Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Digitalisering van het onderwijs

HPS
by

Bram Lankreijer

on 1 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Digitalisering van het onderwijs

Digitalisering van het onderwijs Augmented Reality Mobiel leren Wiki's Twitter e.a. sociale media Microsoft Surface table Nike Plus Onzichtbare technologie de nieuwe docent? Intuïtief samenwerken Samenwerken wedstrijdje hardlopen tegen iemand in China De tijd van boeken is voorbij drie voorbeelden van hoe social media samenwerken heeft veranderd Al veel (gratis) educatieve content beschikbaar t.b.v. onderwijs Een goed instrument om samen te werken aan werkstukken, papers, presentatie's, etc. Wie had ooit gedacht dat je met ICT het hardlopen leuker zou kunnen maken? technologie verweven in het dagelijks leven maakt nieuwe vormen van leren en werken mogelijk Virtuele Lessen
Open Universiteit Virtuele campus maatwerk onderwijs in gebieden waar het anders niet mogelijk is andere manieren van contact met de docent Steeds meer is alles in elkaar verweven Bram Lankreijer MSc Vandaag

hoe ICT het onderwijs veranderd:

- trends op het gebied van onderwijs en ict
-inspiratie: wat gebeurd er buiten het onderwijs dat het onderwijs zou kunnen beïnvloeden?
- Wat komt er bij kijken om meer gebruik te maken van ict in het onderwijs? -Van Venlo naar Tilburg
-Informatiekunde en organisatiewetenschappen
-Innovatie in het onderwijs
-Adviseur bij CBE Even voorstellen Hoe kan ict bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs? Twee invalshoeken: - ict als hulpmiddel bij het leren (primair proces)
- ict als hulpmiddel bij het slimmer organiseren van het onderwijs (zowel primair proces als ondersteuning) Invalshoek I:
ICT in het onderwijs Waarom? Echter, deels blijkt het onderscheid tussen native & immigrant niet gefundeerd, er is geen wetenschappelijk bewijs voor (of te wel: een mythe).
Wel bewijs voor:
- hoe meer bekendheid, hoe meer vaardigheid
- grote verschillen tussen sociaal-economische klassen Leerlingen nemen meer ict-vaardigheid mee naar school, maar op allerlei gebieden ontbreken nog veel digitale vaardigheden. Mediawijsheid bijvoorbeeld Onderwijs leuker en aantrekkelijker maken Beter aansluiten bij verschillende manieren van leren Leervoorkeuren Wanneer iets leuks is, dan besteed je er graag tijd aan Gamification " De moeilijkste opgave voor de leraar is de leerling het plezier in het leren niet te bederven. "
(Filosoof Bertrand Russell, 1872-1970) " Een geest is een vuur dat gevoed moet worden, niet een vat dat gevuld moet worden. "
(Priester van het orakel van Delphi Plutarchus, 45-125 voor Christus) Wie spaart er airmiles?
Wie spaart wel eens zegels voor een boodschappenpakket bij de plaatselijke super?
Wie ' likes' wel eens iets op facebook?
Wie geeft wel eens een recensie op Iens of Imdb? “Play is not chaos, play is different order!” allemaal spelelementen Huizinga 1938: de mens is eerst en vooral een spelend wezen -veilige manier van leren
-uitdagend
-geeft vertrouwen
-creëren van sociale banden
(Hofstede, 2008) “Gamification is the use of game attributes to drive game-like player behavior in a non-game context.” the use of game attributes to drive game-like player behavior in a non-game context Maar alleen leuker dan? 21st Century Skill: innovatie Gamification zou bij de motorrijders niet de juiste manier van leren zijn geweest. Efficiënte organisatie laat weinig ruimte voor vernieuwing en creatieve vaardigheden of toch niet? Kunnen we de fun theory ook toepassen in het onderwijs? Kunnen we toevoegen aan het onderwijs:
- competitie elementen ?
- high scores?
- verschillende levels?
- korte feedback loops?
- fouten maken toegestaan is?
- minder uitleg, meer doen? Onderwijs is hiervoor uitermate geschikt!
Enkele bestaande voorbeelden:
- Rekentuin
- SplitsZt
- Scula
- Quest to learn (school in NY: http://q2l.org/) 21st Century Skills
samenwerken
probleemoplossend vermogen
ict-geletterdheid
creativiteit
kritisch denken
communiceren
sociale en culturele vaardigheden. Stelling:
Social media is leuk voor in je vrije tijd, maar wat moet een onderwijsinstelling hiermee? Social media in het onderwijs? - kennis halen en delen
- samenwerkend produceren
- dialoog, debat, toetsen en reflecteren
(bron: Erno Mijland, Ideeënboek Sociale media in het onderwijs, 2011) 21st Century Skills
samenwerken
probleemoplossend vermogen
ict-geletterdheid
creativiteit
kritisch denken
communiceren
sociale en culturele vaardigheden. Hoe? Stapsgewijs aan de slag
1. Formuleer je doelstellingen en verwachtingen
2. Stel prioriteiten - beslis welke doelen je het eerst wilt bereiken
3.Kies je mediastrategie - kijk welke services je gaat inzetten
4. Kies je boodschap - bedenk welk verhaal je wilt vertellen en hoe
5. Kies je mensen - beslis wie erbij betrokken moeten worden
6. Kies je successen - sta stil bij wat er goed gaat

