Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Các giá trị truyền thống ảnh hưởng đến tư tưởng HCM

No description
by

Vũ Hà

on 12 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Các giá trị truyền thống ảnh hưởng đến tư tưởng HCM

Các giá trị truyền thống ảnh hưởng đến tư tưởng Hồ Chí Minh
I. Khái niệm:
+là hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CMVN, từ CM DCND đến CM XHCN.
+là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo CN Mác- Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta
+là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng con người.
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
II, Những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và ảnh hưởng của các giá trị ấy với tư tưởng Hồ Chí Minh.
1, Tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm
2. Tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết của dân tộc
3.Tinh thần lạc quan yêu đời
4, Tinh thần cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo trong lao động, sản xuất và chiến đấu.


-Văn hóa:
+ Văn học dân gian: thành ngữ, ca dao, truyện cổ, ...
+Các tác phẩm văn học hiện đại, trung đại
+Lịch sử:
KN Lam Sơn
“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khỉ Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.
-Hồ Chí Minh-
Bác có 1 câu nói rất nổi tiếng tổng kết và khẳng định lòng yêu nước của nhân dân ta, đó là câu nói nào?
HCM đã kế thừa truyền thống yêu nước của nhân dân ta ntn?
+Yêu nước đối với Người là gắn liền với yêu nhân dân.

+Người đã nêu ra chuẩn mực “trung với nước, hiếu với dân” và phát triển những nội dung mới của chủ nghĩa yêu nước.

+Trên cơ sở tư tưởng của giai cấp công nhân, Người đã nêu ra nội dung mới: Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội
+Tư tưởng nhân nghĩa của dân tộc qua những câu ca dao, tục ngữ răn dạy đạo làm người...

+Tư tưởng nhân nghĩa trong kháng chiến chống giặc phương Bắc xâm lược của nhà Trần, Lý, Lê,..


HCM đã kế thừa , tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc ta như thế nào?
+ Bác kế thừa, phát huy sức mạnh bốn chữ “đồng” (đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh).

+Bác cho rằng tiếp thu lý luận Mác-Lênin cũng phải trên nền tảng của giá trị truyền thống là nhân nghĩa.

+Bác đã xây dựng quan điểm về đại đoàn kết dân tộc

Bác có 1 câu nói nổi tiếng về tinh thần đại đoàn kết toàn dân, đó là câu nói nào?
“Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”
+Trong thời kỳ Bắc thuộc.

+Trong kháng chiến chống Nguyên Mông.

+Trong thời kỳ lịch sử hiện đại.
-Trong lịch sử:
HCM đã tiếp thu tinh thần lạc quan yêu đời của dân tộc ta ntn?

-Trong thơ ca, văn chương.

-Luôn tin ở bản thân mình.

-Luôn tin tưởng vào xu thế vận động và phát triển của xã hội, của thời đại, tin vào sự lớn mạnh của phe xã hội chủ nghĩa.

-Trong "Di chúc" khi Người nói về sự tất thắng của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
-Tinh thần dũng cảm trong quá trình dựng và giữ nước:
Anh hùng: Phan Đình Giót
Anh hùng: Bế Văn Đàn
-Truyền thống cần cù trong LĐ-SX
-Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo trong:

+Văn hóa

+Quân sự

+LĐ-SX
Chiến thắng Bạch Đằng với sự trợ giúp của thủy triểu và cọc gỗ
Cuộc hành quân thần tốc của Quang Trung
Tinh thần cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo trong lao động, sản xuất và chiến đấu của nhân dân ta đã được Bác Hồ tiếp thu như thế nào?
-Trên con đường tìm đường cứu nước

-Tự học và thông thạo nhiều thứ tiếng.

-Trong Đường lối lãnh đạo.
Bác Hồ thông thạo bao nhiêu ngoại ngữ?
III. Thực tiễn việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống dân tộc của sinh viên ngày nay:
Tập thơ nổi tiếng của Bác nói lên tinh thàn lạc quan yêu đời dù trong hoàn cảnh tù đày gian khổ, vất vả?
2. Truyền thống là gì?

+là tập hợp những tư tưởng và tình cảm, những thói quen trong tư duy, lối sống và ứng xử của một cộng đồng người nhất định

+được hình thành trong lịch sử và đã trở nên ổn định, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
11h30 ngày 30/4/1975, xe tăng của quân đội Việt Nam húc đổ cổng Dinh Độc Lập đánh dấu thắng lợi của cuộc KC chống Mỹ
Với tư cách là sinh viên Học viện Ngân Hàng nói riêng, sinh Việt Nam nói chung, chúng ta cần làm gì để giữ vững và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc ta, hòa nhập với thế giới, hòa nhập nhưng không hòa tan?
Quốc kỳ Việt Nam tung bay trên nóc hầm Tướng Đờ-các
Full transcript