Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Žolt Namestovski: Doktorska disertacija

Analiza efekata primene obrazovnih softvera na motivisanost nastavnika i učenika u nižim razredima osnovne škole
by

Namesztovszki Zsolt

on 18 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Žolt Namestovski: Doktorska disertacija

Analiza efekata primene obrazovnih softvera na motivisanost nastavnika i učenika u nižim razredima osnovne škole
Mentor:
Prof. dr Dragana Glušac
Kandidat:
Mr Žolt Namestovsk
i
Zrenjanin, 2013. godine
Novi mediji u obrazovanju
1990 - Personalni računar
1995 - Multimedije
2000 - Internet
2004 - Veb 2.0
Glavni ciljevi savremene nastave
Proširenje vremena i prostora učenja
Veći aktivnost učenika
IT alati
Uvod
Ideja za temu doktorske disertacije
Analiza stručne literature i modela obrazovanja
5 predistraživanja
Izgradnja inovativnog modela rada
Merenje efikasnosti eksperimentalnog modela
Promena uloge učenika i nastavnika
Protekla istraživanja
Efikasnost multimedijalnog modela učenja (2008, N=350)
Predistraživanje 1
Posedovanje Interneta i računara u porodicama učenika (N=385, N=547, N=1398, N=1935)
Predistraživanje 2
Predistraživanje 3
Predznanje učenika u osnovim školama: korišćenje tastature, miša i interneta (N=385, N=547, N=1398, N=1935)
Predistraživanje 4
Interaktivne table u osnovnim školama Vojvodine (N=94)
Predlog modela eksperimentalne nastave - hardver
Predlog modela eksperimentalne nastave - obrazovni softver
Photoshop CS
Movie Maker 5.1
Adobe Captivate 4
Audacity
Macromedia Flash 8
SMART Notebook 10.
Predlog modela eksperimentalne nastave - obrazovni softver
Izborni predmet – Od igračke do računara (treći razred)
Naslov: Elektronska pošta – Pravila komuniciranja na Internetu
Predlog modela klasične nastave
Klasična obrazovna sredina

klasična tabla
štampane slike
radni listovi

Komparacija dve obrazovne sredine
Eksperimentalna obrazovna sredina

interaktivna tabla
slajdovi OS-a
radni listovi

Hipoteze istraživanja
Glavna hipoteza:
Primena obrazovnog softvera u nastavnom procesu pozitivno utiče na povećanje motivisanosti učenika i nastavnika za nastavne aktivnosti u osnovnoj školi.
Podhipoteze:
Primena obrazovnog softvera u nastavnom procesu pozitivno utiče na povećanje efikasnosti nastave u osnovnoj školi.
Primena obrazovnog softvera u nastavnom procesu pozitivno utiče na povećanje trajnosti usvojenog znanja.
Podistraživanje 1: Motivisanost nastavnika
(izvršeno po standardima ITL Research)
N=297
Prosečni rezultati celog uzorka na pitanja koje se odnose na barijere na primenu računara (1 - neznačajne, 5 - značajne)
Radije radite u obrazovnim sredinama, gde je implementiran obrazovni softver (1 - uopšte ne, 5 - potpuno da) - Prosek: 4,29
Primena obrazovnog softvera u nastavnom procesu pozitivno utiče na povećanje motivisanosti učenika i nastavnika za nastavne aktivnosti u osnovnoj školi.
Podistraživanje 2: Motivisanost učenika u klasičnoj i u eksperimentalnoj obrazovnoj sredini
Metoda: anketiranje
Primena obrazovnog softvera u nastavnom procesu pozitivno utiče na povećanje motivisanosti učenika i nastavnika za nastavne aktivnosti u osnovnoj školi.
N=186+193
Metoda: anketiranje, broj reakcija
Ujednačavanje grupa: opšti uspeh učenika na prvom polugodištu, obrazovni status roditelja, polna struktura razreda i sugestija učitelja.
Izdvojeni odgovori (po broju odgovora) na pitanje: Šta ti se svidelo najviše na današnjem času?
7,69% ocena u eksperimentalnom modelu bila 5*

