Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ ГАЗАР

No description
by

Sar Uul

on 4 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ ГАЗАР

БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ ГАЗАР
Хураангуй
Байгалийн нөөц баялагт хүний өөрийн гараар бий болгоогүй бүхий л зүйлс орно. Жишээ нь:
• нарны гэрэл
• ус агаар
• хөрс
• амьтан
• ургамал
• ашигт малтмал гэх мэт
Байгалийн тодорхой хэв шинж, аль нэг нөөц, баялгийг хамгаалах, нөхөн сэргээх нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор улсын хамгаалалтад авсан газар нутгийг байгалийн нөөц газар гэнэ.

Оршил
Хүн төрөлхтөний үйлдвэр, аж ахуйн хэрэгцээнд ашиглаж байгаа манай дэлхийн бүхий л зүйлсийг байгалийн нөөц баялаг гэнэ. 20-р зууны шинжлэх ухаан болон техникийн үсрэнгүй хөгжил нь хүний олон талын хэрэгцээг хангаж байгаа ч байгаль орчинд асар их сөрөг нөлөөг үзүүлж байна.


Байгалийн нөөц баялаг
Нийгмийн хөгжил хүний ахуйн хэрэгцээнд шаардлагатай бүхий л төрлийн баялагийг байгалийн нөөц болон байгалийн нөхцөл гэнэ. Байгалийн нөхцөл нөөц нь хоорондоо ялгаатай боловч салшгүй холбоотой. Тухайлбал: Байгалийн баялаг нь аж үйлдвэрт давамгай нөлөөлөх байгалийн нөөц, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд илүү нөлөөлөх байгалийн нөхцөлөөр тодорхойлогдох ба ерөнхийд нь шавхагдах ба шавхагдашгүй нөөцтэй. Байгалийн нөхцөл нөөц нь газар, бүс нутгаар авч үзвэл харилцан адилгүй байдгаас шалтгаалан улс орнуудыг ерөнхийд нь 3 ангилдаг.

2.Оршил
1.Хураангуй
3.Байгалийн нөөц баялаг
4.Байгалийн нөөцийн ангилал
5.Байгалийн нөөц газар
6. Дүгнэлт

Байгалийн нөөцийн ангилал
Шавхагдах нөөц
Бүх төрлийн түлш, эрдэс түүхий эд, нефть, байгалийн хий, нүүрс, мод, хүлэр, занар, төрөл бүрийн хүдэр,алт, мөнгө, зэс, гууль, төмөр г.м
Нөхөн сэргээгдэх нөөц
Газрын нөөц, Хөрсний үржил шим, Ургамлын нөөц, Амьтны нөөц

Шавхагдашгүй нөөц
Усны эрчим хүч, Нарны эрчим хүч, Салхины хүч, Далайн хөдөлгөөн, Сансрын нөөц

дэлхийн нөөц газар
Байгалийн нөөц газар
Байгалийн тодорхой хэв шинж, аль нэг нөөц, баялгийг хамгаалах, нөхөн сэргээх нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор улсын хамгаалалтад авсан газар нутгийг байгалийн нөөц газар гэнэ.
Байгалий нөөц газар нь дараах төрөлд хуваагдана.Үүнд

Иж бүрдлийн нөөц газар
Байгалийн унаган төрх, хэв шинжийг хадгалах зорилготой
Биологийн нөөц газар
Ховор, ховордсонургамал, амьтныг хамгаалах, тэдгээрийн нөхөн үржих нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилготой.
Түүхэн олдворын нөөц газар
Эртний амьтан ургамлын ховор олдворыг байгалийн байдлаар нь хадгалах зорилготой.
Геологийн нөөц
газар
Газрын өвөрмөц тогтоц, илэрц, тэдгээрийн бүтцийг байгалийн байдлаар нь хадгалах зорилготой.
Усны нөөц газар
Мөрөн, гол, усны эх үүсвэрийг хамгаалах зорилготой
Монгол улсын байгалийн нөөц газрууд:
1. Нагалхаан уул 3076 га
2. Батхаан уул 21850 га
3.Лхачинвандад уул 58800 га
4.Булган гол 7657 га
5.Угтам 46160 га
6.Шарга манхан 390071 га
7.Загийн ус 273606 га
8.Алаг хайрхан 36400 га
9.Бурхан буудай 52110 га
10.Эргэлийн зоо 60910 га
11.Их нарт 43740 га
12.Тосон хулстай 469928 га
13.Хар ямаат 50594 га
14.Яхь нуур 251388 га
15.Дэвэлийн арал 10300 га
16.Хан жаргалант 62968,3га
17. Намнан уул 29721,8га
18. Их газрын чулуу 34094,1га
19. Тэсийн гол орчмын нутаг 102897,8
НИЙТ 2006272 г


Дүгнэлт
Хүн төрөлхтөн бий болсон цагаасаа байгалаас хэрэгцээт зүйлсээ авч хэрэглэдэг байсан бөгөөд нөөц нь дуусах үед өөр өөр газар нутаг сэлгэн амьдардаг байсан. Хүн төрөлхтөний хөгжлйин түүхэнд хүний буруутай үйл ажиллагаанаас болсон үзэгдэл нь байгаль дэлхийд маш их хор хөнөөл үзүүлсэн юм.
• 2/3 ой огтолсон
• 200 гаруй зүйл амьтан, ургамал устгасан
• Агаар мандал дахь хүчилтөрөгчийн хэмжээг 10миллиард тонноор багасгаж
• 200сая эдэлбэр газрыг үгүй болгосон байна.
Харин байгалийн нөөцийг ашиглачаад эцэст нөхөн сэргээлт хийх нь чухал юм.

Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа
Full transcript