Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

Muntlig eksamen
by

Marlén Robertsen

on 22 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled PreziOrganisering:
Fra kunngjøring av muntlig eksamen og fram til trekk av tema:
•Faglærer plikter å utforme forslag til eksamensoppgaver.
•Eksamen skal ha direkte sammenheng med det faglige arbeidet som er drevet i klassen gjennom skoleåret.
•I tidsrommet mellom melding om trekkfag og eksamen skal faglærer være tilgjengelig for veiledning. Muntlig eksamen i Engelsk
ca. 11.06.13: Melding om trekkfag 48 timer før eksamen / Muntlig eksamen starter ca. Kl:09:00
•Alle hjelpemidler er tillat i forberedelsesdelen.
•I forberedelsestiden skal elevene innhente hensiktsmessig informasjon.
•Elevene kan arbeide individuelt eller i grupper.
•Forberedelsen skal normalt ikke inngå i vurderingsgrunnlaget. Første del av forberedelsen 48 timer før eksamen : Eksamensmodell Andre del av
forberedelsen •Ved melding skal elevene trekke eksamensoppgave/tema. Oppgaven /temaet skal være vid(t) og dekker flere kompetansemål i læreplanen. Samme tema / oppgaven vil brukes på flere elever.
•Hver elev får 30 minutter til forberedelse. Forberedelsen er individuell og samarbeid med andre kandidater er ikke tillatt.
•Forberedelsen skal normalt ikke inngå i vurderingsgrunnlaget.
•Hele oppgaven skal ikke gjøres kjent i forberedelsesdelen, nye momenter kan trekkes inn under eksaminasjonen.
•Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden, momentlister, lærerbøker, tidligere arbeider, Fronter og Internett. Eksaminering: •Den muntlige prøven kan være inntil 30 minutter per elev ved individuell muntlig eksamen.
•Eksamen for hver elev vil ta utgangspunkt i det trukne temaet.
•Eleven skal ikke leses opp fra et ferdig manuskript. Det er mening at eleven skal snakke fritt, ikke lese.
•Forberedelsestid er ikke gjenstand for vurdering.
•Bruk av momentlisten er tillat. 1 A4 side
•I siste del av eksamenstiden kan eleven eksamineres fra alle kompetansemål i læreplanen. Det understrekes at eksamen skal gi eleven mulighet til å vise sin kompetanse i en så stor del av faget som mulig. Dersom en elev har lav måloppnåelse innenfor et emne/kompetansemål, må man teste kunnskapen innenfor andre emner.
•Måloppnåelse i forhold til læreplanmålene er grunnlag for vurdering.

Marlén Glez López Robertsen
Faglærer
Full transcript