Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ağır Metaller

Kastamonu Üniversitesi Çevre Mühendisliği 2. Sınıf - 2014-2015
by

Vefa Ayvaoğlu

on 9 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ağır Metaller

AĞIR METALLER
Alüminyum
Ağır Metal Nedir?
Fiziksel özellik açısından yoğunluğu 5 g/cm3 ten daha yüksek olan metaller için kullanılır. Bu gruba Kurşun, kadmiyum, krom, demir, kobalt, bakır, nikel, cıva ve çinko olmak üzere 60'tan fazla metal dahildir. Bu elementler doğaları gereği yer kürede genellikle karbonat, oksit, silikat ve sülfür halinde stabil bileşik olarak veya silikatlar içinde hapis olarak bulunurlar.
Ağır Metaller Hangileridir?
Alüminyum
Kadmiyum
Civa
Kurşun
Arsenik
Krom
Kalay
Nikel
Bakır
AĞIR METALLERİN ÇEVREYE ZARARLARI NELERDİR?
Çevre Kimyası Dersi Final Ödevi

Vefa Ayvaoğlu
Ece Emiroğlu
Canan Altunay
Burak Cörgülüoğlu
Hayati Karaca

Alüminyum en yaygın olarak kullanılan metallerdendir ve ayrıca yer kabuğunda en sık bulunan bileşiklerden birisidir. Yüksek konsantrasyonlarına maruz kalındığında sağlık sorunlarına sebep olabilmektedir. İyice bölünmüş alüminyum ve alüminyum oksit tozunun solunmasının akciğer hasarına neden olduğu rapor edilmiştir. Kimi zaman da Alzheimer hastalığıyla ilişkilendirilebilmektedir. Alüminyum tuzları şehir sularının arıtılmasında kullanılır. Bazı bilim adamlarına göre içme sularındaki alüminyum konsantrasyonu ug/L'yi geçmemelidir.
Kadmiyum
Cıva
Kurşun
Kadmiyum en çok yer kabuğunda bulunur ve her zaman çinko ile kombinasyon halinde bulunur. Kadmiyum ayrıca endüstrilerde çinko, kurşun ve bakır ekstraksiyonunun kaçınılmaz yan ürünüdür. Daha sonra doğaya başlıca toprak yolu ile girmektedir çünkü kadmiyum gübrelerde bulunmaktadır. İnsanlar sigara içtiklerinde, yüksek miktarda kadmiyuma maruz kalırlar. Tütün dumanı kadmiyumu akciğerlere taşır. Kan da vücudun diğer kısımlarına taşır. Vücudun bu kısımlarında toksik etkiye neden olabilir. Diğer yüksek miktarlarda maruz kalmalar tehlikeli atık bölgelerine veya kadmiyumu hava ile serbest bırakan fabrikalara yakın yerlerde yaşayan insanlarda ve metal rafinasyon endüstrisinde çalışan insanlarda görülmektedir.
Cıva, çevrede doğal olarak bulunan bir elementtir. Metal formunda, cıva tuzu veya organik cıva bileşikleri halinde, bulunabilir. Metalik cıva çeşitli ev eşyalarında; barometrede, termometrede ve floresan lambalarda kullanılır.
Bu aletlerde bulunan cıva kapalı bir şekilde haznelerinde bulunduğundan tehlikesizdir ve sağlık problemi yaratmaz. Fakat, termometre kırıldığında buharlaşan cıvanın solunmasıyla ciddi oranda cıvaya maruz kalınabilir. Bu durum; sinir, beyin ve böbrek zedelenmeleri, akciğer tahrişi, göz tahrişi, deri dökülmesi, kusma ve ishal gibi zararlı etkilere neden olabilir. Çevreyi en çok kirleten civa kaynaklarından birisi de fotoğraf makinalarında kullanılan civalı pillerdir. Bunlar küçüktür ama her yıl bunlardan milyonlarcası kullanılmaktadır ve çevreye atılmaktadır.
Kurşun yıllardır birçok kullanılma alanı olan yumuşak bir metaldir.
Esas olmayan metallerdendir. Kurşun kuvvetli bir nörotoksindir.
Bu nedenle akut kurşun zehirlenmelerinde beyin kanamaları dahil hastalıklar görülür.
Kurşunla çevreyi kirleten başlıca kaynaklar şunlardır;
-Petrol istasyonları ve rafineriler,
-Akaryakıt tankerlerinden dökülen yakıtlar ve egzoz gazları,
-Kömür yakan santraller,fırınlar ve ocaklar,
-Kurumuş yağlı boya parçaları,
-Kurşun borular
-Kaplama için kullanılan kurşun levhalar
-Emaye işlerinde kullanılan kurşun oksitler
-Şehir suları naklinde kullanılan kurşun borular.
Arsenik
Krom
Kalay
Arsenik, bulunabilen en toksik elementlerden bir tanesidir.
Toksik etkilerine karşın, yeryüzünde inorganik arsenik bağları az miktarlarda doğal olarak bulunmaktadır.
İnsanlar arseniğe gıdalar, su ve hava yolu ile maruz kalabilirler. Ayrıca, arsenik içeren toprak veya su ile deri teması yolu ile de maruz kalınabilir.
Arseniğe maruz kalma, arsenikle çalışan kişilerde, önemli miktarda şarap içen kişilerde, korunmuş ahşap içeren evlerde yaşayan kişilerde ve geçmişte arsenik içeren pestisit kullanılan çiftliklerde yaşayan kişilerde yüksek olabilmektedir.
Krom esas ağır metallerdendir. Hayvanlarda karbonhidrat metabolizması için çok gereklidir.

