Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ĐỀ TÀI:

No description
by

Tố Uyênn

on 1 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ĐỀ TÀI:

TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC TƯ SẢN ANH
Nữ hoàng Mary I
Nữ vương của vương quốc Anh và Ireland từ 19/7/1553 đến 17/11/1558
Nữ hoàng Victoria
Nữ vương của vương quốc Liên hiệp Anh và Ireland từ 20/6/1837 đến 6/5/1901
Nữ hoàng Anne
Nữ vương của Anh, Scotland, Ireland từ 8/3/1702 đến 1/5/1707
Nữ hoàng Lady Jane Grey
Tại vị 10/7/1553 đến 19/7/1553.
A. MỞ ĐẦU
Nữ hoàng Mary II
Nữ hoàng trị vì 3 vương quốc Anh, Scotland, Ireland từ 13/2/1689 đến 28/9/1694
I. CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH VÀ SỰ THIẾT LẬP CHÍNH THỂ QUÂN CHỦ NGHỊ VIỆN:
II. TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC.
Trong các nhà nước tư sản, nhà nước tư sản Anh vẫn nổi bật nhất với hình thức chính thể quân chủ nghị viện. Nhà nước quân chủ nghị viện Anh là sản phẩm của cuộc nội chiến cách mạng chống phong kiến không triệt để. Cho đến nay, hình thức chính thể này vẫn tồn tại và phát triển.
+
Về thực tế: Hoạt động của nữ hoàng Anh hiện tại chỉ nhằm mục đích chính thức hóa về mặt nhà nước các hoạt động của Nghị viện, Chính phủ. Mọi quyết định của Nữ hoàng chỉ có hiệu lực thực thi khi có chữ kí kèm theo của Thủ Tướng.
Nữ hoàng có quyền bổ nhiệm người đứng đầu CHính phủ nhưng không thể bổ nhiệm một người nào khác nếu người đó không phải thủ lĩnh của Đảng cầm quyền;
Có quyền từ chối phê chuẩn hoặc ban hành các đạo luật mà Nghị viện đã thông qua. Thực tế, từ 1707 đến nay, chưa một nhà vua Anh nào từ chối phê chuẩn các đạo luật mà Quốc Hội đã thông qua;
Nữ hoàng có thể không chấp thuận đề nghị giải tán Quốc hội nhưng chưa bao giờ làm vậy.

Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời ngay trong lòng xã hội phong kiến đã đáp ứng được nhu cầu về giải phóng sức lao động, thay thế cho quan hệ sản xuất phong kiến đã lỗi thời, lạc hậu, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa với tính chất tiến bộ hơn đã thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, điều này dẫn đến mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất phong kiến với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, mâu thuẫn càng ngày càng gay gắt. Giai cấp tư sản muốn tiến hành cuộc cách mạng tư sản nhằm xóa bỏ quan hệ sản xuất phong kiến, thiết lập quan hệ sản xuất mới, đó là quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để.
ĐỀ TÀI:
TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC TƯ SẢN ANH
THÀNH VIÊN THAM GIA
Hà Thị Yêm
Trần Tố Uyên
Mai Thị Thúy Vân
Hồ Thị Ngọc Yến
Nguyễn Hà Uyên
Vi Hải Yến
Cao Thị Vân
Đinh Thị Hải Yến
Hoàng Phương Mai
Bùi Thị Thùy Vinh
Tòng Văn Xuân
Nguyễn Sỹ Quang Trung.
B. NỘI DUNG
I. CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH VÀ
SỰ THIẾT LẬP CHÍNH THỂ QUÂN
CHỦ NGHỊ VIỆN.

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
TƯ SẢN ANH THEO CHÍNH THỂ
QUÂN CHỦ NGHỊ VIỆN.

