Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

VOKS, diverse oplæg 2 (inkl. DES 2013)

VOKS - Viden Og Kvalitet i Skolen
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 18 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of VOKS, diverse oplæg 2 (inkl. DES 2013)

V
iden
O
g
K
valitet i
S
kolen

Undervisning
Aftalesystem
Video-dokumentation
Lektiehjælp
Videndeling
Fagligheden
Trivslen i skolen
De nationale test
LUS
Konflikter med lærere
Konflikter med de andre elever
Bedre faglighed & større trivsel
Beskrive indsatser _ præcist

Udvælge resultatmål

Registere indsatser og resultater
i it-understøttet system
SKOTLAND: EARLY YEARS COLLABORATIVE

Formål: skabe sammenhæng mellem viden og praksis - mellem det vi ved virker, og der bliver gjort

Metode:
skabe struktur, der giver mulighed for at lære af hinanden og fra eksperter (via the collaborative)
understøtte metodikken omkring
the Model for Improvement
Tidligere anbragte har som voksne større risiko for, at:

blive kriminelle
få lav arbejdsmarkedstilknytning
få psykiske lidelser
dø tidligt (herunder større risiko for selvmord)

God skolegang ruster til fremtiden
DATA
MODEL FOR IMPROVEMENT
VOKS
Undervisning i dansk
Lektiehjælp
Konflikter med lærere
HVORDAN KAN VI GØRE DET...
Let
Attraktivt
Socialt
Timet

...AT BESVARE SKEMAET?
MODEL FOR IMPROVEMENT

Tre elementer
Formål
Målemetode
Test

+ En systematisk testmetode: Plan-Do-Study-Act cyklus
Anbragte børn klarer sig dårligt i skolen - og det forfølger dem på sigt


Der er behov for at kunne vise, at indsatser virker - at de har en effekt
Vurdere, hvilke af flere ændringer der fører til den ønskede forbedring
Evaluere hvor meget forbedring en ændring kan føre med sig
Beslutte om en ændring vil fungere i den konkrete kontekst

Beslutte hvilke kombinationer af ændringer der vil have den ønskede effekt
Evaluere omkostninger, sociale betydning og sideeffekter af ændringer
Minimere modstand mod implementering
Holbergskolen, 2400 København NV
Egebækskolen, Rudersdal
VOKS
Hvordan får vi øget besvarelsesgraden på evalueringsskemaet til DES-konferencen?
Gå sammen med naboen!
Drøft løsninger på udfordringen efter LAST-metoden
Eks: Lektiehjælp
DATA
Undervisning i dansk
Lektiehjælp
Konflikter med lærere
Undervisning
Aftalesystem
Video-dokumentation
Lektiehjælp
Videndeling
Fagligheden
Trivslen i skolen
De nationale test
LUS
Konflikter med lærere
Bedre faglighed & større trivsel
VOKS
Viden Og Kvalitet i Skolen

VOKS
METODEN
Model for Improvement
1) Hvad er vores mål?
2) Hvordan kan vi vide, om vi har nået målet?
3) Hvad skal vi gøre, for at nå målet?
ELEMENT 1: Refleksionselement
ELEMENT 2: Forandringselement
PDSA-cyklussen
Plan - Do - Study - Act
ET UDVIKLINGSVÆRKTØJ
Workshops
Forsker-praktiker møder
- og generel inddragelse af forskning
Sparring med Børns Vilkår & Børnerådet
PROCESSEN
HVAD HAR VI LÆRT
Inddrag forskere. Og forskning! Gensidigt møde mellem praktikere og forskere

En særlig projektkonstruktion

At være eller ikke være (praksisnær)

Fejring + fest
OBS!
At arbejde med IT-leverandører....
Udviklingsgruppe - superbrugergruppe
Håndbog, IT-system og model for datadrevet praksis
Tre produkter
Full transcript