odcinka głowowego
- dwie pary zwojów nadprzełykowych (mózgowych) unerwiające głowowe narządy zmysłów
- drabinkowy układ nerwowy - w pniach brzusznych występują zwoje segmentalne połączone spoidłami
stawonogi
- mózg – zlane w jedna masę zwoje głowowe
- łańcuszek nerwowy
mięczaki
- dwa pnie nerwowe na których tworza się cztery wyraźne pary zwojów: mózgowa, nożna, boczna, trzewiowa od nich odchodzą nerwy rozproszone po całym ciele
szkarłupnie
- pierścień centralny od którego odchodzą promieniste pnie nerwowe do ramion
cdn. Układ nerwowy bezkręgowców
Ewolucja układu nerwowego bezkręgowców
Rozproszony
(brak zwojow i pni nerwowych)

Pasmowy
(jedna para zwojów i kilka pni nerwowych)

Drabinkowy
(słabo rozwinięte zwoje głowowe)

Łańcuszkowy
( Rozwinięcie zojów głowowych i widoczne wykształkcenie głowy)

Zlewanie się zwojów nerwowych
-Rdzeń kręgowy
- pośredniczy wymianie impulsów nerwowych miedzy mózgowiem a reszta ciała


Ośrodkowy układ nerwowy
- składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego; przetwarza informacje dostarczone z
obwodowego układu nerwowego
Budowa mózgowia kregowców
Ryb
- elementy podobnej wielkości; silnie rozwinięte płaty węchowe

Płazów
- rozbódowane międzymózgowie; słabo rozwinięty móżdżek

Gadów
- rozwój kresomózgowia

Ptaków
- silnie rozwiniety móżdżek; roziniete półkule kresomózgowia

Sakków
- silnie pofałdowane półkule kresomózgowia
Full transcript