Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ondersteuningstraject Consortiumbo kern- en keuzeprogramma

No description
by

Patric Wigman

on 16 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ondersteuningstraject Consortiumbo kern- en keuzeprogramma

Ondersteuningstraject implementatie Kern- en Keuzeprogramma
1 dagdeel
2 dagdelen
3 dagdelen
4 dagdelen
•opzet en werkwijze ondersteuningstraject
•betrokkenheid op eigen locatie
•bepalen van de inhoud
•stand van zaken ontwikkeling team
•uitwerking implementatieplan a.d.h.v.
gemaakte afspraken
•doorlopende leerlijnen beroepsgericht
•samenhang avo-beroepsgericht
•complexiteit en diepgang
•ontwerpen programma eigen schoolsituatie
•ontwerpprogramma en integratie
•begeleiden en beoordelen
•opbouw portfolio, vakwerkplan, PTA
Huiswerkopdracht
Personeel
Strategisch beleid
Herinrichting techniekruimte
Leerlingenaantal loopt terug
Dit jaar gestart met TB / T&C / T&D
Aansluiting met kern- en keuzeprogramma?
Verschillende behoefte voor de invoering
Aansluiting MBO
5 sleutels van succes
Inspirerend en krachtig concept

Gedeeld eigenaarschap

Professionele aanpak

Transparante resultaten

Expliciet leren
Samen op pad?
Betrokkenheid?
Hoe sta ik er in?
Wat ligt vast?
Als men in het onderwijs een verandering in goede banen wil leiden, dan laat de literatuur zien dat je met het kiezen van interventies verschil moet maken tussen de individuen. Dit kan vanuit het oogpunt van de individu of vanuit de organisatie.
Om meer duidelijkheid in die verscheidenheid te vinden, gaat men op zoek naar wat voor kenmerken en eigenschappen docenten hebben en hoe hun motivatie voor verandering kan worden beïnvloed. In plaats van ze te negeren, luistert men naar ze en tracht men hun zorgen zoveel mogelijk te begrijpen.
1e jaar van verandering augustus t/m december: “De missievorming”
1e jaar van verandering januari t/m juli: “Het pionierswerk”
2e schooljaar van verandering: “De implementatie”
3e schooljaar van verandering: “De verankering”
1. Maak een gezamenlijke diagnose van het probleem
2. Ontwikkel een gezamenlijke missie
3. Zorg voor consensus met betrekking tot de nieuwe visie, voor
competentie bij de uitvoering en voor cohesie bij het
waarborgen van de continuïteit

4. Breid de organisatie uit naar alle afdelingen zonder van
bovenaf druk uit te oefenen
5. Evalueer strategieën en stel ze bij om problemen in het
reorganisatieproces op te lossen
6. Borg de verandering
SMART
FUZZY
Ruimte maken
Kijken naar de ander
Kijken naar leerstijlen
Kenniskringen vormen
Netwerk vergroten
Uit de comfort-zone stappen
Durven
http://scb.itslearning.com/main.aspx?CourseID=79
JIT kaarten:
http://scb.itslearning.com/main.aspx?CourseID=79
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/management/leidinggeven/doelen-stellen/smart
Specifiek
Meetbaar
Acceptabel
Realistisch
Tijdgebonden
Feestelijk
Uitdagend
Zuiver
Zinnelijk
Yes!
Maak bedrijfjes van 3 à 4 leerlingen
Laat ze visitekaartjes maken
Werk met echte klanten
Jij bent bedrijfsleider
Zorg voor een goede bedrijfssfeer
Functioneringsgesprekken met leerlingen
Eruit sturen betekent ontslag
Niet nablijven, maar solliciteren
Onterecht? Begin een ondernemersraad
Wat vindt de vakbond?
Maak bedrijfjes van 3 à 4 leerlingen
Laat ze visitekaartjes maken
Werk met echte klanten
Jij bent bedrijfsleider
Zorg voor een goede bedrijfssfeer
Functioneringsgesprekken met leerlingen
Eruit sturen betekent ontslag
Niet nablijven, maar solliciteren
Onterecht? Begin een ondernemersraad
Wat vindt de vakbond?
Maak bedrijfjes van 3 à 4 leerlingen
Laat ze visitekaartjes maken
Werk met echte klanten
Jij bent bedrijfsleider
Zorg voor een goede bedrijfssfeer
Functioneringsgesprekken met leerlingen
Eruit sturen betekent ontslag
Niet nablijven, maar solliciteren
Onterecht? Begin een ondernemersraad
Wat vindt de vakbond?
Maak bedrijfjes van 3 à 4 leerlingen
Laat ze visitekaartjes maken
Werk met echte klanten
Jij bent bedrijfsleider
Zorg voor een goede bedrijfssfeer
Functioneringsgesprekken met leerlingen
Eruit sturen betekent ontslag
Niet nablijven, maar solliciteren
Onterecht? Begin een ondernemersraad
Wat vindt de vakbond?
Maak bedrijfjes van 3 à 4 leerlingen
Laat ze visitekaartjes maken
Werk met echte klanten
Jij bent bedrijfsleider
Zorg voor een goede bedrijfssfeer
Functioneringsgesprekken met leerlingen
Eruit sturen betekent ontslag
Niet nablijven, maar solliciteren
Onterecht? Begin een ondernemersraad
Wat vindt de vakbond?
op basis van 3 stadia
zelfbetrokkenheid
taakbetrokkenheid
anderbetrokkenheid
Ik heb nu alles net zo goed voor elkaar en moet ik nu wéér veranderen?
Voor de vernieuwing die nu wordt voorgesteld, ben ik niet opgeleid.
Hoeveel extra tijd kost het me en haal ik dat er straks weer uit?
Door mee te werken bestaat de kans dat ik mijn prestige verlies ten opzichte van mijn collega's.

Zijn de inrichting en de organisatie van wat als nieuw wordt voorgesteld, wel efficiënt?
We missen het materiaal om de vernieuwing mogelijk te maken.
De vernieuwing gaat hier veel te vlug.
Ik weet niet hoe ik alle activiteiten moet voorbereiden en organiseren.
Hoe moeten we dat praktisch organiseren?

- Wanneer een vernieuwingsproject wordt ingevoerd, zijn het steeds dezelfde personen die zich inzetten.
- Het is soms zeer moeilijk om met een ander persoon gedachten omtrent de vernieuwing uit te wisselen.
- De discussie rond vernieuwing lijkt vaak op een generatieconflict.
- Ik heb zorgen over de samenwerking met andere groepen leerkrachten.
- We hebben problemen met de inpassing van nieuwe collega's in ons bestaande team.
- Hoe kunnen we de vernieuwing wijzigen vanuit de ervaringen die ik ermee heb met collega's en leerlingen?

selecteren
arrangeren
op basis van 4 indicatoren
Leerlingen
Docenten
Omgeving
Fysieke leeromgeving
omvang
behoeften (bèta menality)
populariteit
afkomst/cultuur
expertise
drijfveren
betrokkenheid
samenwerking
bedrijfsleven
cultuur
ROC
samenwerken of profileren
inventaris
groepsgrootte
financiën school
strategische beleid
De resultaten van het vooronderzoek bepalen in grote mate de werkwijze bij de invoering van de verandering.
Belangrijke indicatoren zijn: verander-voorkeuren en de mate van betrokkenheid.
•didactiek
•aansluiting van ontwikkelingen binnen school
• verwerking van monitoringplan
Full transcript