Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

4 TL Historisch overzicht vanaf 1900

4 TL Geschiedenis werkplaats
by

Rients Anne de Vries

on 23 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 4 TL Historisch overzicht vanaf 1900

5 De wereld na 1945
4 Van oorlog tot oorlog (1900 - 1945)
4.2
Rond 1990 veranderde de
verzorgingsstaat : er werd bezuinigd op de sociale uitkeringen, zoals de WAO.
De kosten werden te hoog.
Vanaf de jaren 60 werd Nederland een
multiculturele samenleving :
- getrouwde vrouwen bleven werken;
- gastarbeiders deden aan gezinshereniging
- er kwamen vluchtelingen uit Irak en
oost Europa.
- Er kwam religieuze pluriformiteit.
B Historisch overzicht vanaf 1900
6 Nederland vanaf 1900
VERVOLG 4.1
Europa na 1e W.O.
Europa voor 1e W. O.

Oorzaken : - machtslust van DL. en RL.
1e W.O. - Franse wraak voor 1870-1871
- vijandbeelden
- wapenwedloop/ militarisme
- industrialisatie en kolonialisme
- nationalisme
- Nationalisme: eigen volk, bestuur, land
(Serviё
- Aanleiding van de 1e W.O.:
moord op de kroonprins

4.1 De Eerste Wereldoorlog
Kerst: oorlog is gewonnen
Loopgravenoorlog
1917 ; Rusland geeft zich over
Oorlogsverloop
Geallieerden tegen Centralen
Vervolg 4.1
Menenpoort
The last post : elke avond
vanaf 1919 tot heden
IEPER
1e W.O. 3 min.
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20070918_eerstewereldoorlog01
10 miljoen doden
censuur en propaganda
ook burgers zijn betrokken :
oorlogseconomie, vrouwenwerk, voedselnood
Propaganda
Totale oorlog
1917: revolutie in Rusland door
arbeiders en boeren.
Oorzaak: hongersnood en oorlogsmoe.
Gevolg: de tsaar onttroond, de hele
familie vermoord en
Lenin aan de macht.

1917: De februari revolutie
Het communisme in de Sovjet-Unie
Burgeroorlog
Vervolg 4.2
Totalitaire staat : bevolking moet voorbeeldige
communisten worden.
Middel : door middel van indoctrinatie
Censuur en
totalitaire staat
Persoonsverheerlijking
DL. beleefde het Verdrag van
Versailles als een dictaat van
NSDAP : extreem rechtse partij van Hitler
Fascisme van Mussolini is zijn voorbeeld:
Nationalistisch militaristisch
antidemocratisch totalitair : staatsorde ,discipline en 1 sterke
leider.
Vervolg 4.3
De dolkstootlegende
1919 : de Republiek van Weimar
De Republiek ondertekent de Vrede vanVersailles:
Dat betekende voor Duitsland het volgende:
- Herstelbetalingen
- verlies van alle kolonies
- verlies van grondgebied aan Polen en Frankrijk
- demilitarisering
Volkenbond opgericht door de geallieerde landen.
Het fascisme

De Vrede van Versailles
4.3 Duitsland in het interbellum
1918 - 1939
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040317_crisis01
Zwarte donderdag 1.00
Het begin van de crisis in de jaren dertig
Beurskrach in 1929 van de V.S. naar Europa.
Joden krijgen de schuld.
Hitler belooft werk en welvaart.
1933 : Hitler wordt regeringsleider.
Hitlers machtsovername
Nationaalsocialisme
Vervolg 4.3
SA knokploeg
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050127_annefrank01
Onderduiken : Waarom? 1.58
Totalitaire dictatuur
Bommen op Rotterdam 2.30min.min.
Vervolg 4.4
Blitzkrieg
Hitlers agressie
De Tweede Wereldoorlog
Stalin
Churchill,
De atoombom 3.60
Juni 1944 : D-Day; invasie in Normandie.
Tweefronten oorlog.
April 1945: zelfmoord van Hitler.
Duitsland geeft zich over.
Duitsland en Japan verslagen
Roosevelt
Pearl Harbor
Hongerwinter 1.54
Oorlog door het leger en haatgevoelens bij de bevolking d.m.v. propaganda en censuur.