Toprağın Kromla Kirlenmesi:
-Deri sanayiinde tabaklama işlemleri atıklarından,
-Elektrolizle krom kaplama atıklarından,
-Ev atıklarından,
-Kömür yakan tesislerin baca gazlarından, özellikle çimento fabrika bacalarından ileri gelir.
Kromat topraktaki hümik maddeleri yükseltgeyerek kromit hala dönüşür. Kromit balıklar için kromattan daha şiddetli bir zehirdir.
Kalay çeşitli organik maddelerde kullanılır. Organik kalay bağları insanlar için en tehlikeli olan kalay formlarıdır.
Kalay bileşikleri tarım alanında; tarım ilaçları gibi, plastik endüstrisi, boya endüstrisi gibi çok sayıda endüstride kullanılır.
Organik kalay maddelerinin kullanıldığı alanların sayısı her gün artmaktadır. Bu durumda oluşan atıkların çevreye verilmesi çevreyi kirleten etmenlerin arttığını göstermektedir.
Nikel
Bakır
Nikel, çevrede çok düşük seviyede bulunan bir elementtir. İnsanlık, nikeli, bir çok farklı uygulamalar için kullanır. Nikelin, en yaygın uygulaması, paslanmaz çelik ve diğer metal malzemelerin içeriği olarak kullanılmasıdır. Nikel, mücevherat gibi metal ürünlerde genelde bulunur.
Bitkilerin nikeli topladığı bilinir ve dolayısıyla sebzelerden nikel alımı yüksektir. Sigara içenler, ciğerlerine yüksek oranda nikel alırlar. Nikel deterjanlarda da bulunabilir.
Bakır çok yaygın bir maddedir ve doğada doğal olarak bulunur ve doğal olaylar yoluyla ile doğada yayılır. Bakır yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Örneğin endüstride ve tarımda kullanılır. Topraktaki bakır noksanlığı tahıl bitkilerini büyük oranda etkiler fakat fazlası da çok zararlıdır. Çünkü böyle yerlerde kümes ve ağıl hayvanları bu fazlalıktan büyük oranda etkilenir. Bakır yumuşak sularda daha çok çözünür.
Toprağın Bakırla Kirlenmesi:
-Bakır Endüstrisinden,
-Pirinç ve tunç endüstrisinden,
-Bakırla kaplama endüstrilerinden,
-Bakır bazlı tarım ilaçlarından,
-Evlerde kullanılan bakır kaplardan ve bakırlı süs eşyalarından ileri gelir.
AĞIR METALLERİN ÇEVREDEKİ ARTIŞINI ÖNLEME YOLLARI
-Hava kirliliğinin yoğun olduğu büyük illerimizde kaliteli ve temiz linyitin yakılması için gerekli tedbirler alınmalıdır.
-Kentsel ısınmada doğal gazın kullanımının artırılması ve yoğun hava kirliliği yaşanan illerimize doğal gazın götürülmesi gerekmektedir.
-Yakıtların tekniğe uygun olarak yakılabilmesi için kazanın,yakıtın yanma özelliğine göre standartlarına uygun olarak üretilmesi ve uygun yanma şartlarının sağlanması gerekmektedir.
-Kazanan yakıcıların periyodik zamanlarda eğitilerek, uygun yakma kurallarını öğrenmeleri sağlanmalıdır.
-Büyük ısıtma sistemlerine filtre takma zorunluluğu getirilmelidir.
