Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ANG PAMAHALAANG SULTANATO

No description
by

Nicole Serrano

on 4 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ANG PAMAHALAANG SULTANATO

ANG PAMAHALAANG SULTANATO
Sa pamayanan ng mga Muslim sa Mindanao nagmula ang pamahalaang sultanato. Itinatag Ito ni Sharif UI- Hashim sa Sulu. Si Sharif Muhammad Kabungsuwan ang nagtatag ng pamahalaang sultanato sa Maguindanao
Sultan
ang tawag sa pinuno ng sultanato. Higit na malaki ang isang sultanato sa barangay. Binubuo ang isang sultanato ng sampu hanggang labindalawang pamayanan at barangay. May pinuno ang bawat barangay. Ang pinakamayaman sa pamunuan ng
bawat barangay ang napipil na maging sultan o pinuno ng buong sultanato. Maaaring datu, maharlika, o kamag-anak ng sultan ang mapipiling pinuno sultanato. Ang pinunong ito ang magiging tagapagpaganap, tagapagbatas,at tagapaghukom. Pinakikisamahan niya nang husto ang mga datu ng mga barangay
Sinusunod ng mga Muslim ang pamahalaan
sultanato. Ang
sulanato
ay isang sistema ng
pamamahala o isang sistema ng pamahlan ng
mga Muslim na pinamumunuan ng isang sultan. Isa ito sa impluwensiya ng mga arabeng nakipagkalakalan sa mga sinaunag Pilipino.
na nasasakupan upag magkaroon ng maayos na pamamahala.Tinutulungan siya ng mga matandang tagapayo at ng mga pinunong may katungkulan sa sultanato sa pangangaiswa ayon sa pagpapasya sa kalakaran ng mga batas,pananalapi,at pananampalataya.
Ruma Bichara
ang tawag sa kanila.Bilang pinunong panrelihiyon ng mga Muslim,ang sultan ang karaniwang namumuno sa pagdarasal sa
Mosque
(pook-simbahan ng mga Muslim)
tagabasa ng
Koran
(banal na aklat ng mga Muslim),at namumuno sa pagdiriwang na may kinalaman sa Islam.
Islam
ang tawag sa relihiyon ng mga Muslim. Tungkulin ng sultan na pangalagaan ang pananampalataya ng mga taga sultanato. Ang sultan ang huwaran sa buong sultanato.Hinihirang siya ng
Qadi
,ang pinakamataas na nanunungkulan tungkol sa pananampalatayng Islam,at ng mga
imam
(tawag sa pari ng Islam).
Ang mga sumusunod ang mga pangunahing nanunungkulan sa sultanato maliban sa sultan:
raja muda(tagapagmana ng trono)
wazir(punong ministro)
muluk bandarasa(kalihim ng sultanado)
muluk cajal(kalihim sa pakikidigma)
raja laut(kalihim ng hukbong dagat)
mubajal(kalihim ng kalakalan)
Mahigpit ang pagpapasunod sa mga batas sa sultanato.Naayon ang mga pagpapairal ng batas sa mga katutubong tradisyon t aral ng Islam.
Full transcript