50 miljoen doden; de helft zijn burgers door
de vernietigingsoorlog , bombardementen op steden en de Holocaust.
Totale oorlog
4.4
Vervolg 4.4
Ideologiestrijd tussen S.U. en V.S.
Europa in twee
invloedssferen.
Britse rijk
Franse koloniale rijk
Fransen vochten in Vietnam (1954) en
Algerije (1962).
Dekolonisatie na 1945 in Brits Indië
(India en Pakistan) en Afrika.
S.U. en V.S. de nieuwe machtige landen.
1945: VN als nieuwe volkerenorganisatie.
Besluiten in de Veiligheidsraad :
veto voor V.S., S.U., China, G.B. en Fr
De Verenigde Naties en
Ideologische vijanden
- DL, FR. en GR-B. verliezen hun macht.
- 1965 Aziё en Afrika onafhankelijk.
Vervolg 5.1
Einde van een wereldrijk
En Franse dekolonisatie
5.1 Dekolonisatie en Koude oorlog
5 De wereld na 1945
1949
oprichting van de NAVO door V.S.
- Containmentpolitiek: indammen van het
communisme.
1948+1949 Luchtbrug naar West Berlijn.
1949: Bondsrepubliek – DDR.
Strenge scheiding door het ijzeren Gordijn.
Containment (indammen)
Vervolg 5.1
1959 Fidel Castro aan de macht
1962 Kennedy eist kernwapens weg uit
Cuba.
1953 Chroestjov vervangt Stalin.
Dooi: communisme en kapitalisme
bestaan vreedzaam naast elkaar.
Kernwapenwedloop gaat nog door.
1958 100.000 oost Berlijners vluchtten.
1961 DDR bouwt een betonnen muur.
West Berlijn bereikbaar via een corridor.
Vervolg 5.2
De Cubacrisis
Afschrikking
5.2 Van bouw tot val van de Berlijnse Muur.
Chroestjov eist kernwapens weg uit Turkije.
1979: Rode leger valt Afghanistan binnen.
1975: Vietnam wordt communistisch.
Wapenwedloop met kernwapens en raketten.
Reagan wil een ultramodern ruimteschild.
Glasnost
Wapenwedloop
Vervolg 5.2
Kohl
Kohl wil een Europees DL. in een Europese Unie.
- 1991 Rusland onafhankelijk o.l.v. Jeltsin.
- S.U. uiteen in 15 onafhankelijke staten.
Veel Sovjetrepublieken wilden vrije
nationale staten worden: Estland,
Letland, Litouwen, Georgië.
Vervolg 5.3
Herlevend nationalisme
5.3 Een nieuw wereldorde

2001: V.S. en G-B verjagen de Taliban
Bush junior: verklaart de
oorlog tegen terrorisme
11-11-2001: Al Qaida (Bin Laden) pleegt
aanslag op de Twin Towers.
.
Voor 1990: Joegoslavië
Voor 1990:Tsjecho-Slowakije
Oorlog tegen Irak
Bloedige oorlogen
Vervolg 5.3
Vervolg 5.4
Joden voelden zich alleen veilig in een
eigen staat: Palestina.

Turkije was bang voor mot met de
Palestijnen.
Joden pasten zich niet aan: hebreeuws,
steden, landbouwkolonies, leger.
Na de 1e W.O. werd Palestina Brits.
Engeland liet veel joden toe.
Zionisme
Diaspora (verstrooiing)
5.4 Israël en de Palestijnen
Duizenden
Palestijnen
in kampen.
Vervolg 5.4

1967: Israël versloeg Egypte,
Syrië en Jordanië.
Na de 2e W.O. kwamen joden massaal
naar Palestina.