Podistraživanje 2: Broj reakcija učenika
Eksperimentalna sredina - individualni rad
Potvrđeno je deo glavne hipoteze, koji se odnosi na nastavnike.
Potvrđeno je deo glavne hipoteze, koji se odnosi na učenike.
Podistraživanje 3: Efikasnost nastave u tradicionaloj i u eksperimentalnoj obrazovnoj sredini
N=186+193
Primena obrazovnog softvera u nastavnom procesu pozitivno utiče na povećanje efikasnosti nastave u osnovnoj školi
Efekti ostalih faktora su smanjeni na minimum:
osobine nastavnika: u jednoj i drugoj obrazovnoj sredini nastavnik je identičan
osobine učenika: učenici eksperimentalne i kontrolne grupe su bili ujednačeni uzimaljući u obzir određene indikatore

Inicijalno istraživanje
efikasnosti nastave
Finalno istraživanje
efikasnosti nastave
Nije potvrđena podhipoteza.
Podistraživanje 4: Istraživanje trajnosti naučenih sadržaja u klasičnoj i u eksperimentalnoj obrazovnoj sredini
N=186+193
Primena obrazovnog softvera u nastavnom procesu pozitivno utiče na povećanje trajnosti usvojenog znanja.
Zaboravljeni sadržaji kod tradicionalne i kod eksperimentalnog modela nastave
Potvrđena je podhipoteza.
Metoda: anketiranje (nakon 1 i 3 meseca)
Diskusija rezultata
Glavna hipoteza:
Primena obrazovnog softvera u nastavnom procesu pozitivno utiče na povećanje motivisanosti učenika i nastavnika za nastavne aktivnosti u osnovnoj školi.
Podhipoteze:
Primena obrazovnog softvera u nastavnom procesu pozitivno utiče na povećanje efikasnosti nastave u osnovnoj školi.
Primena obrazovnog softvera u nastavnom procesu pozitivno utiče na povećanje trajnosti usvojenog znanja.
Neočekivani rezultati - potvrđivanjem druge podhipoteze ukazalo na upotrebnu funkcionalnost stečenog znanja u vremenskom trajanju, što je suština efikasnosti nastave.
Dalji pravci istraživanja
Ponovljeno istraživanje o barijerama primene novih medija i o motivisanosti nastavnika.
Obrazovni softver bi se mogao implementirati u okruženju, gde su učenici već duže vremena učili pomoću savremenih nastavnih sredstava (računar, obrazovni softver, projektor, interaktivna tabla).
Implementiranje reakcijskih sistema u eksperimentalni model nastave (još veći nivo interaktivnosti), bi dao nove, vredne naučne rezultate o motivisanosti nastavnika i učenika, o efikasnosti modela i o trajnosti naučenih sadržaja u ovakvim eksperimentalnim sredinama.
Umesto zaključka
Ovaj naučnoistraživački projekat je ostvario svoje postavljene ciljeve (analiza, izrada modela, implementacija softvera, merenje efakata, komparacija, hipoteze).
Jedinstvenost rada je, sveobuhvatna slika o okruženju, gde je implementiran eksperimentalni model nastave i o segmentima eksperimentalnog modela (detaljan opis hardvera i softver).
Okruženje eksperimentalne nastave i visok nivo motivisanosti učenika i nastavnika tokom izvođenja implementacije i dobijeni rezultati najefikasnije sumira izjava američkog episkopa Carl William Buehnera (1898-1974):

„Možda će zaboraviti šta si im rekao, ali nikad neće zaboravati kako su se osećali od tvojih reči.”

Broj reakcija u tradicionalnoj i u eksperimentalnoj grupi
Broj reakcija u procentima u tradicionalnoj i u
eksperimentalnoj nastavi
Efikasnost učenja u tradicionalnom i u
eksperimentalnom modelu nastave
Razlozi:
Nedostatak iskustva za učenje u eksperimentalnim sredinama.
Interaktivni alati, multimedije i igra kod table skreću pažnju sa nastavnog sadržaja.
Tradicionalni model nastave je bio obogaćen sa svim najinteresantijim elementima klasične nastave.
Upoređivanje rezultata efikasnosti nastave sa rezultatima trajnosti usvojenog znanja u tradicionalnom i u eksperimentalnom modelu nastave
Ove tvrdnje i pretpostavke će biti predmet istraživanja i hipoteze novih naučnoistraživačkih radova.
Hvala na pažnji!
Populacija i uzorak istraživanja
Sumirani rezultati motivisanosti učenika u tradicionaloj i u eksperimentalnoj sredini, mereni pomoću anketnog lista (1 - uopšte ne, 5 - potpuno da)
Full transcript