Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copenhagen Finance IT Region

En præsentation af CFIR, deres projekter og indsatsområder.
by

Emil Jensen

on 19 May 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copenhagen Finance IT Region

CFIR arbejder for innovation og vækst i krydsfeltet mellem finans og it.

CFIR er en non-profit organisation med partnere fra organisationer og institutioner fra de to sektorer samt flere vidensinstitutioner. Virksomhedsrettede aktiviteter er dog et centralt omdrejningspunkt for arbejdet.

Klyngeprojektet har fokus på Region Hovedstaden, men det øvrige Danmark og Øresundsregionen inddrages også. har 14 partnere: og er støttet af: Copenhagen Finance IT Region arbejder løbende med forskellige projekter.
Projekterne beskæftiger sig med centrale områder indenfor finans- og it-sektoren.
Projekterne fungerer som udgangspunkt uafhængigt af hinanden og koordineres således af CFIRs sekretariat, følgegruppe og styregruppe. Der arbejdes pt. på følgende projekter: Benchmarking af sektoren
og styrkepositioner Analyse af sektorens kompetencebehov Netværksdannelse, konferencer og morgenmøder Standard business reporting (XBRL) Kryptering af fortrolige data Fremtidens Penge CFIRs konkrete projekter ligger inden for tre hovedtemaer: Talent Teknologi Synlighed Benchmarking af sektoren og styrkepositioner knytter sig til alle elementer af temaet synlighed.
Der er to forskellige formål med at gennemføre dette projekt:
Løbende monitorering. Der vil løbende være benchmarking/evaluering af sektorens position – både set i forhold til andre metropoler og set i forhold til sektorens udvikling i København og i Danmark. Evalueringen skal både bidrage til en løbende monitorering af fremskridtet på relevante områder og indgå som et vigtigt element i synliggørelsen af klyngen.
Synliggørelse (branding) af sektoren. Et helt afgørende element i skabelsen af et effektivt og succesfuldt klyngesamarbejde er etableringen af en synlig platform, internationalt som nationalt. Der skal derfor udarbejdes en solid kommunikationsplatform med tilhørende brandingværktøjer. En løbende benchmarking er et centralt element heri. Dette projekt er en analyse af kompetencerne i finans- og it-sektoren. Analysen vil afdække de eksisterende kompetencer, samt definere hvilke kompetencer, der vil blive behov for i fremtiden. Projektet har overordnet tre fokusområder: Den eksisterende kompetencebase, det fremadrettede kompetencebehov og nye uddannelses- og kompetenceudviklingsbehov. Netværksdannelse og vidensdeling er vigtige for en succesfuld klyngedannelse. Derfor er netværksdannelse og afholdelse af konferencer og morgenmøder centralt i CFIRs arbejde.

Konkret arbejder CFIR med:
Get FIT - Finance-IT-Tuesday, der et arrangement afholdt hver den sidste tirsdag i måneden, hvor finans-it relevante emner tages op.
Konferencer i forbindelse med lancering af div. rapporter. XBRL står for eXtensible Business Reporting Language og er et verdensomspændende digitalt sprog for kommunikation af finansielle data. Hvis XBRL udrulles effektivt i Danmark vil det skabe en bedre datainfrastruktur og bedre udveksling af finansielle data mellem danske virksomheder, det offentlige, banker mv. til gavn for alle danske virksomheders konkurrenceevne. Formålet med projektet er at udvikle og pilotteste praktisk brug af standardiserede regnskabsdata i Danmark. Projektets resultater skal efterfølgende spredes til finans- og it-sektoren. Fremtidens Danmark er uden kontanter. Det er visionen bag "Fremtidens Penge", et initiativ der vil gøre Danmark til det første kontantløse samfund i verden. Målet skal nås gennem anvendelse af mobiltelefonen, kontaktløse kort og andre digitale platforme. Mobiltelefonen vil i fremtiden kunne bære forskellige betalingsløsninger afhængig af målgruppe, situation, sikkerhed og behov. Og betalingskortet vil i fremtiden forvandle sig til et kontaktløst kort, hvor du blot skal holde det mod terminalen - så er der betalt. Fremtidens betalingsformer vil kunne erstatte checks og vil kunne udvide mulighederne bl.a. ved person-til-person betaling og forældrekontrol af mindreårige. Fremtidens Penge vil medføre:

Øget effektivisering og dermed bedre konkurrenceevne
Færre omkostninger for samfundet
Forbedret klimaindsats
Mindre kriminalitet
Eliminering af kontanter som smittekilde Derfor har Fremtiden Penge stærke forudsætninger:
90 pct. af danskere over 17 år betaler allerede med elektroniske penge i form af et kreditkort.
93 pct. af befolkningen anvender en mobiltelefon og har den med overalt
mere end 90.000 forretninger tager allerede imod elektroniske penge i form af kreditkort.
Danmark er i 2009 kåret som det mest ‘e-ready’ land i verden (IBM og The Economist Intelligence Unit, 2009)
Danmark er nr. 1 i verden i eGovernment (World Summit Awards 2007)
Danmark er det bedste sted i verden at etablere forretning (Forbes Magazine)
Danmarks finansielle sektor er den 7. bedst fungerende finansielle sektor i verden (The Economist Intelligence Unit, 2009) Fremtidens Penge har en række af Danmarks stærkeste finans og it aktører bag sig: Danske Bank, IBM, CBS, PBS, Innovation Lab og Cellpoint Mobile. Tilsammen danner de en stærk og bred gruppe med erfaring og viden inden for mange forskellige discipliner. Copenhagen Finance IT Region deltager som interessent i projekt COBE (Confidential Benchmarking) ledet af Københavns Universitet og Alexandra Instituttet. Projektet går ud på, at den information, der indgår i pågældende databehandling forbliver hemmelig fra start til slut. Derved kan man opnå aggregerede tal til anvendelse i forskellige formål uden at de enkelte kilder og data afsløres. Copenhagen Finance IT Region bidrager til projektet med viden, indsigt, konkrete informationer og timer. Samtidigt er partnere og virksomheder inddraget med henblik på afdækning af mulige anvendelsesmuligheder for krypteret databehandling. I sidste ende vil projektet både kunne bidrage til at løfte deltagende interessenters konkurrenceevne og vil samtidigt potentielt kunne afføde opstart af nye virksomheder.
Full transcript