Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rola historii - "Pan Tadeusz "

No description
by

Michał Tadeusz

on 2 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rola historii - "Pan Tadeusz "

Rola historii - "Pan Tadeusz "
Wydarzenia w Panu Tadeuszu rozgrywają się w czasie historycznym, bo w latach 1811-1812, w dobie walk napoleońskich, które dla Mickiewicza piszącego w latach 1832-1834 były już historią. A zatem główne wydarzenie historyczne utworu to ekspansja Napoleona na Rosję, z udziałem wojsk polskich. Był to czas kiedy odżyły w Polakach nadzieje na osiągnięcie celu, jakim było odebranie zaborcom ojczystych ziem. Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu” zwraca uwagę na wydarzenia jakie w tym czasie miały miejsce w Soplicowie.
W utworze Adama Mickiewicza występują autentyczne postace takie jak :

Napoleon,
Kościuszko,
Rejtan,
Książę Józef Poniatowski
Generał Dąbrowski,
Kniaziewicz
Teraźniejszość i przyszłość
Inwokacja i epilog
Inwokacja jest najpełniejszym wyrazem tęsknoty Mickiewicza do rodzinnej Litwy. Wartość ojczyzny porównuje on z wartością zdrowia i mówi, że dopiero ten będzie potrafił docenić wartość kraju, kto ją „straci”. Poeta prosi Matkę Boską o „przeniesienie duszy do pagórków leśnych, łąk zielonych…”
Wydarzenia historyczne
Motywy historyczne
Księga XI, w której Mickiewicz opisuje jeden dzień z roku 1812, rozpoczyna się apostrofą „O roku ów!”. Ma ona podkreślić jego wielkie znaczenie, bo jak sam narrator mówi dla ludu był to rok urodzaju, dla żołnierzy – rokiem wojny.
Na początku księgi jedenastej, autor przypomina wydarzenia z jakimi ten rok kojarzy się ludziom oraz zaznacza, iż bardzo często jest on wspominany:
Te wydarzenia sprawiły, że Polacy uwierzyli, że niepodległość da się odzyskać. Zapewne dlatego został on tak dobrze zapamiętany przez Polaków oraz autora. Jak podkreśla: „Ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu”. Rok 1812 stał się w pewien sposób czasem symbolicznym – dobre zbiory i pomoc Napoleona sprawiły, że był on długo pamiętany i tak dobrze wspominany.
a) w utworze tym bardzo wyraźnie jest zaznaczony kult Bonapartego . Przykładem może być fragment z ks. IV, „Napoleon katolik jest najprzykładniejszy. Wszak go papież namaścił, żyją z sobą w zgodzie..”
Motywy historyczne.
„Ciebie lud zowie dotąd rokiem urodzaju,
A żołnierz rokiem wojny; dotąd lubią starzy
O tobie bajać, dotąd pieśń o tobie marzy.”
Wydarzenia historyczne mają bardzo duży wpływ na ogólną percepcję „Pana Tadeusza”. Główna waśń pomiędzy Soplicami a Horeszkami sięga 1792 roku, kiedy to Jacek „Wąsal” zastrzelił Stolnika. Horeszkowie otwarcie popierali wówczas ruch reformistyczny, skupiony wokół Konstytucji 3 maja, podczas gdy Soplicom bliżej było do Targowiczan. Historia jest też źródłem tożsamości i dumy narodowej dla szlachciców. Nawet imię tytułowego bohatera ma swoje uzasadnienie historyczne – pochodzi od Tadeusza Kościuszki. Jak wielką rolę w życiu Sopliców odgrywały dawne dzieje świadczy doskonale wystrój dworku: portret generała Dąbrowskiego, pozytywka odgrywająca „Mazurka Dąbrowskiego”, obrazy przedstawiające powstanie kościuszkowskie.
Historia ukazana w „Panu Tadeuszu” jest w trzech wymiarach czasowych:
przeszłość
teraźniejszość
przyszłość
przeszłość widać, np.: w obrazach nawiązujących do tradycji dawnej Polski- w domu Sędziego Soplicy na ścianach wiszą portrety bohaterów narodowych: Tadeusza Kościuszki, Rejtana, Korsaka, Jasińskiego
patriotyzm, polskość, powrót do historii to także fakt, że w domu Soplicy stoi stary zegar kurantowy i wybija dźwięki Mazurka Dąbrowskiego
postać tytułowa- Tadeusz- to imię młodego Soplicy. Nie jest on pierwszoplanową postacią epopeji, ale reprezentantem nowego pokolenia, które tworzy się na miejscu odchodzącego w przeszłość społeczeństwa szlacheckiego i ma kształtować przyszłość narodu.
Teraźniejszość- jest to całe napoleońskie tło historyczne, w które wpleciona jest działalność księdza Robaka.
Przyszłość jest zarysowana w epopei w formie wizji, którą tworzy decyzja Tadeusza uwolnienia chłopów soplicowskich od pańszczyzny oraz jego przystąpienie razem z Hrabią do Legionów Dąbrowskiego, by walczyć o Polskę.(ks. X 388-390)
Do przyszłości odnosi się też rok 1812, wkroczenie armii Napoleona. Tu w grę wchodzi czas przyszły, bo pisząc „Pana Tadeusza” Mickiewicz ocenił epokę napoleońską nie z punktu widzenia prawdy historycznej, ale z perspektywy tej przyszłości, o jakiej myślał będąc na emigracji.
Epilog w "Panu Tadeuszu" jest wypowiedzią autora wyjaśniająca całe znaczenie powstania utworu (pewna forma genezy).
Kraj do którego odwołuje się nasz poeta w swych marzeniach i wspomnieniach, jest krajem z lat jego dzieciństwa- pełnego radości, szczęścia i beztroski. Utwierdza nas, że warto o nim wspominać, sam go sakralizuje pisząc o jego czystości, świętości i nieprzepełnionej miłości. Nawiązując do emigrantów podkreśla swój naród jako przeszły kraj wierzący we własne siły oraz będący pewny swoich działań.
Wydarzenia historyczne z przeszłości zostały przedstawione w ks. XII- w trakcie koncertu Jankiela, który swoją muzyką przekazuje to, co się działo od 1791 r. do 1797 r.
a) Jankiel swój koncert rozpoczyna od radosnych, skocznych dźwięków poloneza, które porywają obecnych do tańca, wprawiają w pogodny nastrój. W trakcie grania starsi popadają w zadumę, wspominając szczęśliwe lata uchwalenia konstytucji i związane z nią mądre, demokratyczne ustawy. (ukazuje Konstytucję 3 Maja z 1791 r.).
b) Następnie mistrz zaznacza przykre dla Polski wydarzenie (zawiązanie konfederacji Targowickiej z 1792r.)- fałszywym tonem. Słuchacze stoją zasmuceni, strwożeni, a Klucznik zakrywa z rozpaczy twarz.
c) Kolejno Jankiel przypomina Insurekcję Kościuszkowską z 1794 r.. Słuchacze przypominają sobie: „wojnę, atak, szturm, wystrzały, płacz kobiet”.
d) Zaraz po tym wydarzeniu- Jankiel przypomina następne- Rzeź Pragi z 4 listopada 1794 r.. Słuchacze stoją poruszeni, drżą na wspomnienie straszliwej masakry cywilnej ludności miasta.
Full transcript