Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Konflikty rówieśnicze

No description
by

Justyna Kaczmarek

on 6 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Konflikty rówieśnicze

CZYM JEST KONFLIKT? RODZAJE KONFLIKTÓW PRZYCZYNY KONFLIKTÓW Słowo „konflikt” pochodzi z łaciny – conflictus oznacza starcie, niezgodę, walkę.
Konflikt zachodzi wówczas, gdy zachowanie jednej ze stron przeszkadza w zaspokojeniu potrzeb drugiej lub gdy mają one niezgodne ze sobą systemy wartości. Jest on zjawiskiem nieuniknionym oraz potrzebnym zarówno do pełnego rozwoju jednostki jak i przygotowaniem do dorosłego życia. - interpersonalne (miedzy jednostką a jednostką/ grupą,
- grupowe (gdy podmiotem starcia są grupy ludzkie) - egoizm, chęć dominacji,
- pragnienie rywalizacji i chęć wygranej za wszelką cenę,
- potrzeba uznania,
- nastawienie na maksymalizację nagród O CO TOCZĄ SIĘ KONFLIKTY?
- o stopnie szkolne,
- o życzliwość nauczycieli,
- o pozycję w grupie,
- o forsowanie własnych racji,
- o ochronę siebie w sytuacji poczucia zagrożenia,
- o prawo do wyrażania sprzeciwu wobec norm zespołowych, których nie akceptuje, PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY MAJĄCE WPŁYW NA PRZEBIEG KONFLIKTU:
- lustrzane odbicie,
- mechanizm źdźbła i belki,
- podwójne normy (moralność Kalego),
- myślenie biegunowe,
- iluzja złego człowieka FAZY KONFLIKTU:

1. Powstanie sytuacji konfliktowej ( sprzeczności) 2. Odczucie sytuacji konfliktowej 3. Faza otwartego sporu ( wrogości) 4. Przesilenie konfliktu 5. Faza porozumienia SPOSOBY REAGOWANIA NA KONFLIKT: Konflikty rówieśnicze uczniów klas I- III SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW Klasa stanowi jedność, jednakże składa się na nią około 25 osób, a każda z nich jest jedyna w swoim rodzaju. Większość dzieci ma do czynienia z konfliktami czy kłótniami z rówieśnikami. Jest to zjawisko sprzyjające rozwojowi, kształtuje poczcie tożsamości i własnego „ja”, o ile ma swoje granice i kiedy nad bezpieczeństwem klasy czuwa wychowawca, który wie jak postępować w przypadku ryzykownych sytuacji. Należy pamiętać iż ocena możliwości wyjścia z konfliktu przez dziecko jest wynikiem doświadczania podobnych zdarzeń czy porażek w przeszłości, tak więc znaczącą rolę odgrywa tu nauczyciel edukacji elementarnej. Nauczyciel jako obserwator, ale również członek klasy, powinien wiedzieć, w których sytuacjach jego pomoc jest niezbędna, a które konflikty dzieci są w stanie rozwiązać między sobą bez osób trzecich. WARUNKI PRZEPROWADZENIA SKUTECZNEJ ROZMOWY:

1. Prowadzenie rozmowy „sam na sam”- nawet postronny obserwator może zakócić komunikację oraz proces rozwiązywania problemu.
2. Bezwzględne zachowanie spokoju- nie należy się irytować czy podnosić głosu.
3. Zwracanie się do ucznia po imieniu- należy używać imienia zamiast nazwiska gdyż sygnalizuje to brak złych intencji, a atmosfera rozmowy będzie lepsza.
4. Zachowanie odpowiedniej odległości od ucznia- nie należy przebywać od niego w odległości większej od jednego metra, gdyż osłabia to siłę argumentacji oraz mniejszej od pół metra ponieważ mniejsza odległość może ucznia zawstydzać.
5. Utrzymywanie kontaktu wzrokowego - podczas rozmowy należy patrzeć na ucznia, a szybko dostrzeże, że sprawa jest poważna, jednakże zbyt uporczywe wpatrywanie się może być odebrane jako wrogość.
Jeżeli rozmowa będzie przeprowadzona właściwie, wychowawcy uda się osiągnąć rzeczywiste porozumienie z uczniem, a ten zauważy, że skoro nauczyciel jest wobec niego „w porządku”, warto mieć z nim przyjazne stosunki. kooperacja unikanie (strach przed
konfrontacją) kompromis łagodzenie rywalizacja Sytuacje konfliktowe są nieodłącznym elementem życia szkolnego. Nauczyciele powinni zdawać sobie sprawę z tego, że w klasie mamy zbiorowisko jednostek nie realizujących wspólnych działań. W praktyce w grupie tej ścierają się indywidualne potrzeby, postawy, wartości i oczekiwania. Dlatego tak ważna jest dojrzałość, autentyzm, zdolność i chęć do współpracy, w której obowiązuje tolerancja i życzliwość. Jeśli pojawiają się konflikty, nauczyciel wychowawca powinien starać się właściwie je rozwiązać. Aby to rozwiązanie było możliwe, musi przede wszystkim podjąć dialog oraz uświadomić sobie, na czym dany konflikt polega.
Full transcript