1948 Veiligheidsraad verdeelde
Palestina in een Joodse en Arabische
staat. Oorlog ontstond.

Ben Goerion vormt de staat Israel in 1948.
De zesdaagse oorlog
Stichting van de staat Israël
Vervolg 5.4
President Nasser van Egypte
Egypte erkent de staat Israël en krijgt
de Sinaï terug.
Carter liet Begin en Sadat vrede sluiten.
Vrede met Egypte
Vervolg 5.4
Hoge benzineprijzenin1974,doordat er minder olie geleverd werd.
Olieboycot
Schaarste
6.1 Een verzuild land in crisis
Aanpassingspolitiek
Vervolg 6.1
Jodenvervolging
De Duitse invasie
6.2 De Duitse bezetting
Hongerwinter
Gelijkschakeling
Vervolg 6.2
Japanse bezetting
6.3 Indie verloren,
geen rampspoed geboren
Welvaartsgroei
Politionele acties
6.3 Vervolg
Gastarbeiders
Jongeren en feministen
6.4 Veranderend Nederland
Multiculturele samenleving
Nog meer welvaart
6.4 Vervolg
Belgische vluchtelingen
Veel Belgen werden gedood.
Anderen vluchtten massaal naar NL.
In januari 1915 sloten de Duitsers de grenzen met Nl.
Dat gebeurde met “draden des doods.”
Wie vluchtte werd verkoold.
Aug.1914:
de Eerste Wereldoorlog breekt los.
Nederland blijft neutraal.
Duizenden Belgen vluchten naar NL.
Dat kwam door het Von Schlieffenplan :
een Duitse aanval op Frankrijk via Belgie.
Crisistijd
De geallieerden verboden
Nederland in handel van veel producten.
Steenkool werd schaars;
dat was nodig voor fabrieken, treinen en huizen.
Voedsel kwam op de bon:
brood, aardappelen, suiker, koffie.
Wie geld had kocht op de zwarte markt.
1917:
Bijzonder onderwijs werd net als openbaar onderwijs gratis.
Nederland raakte verzuild in het interbellum.
1920-1929 : de welvaart nam toe.
Geen werkloosheid en goede huizen
in nieuwe wijken voor arbeiders.
1929 :
beurskrach, crisistijd.
Honderdduizenden werkloos.
Lage uitkering onder strenge controle.
2x Per dag stempelen.
Boudewijn de Groot
Welterusten
meneer de
president

