Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Маркетингийн идэвхижүүлэлт хэрэглэгчийн зан төлөвт нөлөөлөх нь

Урьдчилсан хамгаалалт
by

Gankhuyag Turbat

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Маркетингийн идэвхижүүлэлт хэрэглэгчийн зан төлөвт нөлөөлөх нь

Удирдагч Б.Оюунтунгалаг

Г.Төрбат /D.BA11E005/ Маркетингийн идэвхижүүлэлт хэрэглэгчийн зан төлөвт нөлөөлөх нь Хэрэглэгчийн зөн төлөвт маркетингийн идэвхижүүлэлт нөлөөлж байгаа нөлөөллийг судлан илрүүлэхэд оршино. Тус судалгааны ажлын зорилгын дагуу дараах зорилтуудыг дэвшүүлсэн болно. Зорилго Зорилтууд 1.Маркетингийн идэвхижүүлэлт хэрэглэгчийн зан төлөвт нөлөөлж байгааг судлах арга аргачлалыг судлаж аль тохиромжтойг нь сонгоно судлах аргачлалыг бий болгох.
2.Цаашид байнгын идэвхижүүлэлтийн үйл ажиллагааг явуулж түүнийгээ хэрэглэгч үйлчлүүлэгчиддээ хэрхэн нөлөөлж байгаа нөлөөллийг нь олж судлах байнгын системийг бий болгох
3.Зөвхөн сонгон судалсан обьектонд биш бусад ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг обьектонд хэрэглэж болохуйц судалгааны аргыг бий болгох.
“Баянцээл” ХХК Судалгааны Объект "Баянцээл" сүлжээ дэлгүүр Супермаркетийн зах зээлийн судалгаа 350 www.docs.google.com
www.facebook.com
www.twitter.com
yahoo messenger
yahoo mail
g.mail 201 Биечлэн судалгаа авсан “Баянцээл” супермаркетийн хэрэглэгчдийн зан төлөвийн судалгаа Маркетингийн идэвхижүүлэлтийн туршилт 120 анкет 296 Анкет "Баянцээл" төв салбар
"Баянцээл" Талст салбар
"Баянцээл" Аман хуур салбар Азтай 3н худалдана авагч
5% хямдрал Борлуулалтын урамшуулал
Шууд маркетинг "Баянцээл" төв салбар Борлуулалтын прогноз Маркетингийн хөрөнгө оруулалтын өгөөж
ROMI Үр дүн Тус судалгааны ажлын хүрээнд гурван удаа хэрэглэгчийн зан төлөвийн судалгааг нийтдээ 967 хэрэглэгчээс авсан байна. Борлуулалтын прогноз ерөнхийд нь харьцуулна үзсэн ба туршилтын үед туршилтын өмнөх үеээс 1,6 хувийн борлуулалтын өсөлттэй, туршилтын дараах үед өмнөхтэйгөө харьцуулахад 11,8 хувийн өсөлттэй үр дүн гарсан юм. Мөн эдгээр үзүүлэлтийг “Маркетингийн хөрөнгө оруулалтын өгөөж”(ROMI)-ийг тооцох аргаар тооцож үзсэн. Маркетингийн үйл ажиллагаа явуулсанаар бий болох өгөөж нь 339%-тай байсанаас бодит бий болсон өгөөж нь 14%-тай байна. Мөн маркетингийн 1 төгрөгний зардал гаргахад 2.5 төгрөгөөр борлуулт нэмэгдсэн нь харагдаж байна. Мөн 3 болон 4 дүгээр үзүүлэлтээс харахад маркетингийн хөрөнгө оруулалт нь 7% орчим байгаа нь харагдаж байна. Үүнээс дүгнэхэд тус маркетингийн хөрөнгө оруулалт нь ашигтай буюу цаашид хэрэгжүүлж болохоос гадна энэ хэмжээний хөрөнгө оруулалтаар үүнээс ч илүү үр дүнд хүрч болохуйц харагдаж байна. 1.Өрхөд түшиглэсэн бодлого
2.Урамшуулалын хөтөлбөрийг тасралтгүй
3. Үнэгүй хүргэлтийн үйлчилгээ нэвтрүүлж байнгын харилцаа холбоотой байх
4.Олон нийтийн вэб сайтуудыг ашиглах Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript