Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Arbetsgång elevhälsa

Rutin för elevhälsa på Linnéskolan 2015
by

Johan Revemark

on 29 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Arbetsgång elevhälsa

Linnéskolan
Arbetsgång elevhälsa
Extra anpassningar görs med fördel i samråd med mentor eller specialpedagog.
Dessa extra anpassningar dokumenteras (dok. 1/ex.1) och delges vårdnadshavarna och mentorn.
Mentorn ser till att dokumentet hamnar i elevens mapp i arkivskåpet
 Extra anpassningar
Efter en tid utvärderas anpassningarna (dok. 2/ex. 2)
Om behov av åtgärder kvarstår d.v.s. om eleven fortfarande inte uppnår målen, så meddelar pedagogen mentorn om att en anmälan bör göras till rektor.
Pedagogen lämnar samtidigt sitt dokument (dok. 2/ex. 2) till mentorn.

Utvärdering av extra anpassningar
Mentor lämnar in en anmälan (dok. 3) till rektorn
där ämneslärarens dok. 2 lämnas som bilaga.

Anmälan till rektor
Mentor ansvarar för att berörda pedagoger utför utredningen. (dok. 4/ex. 4)
Specialpedagog och mentor är behjälpliga vid utförandet.
Mentor lämnar in utredningen till rektor.

Utredningen!
1
Misstanke väcks om att en elev har behov av stöd kunskapsmässigt eller socialt.
Vem har ansvar?
Pedagog (ämneslärare)
Mentor

Vem har ansvar?
Pedagog (ämneslärare)
Mentor

Vem har ansvar?
Pedagog (ämneslärare)
Mentor

Rektor återkommer med svar till mentor om fortsatt utredning
5
4
3
2
Vem har ansvar?
Mentor

Beslut om åtgärdsprogram
7
6
Om nej: Dok. 5 används

Om ja: Dok. 6 används (ex.6)

Mentor ansvarar för upprättandet av åtgärdsprogramment (dok.6) och för att få att underlag till åtgärdsprogrammet (dok.7/ex.7)från berörda pedagoger.
Specialpedagogen är behjälplig.
Endast skolledaren kan bevilja åtgärder som kräver specialundervisning/specialped.

8
Utvärdering av ÅP
Mentor ansvarar för utvärderingen av åtgärdsprogramment (i samma, dok. 6) och för att få att få in utvärderingar till underlagen (dok.8/ex.8) från berörda pedagoger.

Specialpedagogen är behjälplig.

Utvärdering sker i slutet av terminen eller när någon förändring sker.

Vem har ansvar?
Pedagog (ämneslärare)
Mentor

9
Om det finns behov att upprätta ett nytt åtgärdsprogram så är det samma procedur som tidigare dvs nytt dok.6
Om det inte finns behov av ett fortsatt åtgärdsprogram så används dok.9
Fortsatt ÅP?
10
Full transcript