NSB
Werkverschaffingsprojecten voor werklozen.
Kanalen graven en parken aanleggen, zoals
het Twentekanaal en het Amsterdamse Bos.
Aanpassingspolitiek : 1934
minder belastinginkomsten,
dan minder uitgaven, dus
verlaging van lonen van
ambtenaren en van uitkeringen.
Democratie is slap en eindeloos geklets.
Volgens Mussert was in de politiek een sterke leider nodig die deskundige bevelen geeft.
De NSB kreeg een partijleger (WA) in zwarte uniformen.
1935 : 8% van de stemmen.
1937 : 4%. Colijn wint.
Nederland gaf zich over. Regering en koningin Wilhelmina vluchtten naar Engeland.
Ze vormden in Londen een regering in ballingschap.
10 mei 1940: Duitse troepen trokken de grens over en vliegtuigen dropten Duitse parachutisten.
Op de vierde dag werd Rotterdam gebombardeerd.
Blitzkrieg.
Tankdivisies en duikbommenwerpers sloegen gaten in vijandelijke linies.
Gemotoriseerde infanterie volgde.
Bommen op Rotterdam 2.31
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/
20040130_bommenrotterdam02
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050127_annefrank01
Joden werden ontslagen, bedreigd, getreiterd en in elkaar geslagen.
1941: de februaristaking brak uit.
1942: de systematische jodenvervolging begon.
In Amsterdam kwam een afgesloten jodenwijk.
Daarna begonnen de razzia's en deportaties.
Eerst naar Westerbork, daarna naar vernietigingskampen als Auschwitz en Sobibor.
107.000 Joden zijn gedeporteerd. Slechts 5.000 joden zijn na de oorlog terug gekomen.
Een brug te ver 2.51
Het bevrijdingsplan van Montgomery
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/
20030623_brugtever01
In het begin veranderde er niet veel in het leven voor Nederlanders.
Maar vakbonden, omroepen, kranten moesten meewerken met de nazi propaganda.
Zij werden gelijkgeschakeld.
Alleen NSB'ers werden nationaalsocialist.
Andere Nederlanders vonden dit 'fout'.
De meeste Nederlanders pasten zich aan.
Slechts weinigen zaten in het verzet.
Aan alles kwam gebrek.
Distributiebonnen waren nodig.
Leidinggevenden werden vervangen
door collaborateurs.
Elke week moesten duizenden mannen
in Duitsland komen werken.
Honderden doken onder.
Wat deed het verzet?
- illegale krantjes maken;
- valse persoonsbewijzen voor
joden en onderduikers;
- aanslagen plegen. Gevolg:
wraakacties door de Duitsers,
zoals in Putten in 1944.
661 mannen werden afgevoerd
en vermoord.
Herdenking
In het westen eindigde het voedseltransport.
De winter was bitter koud.
20.000 mensen kwamen om van de honger.
Najaar 1944: zuid Nederland werd bevrijd.
Bij Arnhem hielden de Duitsers de geallieerden tegen.
4 mei :
elk jaar vindt de dodenherdenking plaats;
kranslegging op de Dam, 8 klokslagen en
2 minuten stilte.
5 mei :
de dag van de vrijheid wordt gevierd.
Het gaat om vrijheid en democratie in het
algemeen.
1942 :
Japan bezet grote delen van Azie, ook NL-Indie.
Indische en Nederlandse mannen moesten dwangarbeid verrichten.
Veel Indonesiers dachten dat Japan hen bevrijdde van de Nederlanders.
Dat hadden de Nederlanders nooit gedacht.
Japan beloofde onafhankelijkheid na de oorlog.
De nationalist Soekarno mocht propaganda voeren.
Hij werkte samen met de Japanners.
Miljoenen Indonesiers moesten dwangarbeid verrichten.
Meer dan 2 miljoen mensen stierven door honger en uitputting.
Birma spoorlijn
De Republiek Indonesie
Augustus 1945 : Japan capituleert en Soekarno eist een
onafhankelijke republiek Indonesie.
NL. moet van de VS en Engeland praten met Soekarno.
Nederland wilde de republiek Indonesie erkennen als onderdeel (federatie) van het Verenigde Koninkrijk.
Soekarno en de nationalisten wilden een onafhankelijke eenheidsstaat.
Soevereiniteitsoverdracht
1947 :
er is een grote politionele actie, want NL.
wil herstel van rust en orde in Indonesie.
De KNIL veroverde in 2 weken Java en Sumatra.
Indonesische vrijheidsstrijders voerden een
guerillastrijd: snelle aanslagen en overvallen.
De VS wilde geen kolonialisme.
Als NL. door ging met de militaire aanvallen
kregen ze geen Marshallhulp meer.
KNIL op zoek naar guerilla strijders
in afgelegen dorpen.
Mannen en jongens werden opgepakt.
Dorpen werden afgebrand.
1948 :
2e politionele actie. Amerika is woedend en de veiligheidsraad van de VN eist de overdracht van de soevereiniteit aan Indonesie voor 1 januari 1950.
Veiligheidsraad
Gebouw van de Verenigde Naties
Verenig-de-naties
1949 :
soevereiniteits overdracht
in het paleis op de Dam onder druk van de veiligheidsraad.
Indonesie werd een onafhankelijkefederale staat, losjes verbonden met NL.
Zo kregen de eilanden met hun bevolkingen meer zelfstandigheid.
Burgerzaal
Minister-president Drees en
koningin Juliana tekenen het verdrag.
President
Soekarno
Indonesie sneed al snel alle
banden met Nederland door.
Indonesie werd een eenheidsstaat.
Veel Nederlanders zagen in 1945 de toekomst somber in.
- honderdduizenden huizen waren verwoest;
- bijna alle grote bruggen kapot;
- fabrieken leeg geroofd;
- fietsen, auto's, treinen en spoorrails meegenomen
naar Duitsland;
- landbouwgrond onder water gezet;
- eten, kleding en brandstof amper verkrijgbaar.
Snelle wederopbouw dank zij
de Marshallhulp.
1948 tot 1973 :
grote economische groei.
Dat zorgde voor een ongekende
welvaartsstijging.
Vanaf 1960 werd Nederland een
consumptiemaatschappij.
De verzorgingsstaat
Door de economische groei kon een
verzorgingsstaat worden opgebouwd.
Minister-president Drees nam de leiding.
- pensioen uitkering;
- werkloosheidswet;
- de bijstand en de WAO.
Werknemers en werkgevers betaalden ieder een deel. Een deel van het loon werd ingehouden.
Ontzuiling en
amerikanisering
Tot de jaren 60 was Nederland verzuild.
In de jaren 50 begonnen sociaal-culturele
veranderingen, zoals een aparte jongerencultuur:
lang haar, afwijkende kleren, afwijkende muziek.
Door de welvaart en de hogere scholing
ontstond een 2e Feministische Golf.
Vrouwen wilden zelf hun leven indelen.
De maatschappij ontzuilde vanaf de jaren 60.
De FNV verving de socialistische en katholieke vakbonden.
Op christelijke scholen kwamen niet-christelijke leerlingen en leraren.
Vanaf de jaren 60 kwamen veel
allochtonen in NL. Eerst door dekolonisatie:
migranten uit Nederlands-Indie en Suriname.
Na de oliecrisis in 1973 kwakkelde de
economie tot ver in de jaren 80.
Complete bedrijfstakken, zoals de textielindustrie ging verloren en
er kwam massale werkloosheid.
Uitkeringen
ter discussie
Vanaf 1990 groeide de economie
dank zij het poldermodel :
een overlegeconomie tussen
overheid, werkgevers en vakbonden.
De maatschappij seculariseerde
(ontkerkelijking)
en individualiseerde
(het individu neemt eigen keuzes).
Jong in de jaren 60
Door de welvaart kochten jongeren zelf muziek,kleding en alcohol.
De studies duurden langer en jongeren werden kritischer.
Amerikanisering
Amerikanisering ontstond door
Amerikaanse tv programma's,
door popmuziek, woorden,kleding:
T-shirts en jeans.
http://www.schooltv.nl/beeldbank/
clip/20061812_migratieland04
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/
20100317_geschiedenisculturennederland05
Nieuwkomers naast autochtonen 3.20
Cultuurgroepen in
Nederland 1.15
Alle sociaal-culturele veranderingen zorgden voor een pluriforme samenleving.
Vanaf de jaren 70 kwamen gastarbeiders
uit Turkije en Marokko.
Die deden het zware en laagbetaalde werk wat Nederlanders niet wilden.
Nederland,
verzorgingsstaat 1.40
het multiculturalisme
in Nederland
1.45
Secularisering in een
pluriforme samenleving
2.00
De beeldmedia groeide, zoals
televisie en internet.
Wat is onze nationale cultuur?
Wat is onze identiteit?
Of bestaat NL. uit losse groepen
en individuen zonder
gevoel van gemeenschap?
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20121206_columnstine04
Wat zeg je me nou?!
Is er een nieuw model
te koop?
Waar is het
te koop?
Polder
model
Oostenrijk-Hongarije
Nationalisme en militarisme
Censuur tijdens het communisme 3.12
http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20081012_censuur02/
http://www.schooltv.nl/beeldbank
/clip/20111212_vn01
Waarom is de VN
opgericht? 1.13

