Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Poradnia Półkole - wspomaganie

Prezentacja na Konferencję 14.12.2016
by

Monika Skucinska

on 14 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Poradnia Półkole - wspomaganie

Sieci współpracy
i samokształcenia NAUCZYCIELI
PORADNIA PÓŁKOLE
BRAINSTORM
ELEMENTS
copy and paste as needed and take advantage of an infinite canvas!
Sieć nauczycieli informatyki

MONIKA SKUCIŃSKA
Sieć dla logopedów
(problemowa)
MONIKA MARCIŃSKA
Sieć dla wychowawców świetlic szkolnych

TERESA STARZEC
Sieć współpracy
i samokształcenia dla koordynatorów sieci

Adam Jurkiewicz
Mariusz Kasprzyk
Różne drogi wprowadzania programowania do edukacji:
Arduino
Scratch
Python Minecraft
AutoCAD 3D Fusion 360
Nasi Eksperci
JOANNA TRYGAR-POLAK
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
Renata Flis
Doradca metodyczny
Ewa Pohorecka
Dyrektor Poradni
Szkoły we wspomaganiu procesowym:
SOSW nr 2
ZSS nr 4
SP 24
SP 123
ZSOI nr 2
razem ok. 270 nauczycieli z 12 szkół i przedszkoli
Magda Sobczyk
koordynator administracyjny
NASI SZKOLENIOWCY
Jarosław Ligęza
Urszula Szczurek
Krzysztof Ciurej
Magdalena Knapik-Woch
Radosław Świergosz
Sieć współpracy
i samokształcenia dla nauczycieli klas I-III (metodyczna)
RENATA FLIS
Sieć współpracy
i samokształcenia dla Animatorów Rozwoju Szkoły
Sieć międzyporadniana
Sieć wczesnego wspomagania
Joanna Turek
Stanisław Bobula
Indira Lachowicz
Przeżyjmy to jeszcze raz
Sieci w liczbach:
8 sieci,
6 koordynatorów,
203 nauczycieli,
18 warsztatów z ekspertami,
5 warsztatów "otwartych" - dla ponad 100 nauczycieli spoza sieci.
Katarzyna Rychetsky
Zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego
Asertywność
w pracy nauczyciela i wychowawcy
Współpraca z rodzicami w świetlicy szkolnej
Marta Błachut
Joanna Malinowska
Skuteczna komunikacja z rodzicami cz. i
Co ciekawego dzieje się dalej w szkołach?
Turniej świetlic

Prawne i organizacyjne aspekty opieki nad małoletnim
Kazimierz Sroka
Wsparcie nauczycieli w rozwiązywaniu bieżących problemów
Diagnoza
Plan rozwoju szkoły
Plan nadzoru pedagogicznego
Wpływ wysokich technologii na rozwój mowy małego dziecka
MONIKA MARCIŃSKA
Praca z uczniem zdolnym- jak rozwijać twórczą aktywność uczniów.
Diagnoza i terapia zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży -zachowania opozycyjno–buntownicze, zachowania agresywne.
Papierosy, alkohol, dopalacze - realne zagrożenia
i sposoby przeciwdziałania.
Program TOC, uczenie się uczniów od siebie.
Public Relation
Agnieszka Karlak
Ocenianie kształtujące
Ocenianie kształtujące
Ocenianie kształtujące
Ocenianie kształtujące
Dagmara Filewicz-Buczek
Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Metody aktywizujące
w świetlicy szkolnej
Teresa Starzec
Metody aktywizujące
w świetlicy szkolnej
Joanna Trygar-Polak
Radość Tworzenia
8.12.2016
Sieć informatyczna
Full transcript