Bron: Kennisnet, Sociale media op de basisschool (gratis te bestellen) Experimenteren en voorbeelden bekijken.
- klassenblog
- online enquêtes maken met GoogleDocs
- wonen in andere landen met youtube Ideeënboek Sociale media in het onderwijs,
Erno Mijland op Ernomijland.com Hoe zou je social media zelf kunnen inzetten?
- In je eigen ontwikkeling als professional?
- In het leren van je team?
- In het onderwijs zelf? Onderwijs innovatie gedreven door technologisch ontwikkelingen? The internet of things Internet der dingen: als alles over een chip beschikt en in verbinding met elkaar staat...

Er onstaat een versmelting van de fysieke wereld met de digitale wereld

Eerste voorbeelden in dagelijkse praktijk
- Thermosstaat bedienen met telefoon
- Verlichting regelen met je telefoon Maar in het onderwijs? In het Horizon rapport voor het hoger onderwijs is het internet der dingen genoemd als een van de ontwikkelingen die binnen nu en vijf jaar ook het onderwijs gaat veranderen.... Nog geen concrete toepassingen, maar men denkt aan bijvoorbeeld:
- monitoren eigen lichaam biologie
- sensorinformatie voor aarderijkskunde Bij wie zijn mobiele telefoons (en evt. tablets) in de klas verboden? Docent UK: " A final thought on mobile phones' potential for engagement: have you ever wondered why students often forget their textbooks but never forget their phones?|" Devices zijn zo geintegreerd in ons dagelijks leven, kunnen we ze nog uit de school weren? Onderzoek toont aan dat inzetten van mobiele devices leerwinst oplevert... maar:

De crux zit in het op een goede manier inzetten

" De focus moet liggen op het probleem van de lerenden, en niet op het per se willen introduceren van de techniek." (T. de Jong OU)

Afspraken over het gebruik zijn cruciaal In Nederland wordt ook hiermee geëxperimenteerd:

- Snappet
- Steve Jobs School
- Schoolmate Voorbeeld: Hospitality opleiding Zonder ICT: Iedereen boek en oefeningen maken Twee studenten: Jan Marij Beide hebben twee dominante leervoorkeuren

Jan: Ontdekken en participeren
Marij: Kennisverwerven en oefenen Met ICT: meedere opties voor studenten
Jan gaat aan de slag met een Serious Game
Marij kan aan de slag met het boek Marij is happy! Ze krijgt de stof precies zoals ze graag wilt en makkelijk leert
Jan is minder happy. De stof wordt aangeboden op een manier die voor hem moeilijker is. Het kost Jan veel energie en Jan stopt met de studie Invalshoek II
Ict als hulpmiddel bij het slimmer organiseren van het onderwijs (zowel primair proces als ondersteuning) Digitale middelen maken het dus ook mogelijk om onderwijs op andere manieren te organiseren.
Bijvoorbeeld ook op plekken (zie waddencollege) en tijden (OU) waar het eerst niet mogelijk was?