Berlijn: de Muur valt.
De Koude Oorlog is voorbij.

Fasces :
een oud Romeins symbool van het gezag ,
in de vorm van een roedenbundel met bijl.
fasces
fascisme
<iframe src="http://www.schooltv.nl/beeldbank/embedded.jsp?clip=20040130_bommenrotterdam01" width="350" height="198" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
Nederland in oorlog
1.40 min
<iframe src="http://www.schooltv.nl/beeldbank/embedded.jsp?clip=20040130_bommenrotterdam02" width="350" height="198" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
2.30 min.
<iframe src="http://www.schooltv.nl/beeldbank/embedded.jsp?clip=20041216_hongerwinter01" width="350" height="198" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
<iframe src="http://www.schooltv.nl/beeldbank/embedded.jsp?clip=20050504_atoombom01" width="350" height="198" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
Estland
Letland
Litouwen
Georgie
Oostenrijk-
Hongarije
Duitsland
1881
1919
DL.
O'rijk
Tsjecho-Slowakije
Joegoslavie
Hongarije
Maginot linie
Elzas-Lotharingen
Begraafplaats op en heuvel rond Ieper
Gerestaureerde Middeleeuwse raadhuis in Ieper.
Nu een museum over de Eerste Wereldoorlog.
Kennedy
zeemijn
kolen
Onderduiken : Waarom? 1.58
De dokwerker
Begraafplaats in Putten
4 mei : herdenking
Indonesie in verhouding tot Europa
qua grootte.
massagraf
Loopgravenoorlog
Loopgravenlinie:
van de Noordzee tot aan Zwitserland
Arbeiders , verenigt u
1867
De socialisten hadden hun ideeen ontleend
uit het boek van Karl Marx :