III. KẾT LUẬN.
Gồm 3 bộ phận cơ bản: Nguyên thủ quốc gia, Nghị viện, Chính phủ.
1. Nữ hoàng:
- Nữ hoàng là nguyên thủ quốc gia.
-
Cách thức thành lập: Theo nguyên tắc thừa kế, Hoàng đế Anh truyền ngôi cho con trai, nếu không có con trai thì truyền ngôi cho con gái.
- Vai trò: + tượng trưng cho sự thống nhất và vững bền của một dân tộc, tượng trưng cho quốc gia, đại diện cho xứ sở.
+ thay mặt cho quốc gia và các đảng phái, lãnh đạo nhà thờ Anh.
+ là tâm điểm của lòng ái quốc, sợi dây liên lạc giữa nước Anh và 1 số nước khác: Canada, Oxtraylia...
- Quyền hạn:
+ Về mặt hình thức:
Nữ hoàng phê chuẩn các đạo luật, bổ nhiệm công chức dân sự, quân sự;
Ban tước hiệu cho các thần dân;
Triệu tập nghị viện và khai mạc kỳ họp quốc hội;
Ký hiệp ước, ban hành luật, giải tán Nghị viện, nội các...
Tóm lại, Nữ hoàng không có thực quyền, đúng như câu ngạn ngữ: '' Nhà vua trị vì nhưng không cai trị''.

- Các đời Nữ hoàng trị vì ở nước Anh:
1640
CMTS Anh nổ ra, giai cấp TS tuyên chiến với PK
Nữ hoàng Elizabeth II
Nữ hoàng của 16 quốc gia độc lập thuộc Khối Thịnh vượng chung Anh
1642
1646
Nội chiến
lần I
1648
Nội chiến lần II
1 - 1649
Chém Saclơ I, chấm hết nhà nước quân chủ chuyên chế, lập ra nhà nước cộng hòa nghị viện chỉ tồn tại trong 40 năm (1689)
2- 1689
Thiết lập chính thể quân chủ nghị viện
1871
Kết thúc thời kỳ CNTB tự do cạnh tranh.
- Chính thể cộng hòa nghị viện: không còn vua, chỉ có 2 viện là Thượng nghị viện ( giai cấp quý tộc và tặng lữ, vì vậy bị giải tán) và Hạ nghị viện ( giai cấp tư sản, nắm quyền lập pháp và hành pháp).
- 2/1989, chính thể quân chủ nghị viện được thành lập, đạo luật quyền hành được ban bố, ngôi vua được thiết lập nhưng chỉ trị vì chứ không cai trị.
Nữ hoàng Elizabeth I
Nữ vương của nước Anh, Ireland từ 17/11/1558 đến 24/3/1603
2.1 Thượng nghị viện:
- Thành phần: gồm 1885 người.

- Cách thức thành lập: đại quý tộc mới, không phải qua bầu cử mà do tầng lớp đại tư sản quý tộc cử ra. Đại quý tộc mới, thượng nghị sĩ là những quý tộc có phẩm hàm từ bá tước trở lên thì được cha truyền con nối, các thủ tướng hết nhiệm kỳ, một số hoàng thân quốc thích do Hội đồng bổ nhiệm.

- Vai trò: Vừa hoạt động rất hình thức, vừa là thế lực kiềm chế và đối trọng của hạ viện. Khi có thượng nghị viện, ít nhất trong công đoạn làm luật, làm cho việc thông qua các quyết định phải được tiến hành dài hơn, với những thủ tục rườm rà, để ngăn chặn sự quá tải, vội vàng của hạ nghị viện.
2.2 Hạ nghị viện:
- Thành phần: gồm 635 đại biểu, mỗi ghế đại diện cho 1 khu vực bầu cử với nhiệm kỳ 5 năm.

- Cách thức thành lập: do đại diện các tầng lớp nhân dân bầu ra nên còn được gọi là viện dân biểu.

- Vai trò: Ngày càng có nhiều quyền lực, lấn át vai trò, quyền hạn của Thượng nghị viện.

