Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cultureel Kapitaal 9 december 2014

in het kader van de lessen CMV thema's voor CMV1
by

Mieke Klaver

on 4 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cultureel Kapitaal 9 december 2014

Cultureel Kapitaal
Habitus
Pierre Bourdieu 1930 - 2002
Veld
Socioloog van Strijd
Kapitaal
Alle handelingen van een mens in zijn relatie tot de wereld buiten hem
Dit handelen wordt gestuurd door:
habitus
kapitaalstructuur
veld mogelijkheden
Disposities als levensstijl binnen het sociale veld waarbij socialisatie een belangrijke rol speelt.
Socialisatie
via opvoeding en onderwijs
naast je eigen karakter speelt de habitus een belangrijke rol in hoe jij je ontwikkelt tot wie jij bent.
Klassentheorie
"Wie geboren wordt in een bepaalde klasse, komt terecht in een geheel van 'objectieve omstandigheden' dat gemeenschappelijk is aan de gehele klasse." (Laermans, 1984,25)
economisch (geld en onroerende goederen)
sociaal (relaties en netwerken)
cultureel (kennis, vaardigheden, opleiding)

Cultureel kapitaal
opvoeding, scholing en vermogen: 'familiaal-culturele
erfenis' en diploma's.
belichaamde staat (wie jij bent)
geobjectiveerde staat (wat staat er bij jou in de kast)
geïnstitutionaliseerde staat (diploma's)
Cultureel kapitaal functioneert ook als symbolisch kapitaal
Het systeem van objectieve relaties tussen personen (bepaalde ingenomen sociale posities) en instellingen (instituties)
of
het geheel van actoren en de verhoudingen daartussen die actief zijn op een specifiek maatschappelijk terrein.
Woordenlijst
Dispositie: neiging
Doxa
Habitus
Institutie
(Symbolisch) Kapitaal (economisch, sociaal en cultureel)
Praxis
Veld
Elk veld heeft eigen belangen, spelregels en veld wetten
Strijd
bepaalt structuur
Nieuwkomers
moeten
vechten
voor een positie
kapitaal is macht
Kunst
"is wat bepaalde mensen, op bepaalde tijden op bepaalde plaatsen kunst noemen" (Bevers, 2012)
Afhankelijk van de toegankelijkheid worden bepaalde waarden (smaak) ontwikkeld.
Artistieke competenties verwerf je in je eigen habitus, jouw opvoeding bepaalt mede of je iets mooi vindt.
Artistieke competentie uit zich in levensstijl.
Artistieke competentie bepaalt sociale status.
Kortom: klasse komt to uiting in levensstijl.
Volkscultuur
Middenklasse cultuur
Dominante cultuur

Sociologische benadering:
bespreek met je buurman/vrouw:
Wat was jouw eerste bewuste
kunstervaring
. Waar en met wie vond dat plaats?
Opdracht
Dit wordt verder uitgewerkt in het programma Kunst Cultuur en Betekenis in periode 4
Programma:
Vandaag inleiding op Bourdieu
Morgen bespreken en werken met de huiswerkopdracht

Volgende week gaat Jaswina verder met de kapitaaltheorie
http://tvblik.nl/het-klokhuis/merlijn-twaalfhoven-1
Stapelen voor een diploma hoger onderwijs
Voor studenten die om diverse redenen niet de snelste route door de schoolloopbaan doorlopen, is stapelen van studies een geëigende methode om alsnog een hoger
opleidingsniveau te halen. Naar verhouding veel scholieren uit niet-westerse migrantengroepen
die vaak met een achterstand het onderwijs doorlopen, weten zo alsnog het hoger onderwijs te bereiken. Stapelen, bijvoorbeeld door na het vmbo via de havo naar
het hbo te gaan, vergroot de toegankelijkheid van het onderwijs, maar er zitten ook nadelen aan. De routes zijn niet alleen langer, maar ook minder succesvol dan het rechtstreekse pad. Studenten die bijvoorbeeld van vmbo naar havo gaan hebben een twee keer zo grote kans om zonder havodiploma uit te vallen (ocw 2013b). Bron: Bijl et al. (2014)
De Sociale Staat van Nederland.
Den Haag, Sociaal Cultureel Planbureau
Kijk met de Bril van Bourdieu naar Den Haag als 'stad zonder grenzen'.

Bedenk twee problemen en beargumenteer vanuit Bourdieu's theorie waarom dit een probleem is.

Wat kan een CMV'er hierin betekenen?

al deze vormen van kapitaal zijn onslosmakelijk aan elkaar verbonden
Full transcript