Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Namaszczenie Chorych

Prezentacja
by

Pawel Swies

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Namaszczenie Chorych

Namaszczenie chorych
sakrament zbawienia i uleczenia „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”
(Jk 5, 14-15). „Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu Chrystus nadał cierpieniu nowe znaczenie; teraz może ono upodabniać nas do Niego i jednoczyć nas z Jego zbawczą męką” (Katechizm, 1505). „Chrystus wzywa swoich uczniów, by szli za Nim, niosąc z kolei własny krzyż (por. Mt 10, 38). Idąc za Nim, uzyskują oni nowe spojrzenie na chorobę i chorych” (Katechizm, 1506) Przebieg sakramentu
i
Znak sakramentalny olej z oliwy lub inny olej roślinny pobłogosławiony przez biskupa „Per istam sanctam Unctionem et suam piissimam misericordiam adiuvet te Dominus gratia Spiritus Sancti. Amen./ Ut a peccatis liberatum te salvet atque propitius allevet. Amen” (Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie) Szafarz namaszczenia chorych
czyli kto może udzielać sakramentu
Namaszczenia Chorych. Szafarzem tego sakramentu jest wyłącznie kapłan (biskup lub prezbiter). Jest obowiązkiem pasterzy pouczać wiernych o korzyściach wynikających z tego sakramentu. Wierni (szczególnie, krewni i przyjaciele) powinni zachęcać chorych, aby wzywali kapłana, żeby udzielił im namaszczenia chorych
(Katechizm, 1516). Komu udziela się namaszczenia? "Namaszczenia chorych można udzielić wiernemu, który po osiągnięciu używania rozumu, znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości."
(KPK, kan. 1004 § 1.) ""Ostatnie namaszczenie", które także, i to lepiej można nazwać "namaszczeniem chorych", nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości."
(Sobór Watykański II konst. Sacrosanctum Concilium, 73) "Nie wolno udzielać namaszczenia chorych tym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim."
(KPK, kan. 1007) Sakrament namaszczenia chorych może być przyjmowany wielokrotnie (Por. KKK 1515). Nie jest on konieczny do zbawienia, ale nie powinno się dobrowolnie rezygnować z niego. Skutki namaszczenia chorych Szczególny dar Ducha Świętego -
-Łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężać trudności związane z chorobą lub starością
-Zjednoczenie z męką Chrystusa
-Łaska eklezjalna
-Przygotowanie do ostatniego przejścia
(Por. KKK 1520-1523; 1532) Prezentacja:
Paweł Święs
Krzysztof Stec Spis tresci
-1. Namaszczenie chorych – sakrament zbawienia i uleczenia
-2 Przebieg sakramentu i Znak sakramentu
-3 Szafarz namaszczenia chorych czyli kto może udzielać sakramentu Namaszczenia Chorych.
-4 Komu udziela się namaszczenia?
-5 Skutki namaszczenia chorych
-6 Netografia
-7 Bibliografia
Netografia:
http://www.opusdei.pl
http://www.teologia.pl
http://pl.wikipedia.org
http://wiara.wm.pl Bibliografia:
Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
Full transcript