Het KAPITAAL
KARL MARX
Arbeiders uit alle landen, verenigt u.
Karl Marx geloofde in de internationale solidariteit, om de leef- en werkomstandigheden van de arbeiders te verbeteren door samen te werken en samen de macht van de kapitalisten over te nemen.
Tot 1914:
internationale solidariteit
1914-1918:
nationale solidariteit
Lenin en het communisme
1918: lenin sluit vrede met Duitsland.
1917: De oktoberrevolutie
OKTOBER 1917:
Lenin gaf het sein voor een
tweede revolutie om zijn
communistische partij aan
de macht te krijgen.
Lenin
Arbeiders en boeren als soldaten in de 1e W.O.
strijdend als nationalisten voor hun eigen natie.
Gevolg: bloedige burgeroorlog.
- boeren in opstand tegen communisten.
- Leger van tsaristen tegen communisten
- Volkeren vormen eigen staten.
Rode leger verslaat alle vijanden: 5 miljoen doden.
1922: Sovjet-Unie wordt een totalitaire communistische staat.
1917-1922: Vijf jaar lang een burgeroorlog.
Lenins ideaal: alle mensen zijn vrij en gelijk. Hoe wilde hij dat bereiken?
Door meedogenloos geweld tegen mensen met andere ideeen.
het volk verheerlijkt Lenin
Propaganda
Stalinisme
1924:
Stalin wint machtsstrijd na de
dood van Lenin.
1928:
industrialisatie en planeconomie.
Stalinisme
: miljoenen boeren werken gedwongen
in de industrie = terreur.
1935: Zuivering van communistische partij.
Zijn eigen partijleden kregen te maken met showprocessen.
Ze werden opgepakt en daarna gemarteld en vaak gedood.
Propaganda via kranten, radio, film :
- S.U. met gelukkige boeren en arbeiders.
- Bevolking offert zich op voor communisme.
Stalin werd verheerlijkt d.m.v.
portretten, standbeelden, liedjes.
Germania
voelde zich
uitgekleed, vernederd
en geketend.
Germania =
DL.
Duitse
leger
Burger regering
Vernedering
Mussolini
SS : elite troepen van Hitler.
De nazi’s dachten hetzelfde als het fascisme 1 sterke leider : de Fuhrer.
Lebensraum
Hitler beloofde dat Duitsland groot en machtig zou worden. Hij wilde Polen en Rusland veroveren om daar leefruimte te krijgen, d.w.z. voedsel, zoals graan.
Antisemitisme en rassenleer
De nazi's waren
antisemitisch en
geloofden in de
rassenleer.
Duitsers waren
het uberrasch.Joden warenhet unterrasch.
Joden waren als onkruid
en moesten vernietigd worden.
Hitler vestigt een totalitaire dictatuur :
Terreur tegen socialisten en communisten
door mishandeling, moord en opsluiting in concentratiekampen.
Nazificering = gelijkschakeling
Iedereen moest denken en doen wat Hitler wilde.
dat gebeurde door indoctrinatie. Kranten, film en radio werden gecontroleerd.
September 1939: Duitsland valt Polen binnen.
Hitler wilde wraak voor het ‘dictaat van Versailles.’
Van 1933 – 1939 deden Fr. en Eng. niets, (appeasementpolitiek).
Hitler begon met herbewapening en voerde de
dienstplicht in.
Oostenrijk en Tsjechie worden ingelijfd.
1939
1938
1938
Hitler voerde een Blitzkrieg met
vliegtuigen en tanks.
1940 : Denemarken, Noorwegen, Belgie
NL en Frankrijk werden veroverd.
Luchtoorlog met Engeland :
Churchill houdt stand.
1941 : Blitzkrieg in de S. U. tot Moskou.
De Duitsers werden voor Moskou teruggeslagen.
As mogendheden :
Duitsland, Italie en Japan.
1941 : Japan valt marinebasis P. H. aan.
Dl. verklaart de V.S. de oorlog.
Geallieerden:
Frankrijk
Groot-Brittannie o.l.v. Churchill
Verenigde Staten o.l.v. Roosevelt
Sovjet Unie onder leiding van Stalin
Sept. 1942 : Slag om Stalingrad
1 miljoen. doden in 5 maanden.
Feb. 1943 : Duitsland verslagen.
Keerpunt in de oorlog.
Aug. 1945 : atoombom op Hiroshima en
Nagasaki
Hitler
Mussolini
DL.
1990: Duitsland herenigd
Ontstaan van de Europese Unie
1. Armenie 6. Kazachstan 11. Rusland
2. Azerbeidzjaan 7. Kirgizie 12. Tadzjikie
3. Wit Rusland 8. Letland 13. Turkmenie
4. Estland 9. Litouwen 14. oekraiene
5. Georgie 10. Moldavie 15. Oezbekistan

