Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Den flerkulturelle skolen eller en skole med minoriteter

haraldr.no
by

haraldr no

on 11 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Den flerkulturelle skolen eller en skole med minoriteter

Den flerkulturelle skolen eller
en skole med minoriteter ?

Den
flerkulturelle
skolen

Meningsinnholdet
i betegnelsen bestemmes av det
underliggende synet
på minoritetsspråklige elever
og deres foreldre
Problemsyn
Problemsyn

på elevene/foreldre
Ressurssyn
Den ressurorienterte skolen ser det
flerkulturelle som
normaltilstand
og
endrer
ordinær virksomhet
for å sette minoritetselevene
og foreldrene på
dagsorden
Problemsyn
eller
Ressurssyn

Kilde: Den felleskulturelle skolen av An-Margritt Hauge
Dette synet ligger til grunn
for de
tiltak
som
settes inn
Setter inn
kompensatoriske tiltak for å redusere anderledesheten,
slik at elevene kan gli inn i skolens ordinære virksomhet, uten at dette medfører endringer i institusjonenn
Opptatt av elevene/foreldrenes
mangler
Tiltakene er
overgangsordinger
og målet er en
homogen skole
flerkulturelt felleskap der
alle
nyter godt av de ulike perspektivene

alle
elever/foreldre representerer
Alle
elever får
identitetsbekreftelse
En
felleskulturell
skole
Forståelse
Problem
Assimilerende og
marginaliserende
Ressurs
Inkluderende
(integrerende) og
likeverdsbasert
Fokus
Problem
Knyttet til eksistens av språklige minoriteter
Ressurs
Knyttet til konsekvens av språklige minoriteter
Mangfold
Problem
Mangfold er et
problem
Ressurs
Mangfold som ressurs.
Mulighet for kulturell
og språklig refleksjon
Tiltak
Problem
Kompensatoriske tiltak
Isolering av flerkulturelle
Flerkulturelle feires ved visse anledninger
Ressurs
Ordinære tiltak for hele gruppen
Lar alle ta del i det flerkulturelle
Det flerkulturelle gjenomsyrer hverdagen
Kompetanse
Problem
I hovedsak norskspråklig formalkompetanse
Kompetanse hos eksperter
Faglærere i norsk som andrespråk
Ressurs
Tospråklig kompetanse
Realkompetanse
Alle lærerne må ivareta det flerkulturelle og norsk som andrespråk
Samarbeid
Problem
Assymetrisk
med foreldre
Ressurs
Symetrisk
Problem-
orientert
kontra
Ressurs-
orientert
Full transcript