The Internet belongs to everyone. Let’s keep it that way.

Protect Net Neutrality
Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia

No description
by

Paweł C

on 30 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia

Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia
Jaki program?
Program: Erasmus+
Akcja kluczowa: Mobilność edukacyjna
Typ akcji: Mobilność kadry edukacji szkolnej
Po co to wszystko?
Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji językowych i cyfrowych pracowników szkoły, które przyczynią się do podniesienia jakości pracy szkoły.
Kto jest naszym partnerem?
Fundacja bezprofitowa, która znajduje się na północy Portugalii. Jest to organizacja pośrednicząca, która zajmuje się organizacją projektów Erasmus+ w Portugalii.
Kto pojedzie na szkolenie?
W projekcie bierze udział 9 osób: dyrektor, pedagog szkolny, 4 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
1 nauczyciel przemiotów humanistycznych, 1 nauczyciel języków obcych, 1 nauczyciel przedsiębiorczości.
Jak wybrano nauczycieli?
W procesie rekrutacji, uwzględniono zasadę równych szans, w tym równości płci. Rekrutacja prowadzona była przez Komisję Rekrutacyjną.
‘Associação de Mobilidade Intercultural Euromob’
MojaMalta.com
Polska firma organizująca kursy językowe oraz wycieczki na Maltę.
Kiedy odbędzie się szkolenia?
28.01 - 04.02.2018 r. - kurs z języka angielskiego na Malcie.
29.07 - 04.08.2018 r. - kurs TIK w Portugalii.
Jaki jest program szkoleń?
Kurs językowy
Kryteria wyboru nauczycieli:
gotowość do udziału w projekcie,
znajomość języka obcego,
dyspozycyjność w pracy,
liczba odbytych szkoleń metodycznych w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016,
działanie na rzecz rozwoju szkoły.
Jaki jest program zajęć
przygotowujących do wyjazdu?
30 h zajęć z języka angielskiego,
6 h zajęć z przygotowania kulturowego,
2 h zajęć dotyczących tradycji żywieniwych,
2 h zajęć z pedagogiem.
Co poza szkoleniami?
Poza szkoleniami zaplanowane zostały, w ramach przygotowania kulturalnego, wycieczki m.in. zwiedzanie stolicy Malty, zwiedzanie Viana do Castelo, Ponte de Lima,
Aveiro oraz Fatimy.
Podstawy języka angielskiego - kurs dla osób poczatkujących.
Kurs TIK
Konferencja w Gminie Miasta Esposende.
Komunikacja wybranych urządzeń (telefon, smartfon, pendrive, aparat, kamera) z komputerem.
Formaty plików dźwiękowych i plików video. Konwersja plików.
Program Hot Potatoes - opracowywanie krzyżówek, quizów online.
Praca z dźwiękiem - obsługa programu Audacity.
Montaż materiału filmowego pod kątem lekcji.
Dodawanie napisów do filmów - program online Amara Przygotowywanie materiałów multimedialnych na potrzeby zajęć.
Jakie dokumenty
otrzymają nauczyciele?
certyfikat językowy,
Eurpass - paszport jezykowy,
dokument Europass Mobilność.
Jakie działania zostaną podjęte
po powrocie z kursów?
szkolenia Rady Pedagogicznej na temat podobieństw i różnic polskiego
i portugalskiego systemu edukacji
przeszkolenie wybranych nauczycieli, biorących udział w projekcie z obsługi platformy Moodle;
określenie zakresu i sposobu zmian w stosowanych przez szkołę rozwiązań pedagogicznych, metodycznych, dydaktycznych, administracyjnych;
utworzenie kursów – baz wiedzy na platformie Moodle, na których nauczyciele będę umieszczać wypracowane przez siebie materiały.
lekcje otwarte,
hospitacje zajęć;
ewaluacja projektu;
upowszechnianie projektu i jego rezultatów.
Jakim budżetem dysponuje szkoła?
w tym:
wsparcie indywidualne: 8 820 Euro,
wsparcie organizacyjne: 5 250 Euro,
transport: 4 890 Euro,
koszt kursów: 5 250 Euro.
24 210 Euro
Jakie są cele szczegółowe?
Podnoszenie jakości usług edukacyjnych poprzez doskonalenie językowe i TIK kadry nauczycielskiej.
Unowocześnianie procesu dydaktycznego (podniesienie jakości pracy dydaktycznej).
Promocja szkoły w krajach europejskich.
Rozwijanie poczucia przynależności do dziedzictwa kulturowego własnego regionu, kraju i Europy.
Full transcript