1991
De Sovjet-Unie valt uiteen in
15 onafhankelijke staten.
Rusland werd de grootste en machtigste staat.
1. Tsjechiё +
2. Slowakije.

3. Sloveniё,
4. Kroatiё,
5. Serviё,
6. Bosniё,
7. Montenegro, 8. Macedoniё.
1995
Serviёrs willen Groot Serviё vormen.
1995: Amerika dwingt Servie te stoppen.
voor de wereldoorlogen een wereldrijk
dat bestond uit vele kolonieen.
Na de Tweede Wereldoorlog begon de dekolonisatie.
Vietnam
Algerije
Marokko
invloedssfeer
S.U.
invloedssfeer
V.S.
Het IJzeren Gordijn
Het IJzeren Gordijn dwars door Europa
prikkeldraad, wachtposten, mijnen.
Families en vrienden werden gescheiden.
NAVO
WARSCHAU
PACT
V.S. gaf militaire, politieke en
economische hulp aan vele landen.
Marshallhulp als onderdeel van de
containmentpolitiek.
Landen kregen economische hulp van de V.S.
MARSHALLPLAN
Het schip van de
snelle
vooruitgang
1961: De Berlijnse Muur opgebouwd
Detail van de Berlijnse Muur :
een betonnen muur, met prikkeldraad versperd.
Een mijnenveld aan de DDR kant langs de Muur,
wachtposten met zwaar bewapende DDR militairen.
Checkpoint Charly : een zwaar bewaakte doorgang.
De enige doorgang in Berlijn van west naar oost en andersom.
Als herinnering bestaat deze wachtpost nog steeds.
Bij deze wachtpost is een museum, waarin de
vele vluchtpogingen worden getoond.
http://www.schooltv.nl/video/de-val-van-de-muur/#q=categorie%3A%20bouw%20van%20de%20Berlijnse%20Muur
Vietnam
Economie in S.U. en Oostblok is slecht.
S.U. bemoeit zich niet meer met Oostblok.
1989: communisme stort in.
Hongarije: IJzeren Gordijn afgebroken.
1985: Gorbatsjov
aan de macht;


hij wil - glasnost (vrije mening)
- vermindering van kernwapens.

Duitse hereniging
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Amerika wil een
Nieuwe wereldorde:
democratie en veiligheid wereldwijd o.l.v. de V.S.
1990: Saddam Hussein valt Koeweit aan.
V.S. bevrijdt Koeweit.
2003: V.S en G-B verjagen
Saddam uit Irak.
Europa voor 1990
Oorlog tegen het terrorisme
IRAK
2001:

De V.S. en Groot-Brittannie vallen de Taliban aan.
Ook Irak wordt aangevallen.
Joden raakten vanaf de Romeinse tijd verstrooid over de wereld.
Dat wordt de
diaspora
genoemd.
Joden bleven joods door hun traditie en geloof.
- 1900: joden trokken uit Rusland en Polen
naar Amerika, omdat ze vervolgd werden.
- Veel andere joden wilden naar Palestina.
(joods nationalisme)
Brits Palestina na de 1e W.O.
Joods
gebied
Palestijns gebied
Joods gebied
internationale zone
bezet gebied door
Israel na de oorlog
Verovering van Sinaïwoestijn, Gazastrook, Golanhoogvlakte, westelijke Jordaanoever
Oost-Jeruzalem.
1973:
opnieuw oorlog door Egypte en
Syrië. Israël wint opnieuw.