- Ở Anh, lập pháp, hành pháp nằm trong tay 1 đảng Vì vậy, không mấy khi hạ viện bị giải tán. Hạ nghị viện chỉ có thể bị giải tán nếu chính phủ thấy đảng của mình có đa số mong mang trong hạ viện, muốn có đa số vững chắc hơn, thì yêu cầu hoàng đế giải tán nghị viện để bầu ra nghị viện mới, với hy vọng sẽ có sự ủng hộ của đa số nhiều hơn, nhằm kéo dài thời gian cầm quyền của đảng mình.
2. Nghị viện:

- Gồm Thượng nghị viện, Hạ nghị viện.

- Quyền hạn:
Quyền lập pháp;
Quyền quyết định ngân sách, thuế;
Quyền giám sát hoạt động của Nội các, bầu hoặc bãi nhiệm các thành viên của Nội các;
Quyền thành lập Chính phủ.

- Vai trò, quyền hạn của Nghị viện lớn như vậy là để hạn chế mức tối đa quyền hạn của nhà vua, làm cho ngai vàng trở nên trở thành hư vị.
3. Chính phủ:
- Cách thức thành lập: Được lập ra từ Đảng chiếm đa số ghế trong Nghị viện, nếu số ghế ngang bằng nhau thì thành lập Chính phủ liên minh các Đảng; Thủ lĩnh của Đảng chiếm đa số ghế thì được bầu làm Thủ tướng ( người đứng đầu Chính phủ), nếu số ghế ngang nhau thì Nghị viện chỉ bầu ra 1 thủ lĩnh Đảng làm Thủ tướng.
- Cơ cấu: đa dạng, gồm Bộ trưởng, Thứ trưởng và phụ tá... ( khoảng 40 - 60 người ).
- Vai trò, quyền hạn: có quyền hành pháp, đưa lực lượng vũ trang ra ngoài gây chiến, có quyền ban hành tình trạng khẩn cấp của nước Anh hay 1 vùng.
- Thủ tướng được hoàng đế bổ nhiệm là thủ lĩnh đảng cầm quyền, chiếm đa số ghế trong hạ nghị viện.Thủ tướng đứng ra thành lập chính phủ. Đó là chỉnh phủ của đảng chiếm đa số trong nghị viện.

4. Các cơ quan khác
a.Tòa án: Hệ thống tòa án gồm có hệ thống tòa án TW và hệ thống tòa án địa phương.
- Toàn bộ tòa án chịu sự lãnh đạo của chủ tịch thượng nghị viện.

b.Quân đội:
Sau cách mạng, chủ yếu đi xâm lược, mở rộng thị trường và lãnh thổ.. Trong thời kì chỉ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, Anh là đế quốc xâm chiếm nhiều thuộc địa nhất.

5. Chế độ chính trị:
- Thời kỳ đầu có 2 Đảng lớn: Đảng tự do và Đảng bảo thủ. Các ứng viên Hạ nghị viện phải thuộc về 1 đảng phái chính trị nào đó. Đảng nào chiếm đa số sẽ là Đảng cầm quyền, Đảng kia là Đảng đối lập.
- Ngày nay, thực chất nền chính trị Anh do 2 Đảng thao túng: Đảng bảo thủ và Công Đảng.
ĐẢNG BẢO THỦ
CÔNG ĐẢNG
CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH VÀ SỰ THIẾT LẬP CHÍNH THỂ QUÂN CHỦ NGHỊ VIỆN.
III KẾT LUẬN:
-
Trong thời kì chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, về mặt kinh tế: nước Anh có nền kinh tế phát triển nhất, trở thành công xưởng của thế giới, về mặt chính trị: đất nước Anh đáng để tự hào vì họ là đất nước đầu tiên khai sinh chính thể quân chủ nghị viện. Cho đến nay, người dân Anh nhìn chung vẫn muốn sống trong một đất nước có vua, họ cũng cho rằng việc duy trì chế độ này vẫn là việc làm cần thiết.
Full transcript