-Sadece uçucu kül için elektrofiltre bulunan termik santrallere desülfürizasyon tesislerinin de zorunlu olarak kurdurulması sağlanmalıdır.
ÇEVREMİZDE AĞIR METAL ARTIŞININ SONUÇLARI
Atmosferdeki kükürt ve azot oksit emisyonlarının azaltılması uzun vadede gerçekleştirilecek bir işlem olduğundan çevre de yarattıkları olumsuz etkileri nedeniyle emisyonlarının azaltılması için gerek önlemlerin vakit kaybetmeden alınmasının zorunluluğu açıkça görülmektedir.
Bunun yanında acil önlem olarak bir bölgede hava kirliliği, teknolojik önlemler tespit edilerek dikkatle gözden geçirilmeli ve uygulanmalıdır.
Asit depolanması sorununa bilimsel yönden çözüm yolları ararken, zarar tespitleri yapılmalı ve ekosistem detaylı bir şekilde incelenmelidir. Ayrıca problem politik ve bilimsel olarak benimsenmelidir.
DENİZLER VE AKARSULAR NASIL KİRLENİYOR?
Hava, su ve toprak, doğal kaynaklar ve teknolojik nedenlerle metallerle kirlenebilir. Böylece metaller çevrede jeolojik ve biyolojik devirlerle tekrar dağılımına uğrarlar. Bu dağılım ve taşınma sonucu metaller emisyona uğradıkları yerlerden uzaklarda da birikerek çevredeki konsantrasyonları artar.
AĞIR METALLERİN BERTARAF YÖNTEMLERİ
Metalik cıva baca gazından aşağıdaki yöntemlerle ayrılabilir;
-Oksitleyici ekleyerek iyonik cıvaya dönüştürme ve sonra filtrasyonda toplanması.
-Doğrudan aktif karbon yüzeyinde, hücre fırında ya da zeolitde toplanması.
TEHLİKELİ ATIK YÖNETİM PLANI NEDİR?
Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikalardır.
AĞIR METALLERİN BİTKİLER ÜZERİNDE ETKİLERİ
Kurşun, çinko, bakır, kobalt, kadmiyum, krom, nikel, arsenik, cıva ve gümüş gibi metal iyonları, kalıcı etkilerinden dolayı canlı sistemleri ve çevre sağlığı yönünden önem taşımakta olup belirli bir sınırı aşınca da son derece toksik etki göstermektedir.
Çevre Kimyası Final Ödevi - Ağır Metaller

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aydın TÜRKYILMAZ

Öğrenciler:
Vefa Ayvaoğlu
Ece Emiroğlu
Burak Cörgülüoğlu
Hayati Karaca
Canan Altunay
Kaynakça:
1) Ekoloji ve Çevre Bilimleri / Remzi Kitabevi / Doç. Dr. Mine KIŞLALIOĞLU - Prof. Dr. Fikret BERKES
2) Çevre Sorunlar / Aktif Yayınevi / Prof. Dr. Ramazan ÖZEY
3) Çevre Mühendisliğine Giriş / Nobel Yayın / Çeviri Editörü Prof. Dr. İsmail TORÖZ
4) Çevre Kimyası / Gazi Kitabevi / Prof. Dr. Turgut GÜNDÜZ
5) Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü / Kubbealtı / Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU
6) www.food-into.net/Metal
7) www.kimyaegitimi.org/agirmetalerinbitkileruzerineetkileri.pdf
Full transcript