Wat zijn de kansen voor het PO? Onderwijs te verbeteren Learning Analytics Door gebruik van digitaal leermateriaal verzameld de docent, meer, betere, acuratere informatie over het leerproces van de leerling. Het verzamelen van gegevens als:
- resultaten van oefeningen
- tijd die aan oefeningen is besteed
- gevraagde hints
- problematische onderwerpen Vervolgens kan er eenvoudig per leerling een analyse gemaakt worden waar de zwakke en minder zwakke punten zitten, waar op gecoacht moet worden, waar extra leermateriaal of instructie nodig is, etc. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld ook mogelijk om iemand die goed is in vermeningvuldigen te koppelen aan iemand die daar minder goed in is, maar wel weer beter in een ander onderwerp. Flipping the class Instructie wordt niet meer klassikaal gegeven
maar is digitaal Tijdens de les wordt er gewerkt aan opdrachten,
projecten en meta-cognitieve vaardigheden Voordeel:
-leerling heeft controle over het tempo van de instructie, en kunnen onbeperkt herhalen
-digitale instructies zijn makkelijk her te gebruiken door docent, of collega's....
- tijd voor andere manieren van leren in de klas: meta-cognitie:
- samenwerken
- discussies voeren
- opdrachten maken
- vragen stellen Waar ligt voor jullie de grootste uitdaging?

- video instructies maken?
- andere invulling van les?
-.....? Flipping the class biedt de docent daarnaast de mogelijkheden om beter te differentieren en maatwerk te bieden voor de leerlingen ICT in het onderwijs, hoe? Veel ontwikkelingen op dit gebied:
- uitgevers komen met digitaal materiaal
- open source materiaal (Wikiwijs)
- scholen ontwikkelen samen materialen
- nieuwe distributeurs (Snappet) Uitdagingen?
Hoe zorg je als school dat je niet te afhankelijk wordt van leveranciers?
Hoe kan je de verschillende materialen op een goede manier ontsluiten? Disrupting Class:
Clayton Cristensen & Micheal Horn & Curtis Johnson

Tot op heden zijn onderwijsvernieuwingen vaak duurzaam van aard, weining noodzakelijke systeemveranderingen. Grote investeringen in ict met weinig resultaat.

--> noodzaak voor ontwrichtende verandering Ontwrichtende innovaties Meest kansrijk in niches (non-consumptie)
-Kans op gebruikt ict het grootste in kleine scholen (onderkant gevestigde markt)
-Voorwaarde: mass-customization en open courseware

Gebruik ict:
-van docent gedreven instructie, via computer-based learning naar lerende-gecentreerd leren, gefaciliteerd door netwerken
-Sociale netwerken, wisdom of the crowds, user generated content 1. Technologische verbeteringen die leren meer aantrekkelijk maken.
2. Bevindingen uit onderzoek die het ontwerpen van student-gecentreerde software geschikt maken voor elke lerende.
3. Het lerarentekort.
4. Het belang van kostenreductie. Vier factoren die ontwrichtende innovaties versnellen Matrix met twee dimensies van veranderstrategie:
Zijn betrokkenen het met elkaar eens over te bereiken doelen?
Zijn mensen het met elkaar eens over oorzaak en effect?

Geen ‘ideale situatie, echter hulpmiddel bij selecteren van de benodigde veranderinstrumenten Veranderstrategie Vervolgens stapsgewijze maar integrale aanpak Breng eerst in beeld wat er in de toekomst nodig is om je droom waar te maken..
Breng in beeld wat nu de huidige stand van zaken is..
Het gat tussen de twee is het verandertraject voor het meerjaren ict-beleidsplan
Full transcript