Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Støtte til referencekommuner

Projektbeskrivelse, Louise Boye september 2015
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 8 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Støtte til referencekommuner

EN TIDLIGERE FOREBYGGENDE OG MERE EFFEKTIV INDSATS FOR
UDSATTE BØRN & UNGE

THE BIGGER PICTURE
Tidlig indsats - livslang effekt
Finansloven
280 mio
2014-2018
Pilotkommuner
Referencekommuner
(Herning, Hvidovre og Haderslev)
partnerskab syv kommuner
25 kommuner
Styrkelse af den tidlige og forebyggende indsats over for
børn og unge, der vokser op i udsatte familier.
UDGANGSPUNKTET
Indsatstrappen
At sikre en målrettet, helhedsorienteret og langsigtet indsats overfor udsatte børn og unge
-
PRINCIPPER

Fokus på at etablere et
normaliseringsperspektiv

Fælles tilgang til anvendelsen af indsatstrappen baseret på
økonomisk
bevidsthed og faglig viden

Inddragelse og arbejde med
familie og netværk
på alle indsatstrin

Styrket sagsbehandling
, tæt opfølgning, hjemmebaserede indsatser
(og evt. reduceret sagsstamme)

Specialiseret og bred
indsatsvifte
I HERNING...
... har de fx lavet et Sverigesteam (der er også et Danmarksteam)

lavere sagstal (fra 39 til 24)

tværfagligt samarbejde (organisering)

tættere samarbejde med familierneHVAD SKAL VI?

Rådgivende sparringspartner
for Socialstyrelsen om konceptet for klyngebaserede
temaseminarer
, på tværs af kommunerne samt fungere som ansvarlig for de praktiske opgaver ved afholdelsen af seminarerne

Planlægge og afholde en
tværgående konference

Designe et
koncept
for – og være udførende på –
proces- og udviklingsstøtten
til hver enkelt referencekommune med afsæt i implementering af kernekomponenterne fra partnerskabsprojektet.
HVORDAN?
DET FORMELLE
September 2015 - december 2017

7 mio i alt

PARTNERSKAB(sprojekt)

(MULIGE) TEMAER
Caseload


Det
forebyggende mindset
– herunder kompetenceudvikling på såvel myndigheds-, som udførerniveau, samt tværgående ledelsesfora

Tværfaglig belysning
af sager

Tilpasset specialiseret
tilbudsvifte
med afsæt i indsatstrappen

Progression og resultat
måling

Leverandørstyring
med afsæt i incitamentsstruktur

FORMÅL
Udvikling og omlægning
af praksis med henblik på at etablere en


tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge
Med fokus på
myndighedssagsbehandlingen
den kommunale tilbudsvifte
koblingen mellem det specialiserede område og almenområdet
Full transcript