Israël moet stoppen van VS door druk van Arabische landen.
Saoedi-Arabie draait de kraan dicht als
Israel in de aanval ging tegen Egypte.
De autoloze zondag werd ingevoerd.
Carter
Begin
Sadat
Na de zesdaagse
oorlog
De staat Israel
Bezette gebieden door Israel
Arabische gebieden
Na de Kippour
oorlog
De staat Israel
Militaire scheidslijn in 1973
Bezette gebieden, gebleven in
1974, 1982 en 2000
Bezette gebieden in 2007
Arabische gebieden
Zeemijnen maakten de scheepvaart in de Noordzee en de Atlantische Oceaan erg gevaarlijk. Zo ontstond er schaarste.
Kolenboeren brachten kolen als
verwarming naar de huizen.
In de 1e W.O. werden ook kolen schaars.
Bonkaarten
COLIJN
De geallieerde legers werden
door deze snelheid overrompeld.
Verborgen onder de oer werd elke dag
naar Radio Oranje geluisterd.
Een schuilplek
om onder te
duiken
voor de Duitsers.
Oorlogs-
monument
inPutten
Putten 1944.
Na een aanslag door het verzet
werden 661 jongens en mannen
afgevoerd en vermoord.
Hongerwinter 1944/45
Amsterdam
Een barre fietstocht op velgen door een stadsvrouwom voedsel op te halen bij de boerderijen.
soekarno
Miljoenen Indonesiers moesten
dwangarbeid verrichten.
Meer dan 2 miljoen Indonesers stierven
door honger en uitputting. Ze kwamen in massagraven terecht.
Japanse bezetting
Het Japanse rijk
Nederlandse propaganda
Militaire acties werden
politionele
acties genoemd,
om conflicten met de V.S. te voorkomen.
De regering van NL. deed net alsof het alleen om het bewaken van orde en rust ging in Indonesie.

De V.N. streeft naar het
oplossen van conflicten
door dialoog en
het stoppen van kolonialisme.
Een onderdeel van de V.N. die gewelddadige conflicten tussen landen dwingt te stoppen, o.a. door met een vredesleger van blauwhelmen tussen de strijdende partijen te gaan staan. De vijanden moeten praten, niet vechten.

'Indie verloren, rampspoed geboren'.
Veel Nederlanders dchten dat voor het herstel van zijn welvaart
Nederland afhankelijk was van zijn grootste koloniale bezit.

Nederlanders kochten meer eten
en meer welvaartsartikelen dan ooit.
Jongeren wilden de hippe Amerikaanse jeans kopen.
http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20060622_jongindejarenzestig01/
In Nederland werd alles met
onderhandelingen en compromissen
tussen werknemers, overheid en
werkgevers opgelost.
http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20110621_columnverzorgingsstaat01/
http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20110621_columnmulticulti01/
Jongerencultuur : impulsief kopen
Heeft

het

ook

een

kleurtje?
De verzuiling brokkelt af vanaf de jaren 60
- Vrouwen wilden betaald werken
en carriere maken;
- mannen moesten meehelpen
in de huishouding;
- de overheid moest kinderopvang
regelen.
Ontzuiling
Vanaf 1990 ging het beter met de
economie dank zij de verkoop van
computers, mobiele telefoons en
een tweede auto.
Vlieg en ski vakanties werden
normaal.
De totalitaire staat
Nasser wilde één staat vormen
voor alle Arabieren.

Bondgenoten

Geallieerden : FR – ENG – RL – IT _ VS
Centralen : DL – Oost-H. – BUL – TU
Tijdvakken
Periodes
Gebeurtenissen
1900
2000
60
20
40
80
A
B
C
D
E
F
1914
1939
1942
1944
1947
1963
1973
Tijdvakken
Periodes
Gebeurtenissen
1940
2000
80
50
70
90
A
D
1945
1948
1949
1961
1962
1985
1989
Tijdvak
Periodes
Gebeurtenissen
1900
1950
30
10
20
40
A
C
D
1914
1917
1919
1922
1928
1929
1933
60
2010
B
C
E
1990
1991
1992
2001
B
43
44
45
Full transcript