Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Metodinė priemonė "Pramoginis šokis 11-12 kl."

Ilgalaikės stažuotės pristatymas
by

Arnoldas Riekumas

on 20 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Metodinė priemonė "Pramoginis šokis 11-12 kl."

Metodinė priemonė „Pramoginis šokis 11-12 klasėje“ skiriama šokio mokytojams, kurie moko pramoginio šokio pagal vidurinio ugdymo bendrąją arba išplėstinę kurso programą.
Metodinės priemonės paskirtis
Metodinės priemonės
tikslas

Metodinės priemonės
uždavinys

tapti parankine meninio ugdymo skaitmenine priemone, skatinančią labai atsakingai pasirengti pramoginio šokio mokymo(si) sistemą, padedančią šokių mokytojams planuoti ir pasirengti šokių pamokoms,
padėti jas organizuoti.
Metodinė priemonė parengta

Struktūra:

apima visas tris, tiek bendrojo, tiek išplėstinio kurso programoje numatytas veiklos sritis:

šokio raišką,
šokio stebėjimą, interpretavimą ir vertinimą,
šokio pažinimą socialiniame kultūriniame gyvenime.padėti mokytojui siekti
bendrosiose programose iškelto tikslo -
ugdyti mokinių šokio ir
bendrąsias kompetencijas,
teikiančias galimybę tapti kūrybinga,
aktyvia, estetinei patirčiai
atvira asmenybe.


pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu
Nr. V-269 patvirtintą vidurinio ugdymo
Šokio bendrąją programą,

pagal vidurinio ugdymo
metodinę medžiagą

"Pramoginis šokis 11-12 klasėje"
Klasikiniai šokiai (penki ),
Lotynų Amerikos šokiai (keturi ),
madingi laisvalaikio šokiai (trys ),
metodinės rekomendacijos
(ciklo planas, pamokos aprašas,
metodinės rekomendacijos).

Lėtasis valsas
Tango
Vienos valsas
Lėtasis fokstrotas
Kvikstepas
Samba
Čia čia čia
Rumba
Džaivas
Haslas
Rokenrolas
Lindihopas


UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO

Projektas „PEDAGOGŲ
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO
SISTEMOS PLĖTRA (III ETAPAS)“,
SFMIS nr. VP1-2.2.-
ŠMM-02-V-01-010

Šokio istorijos apybraižoje - pagrindiniai faktai, kuriais galima iliustruoti pamoką.

Šokio informacija - muzikos metras, tempas, akcentuoti muzikos mušimai ir rekomenduojamas skaičiavimas, muzikos pavyzdžiai ir šokis filmuose.

Figūros aprašyme lentele - vyro ir merginos žingsnių aprašymas ir rekomenduojamas skaičiavimas.


Jungimuose - aprašoma, kas yra šokama deriniuose prieš aprašomą figūrą ir po jos.

Deriniuose yra pateikiami keli rekomenduojamų šokio derinių pavyzdžiai.

Skiltyje "Ar žinote, kad..." yra pateikiami įdomesni šokių istorijos faktai, kuriuos galima panaudoti ir kaip klausimus mokiniams.
Mokymosi uždaviniai
Mokymo ir mokymosi eiga:
įvadinė dalis
- pamokos uždaviniams skelbti,
sudominti (8-10 min.),
pagrindinė dalis
- mokymo ir mokymosi veikla (25 min.),
apibendrinimo dalis
- vertinimas ir įsivertinimas (10-12 min.)
Mokymo ir mokymosi veiklos komentarai,
Integracinės sąsajos ir turima patirtis, vieta refleksijai, literatūra, priedai, pastabos.


Apie pamokų organizavimą.
Apie planus.
Apie užduotis.
Apie vertinimą.
Apie refleksiją.
Papildoma literatūra ir šaltiniai.

Kūrybiškai interpretavus
metodinės priemonės medžiagą,
galima mokyti:

pradiniame ugdyme
neformaliajame ugdyme

SISTEMA
Apie užduotis
Šokio raiškos, stebįjimo, interpretavimo ir vertinimo,
šokio vaidmens pažinimo socialiniame kultūriniame gyvenime.

Į kompetencijų ugdyma orientuotos užduotys pamokoje, namuose, integracinės ir ilgalaikės užduotys ir projektai.
Apie pamokų organizavimą
Vienas, keli metodai ar jų grupės pamokoje,
šokių eiliškumas ir repertuaras priklauso nuo konkrečios situacijos, bet išlaikyti sudėtingėjimo ir konstravimo principus,
svarbu atsižvelgti į mokinių amžiaus tarpsnio ypatumus.
Planuoti - mokytis darbo kultūros
Apgalvoti, kokias nuostatas ir
kokius gebėjimus ugdysis mokiniai,
trumpalaikis planas ir pamokos aprašas padės susikurti
savo planus.
Apie vertinimą
Apibrėžti vertinimo kriterijai - kaip mokiniai bus vertinami, atsižvelgiant į pamokos pradžioje iškeltus uždavinius,
kuo daugiau kokybinių ir sudėtinių vertinimo kriterijų,
trijų lygių vertinimo sistema pagal visų veiklos sričių mokinių pasiekimus: įgytas nuostatas, gebėjimus, žinias ir supratimą.
Apie refleksiją
Koks tolesnis mokymasis remiantis tuo, ką šiandien išmoko pamokoje?

Tobulinti savo veiklą - refleksija turi būti kryptinga, tikslinga, konstruktyvi.
Šokio mokytojų asociacijos 2014 metų projektas
Ilgalaikės stažuotės tikslas - parengti metodinę priemonę

"Pramoginis šokis 11-12 klasėje"

Arnoldas Riekumas,
Vilniaus Abraomo Kulviečio
klasikinės gimnazijos
šokio mokytojas metodininkas

Ilgalaikės stažuotės UPC
2014-09-01/2015-02-28
rezultatų pristatymas

Full transcript