Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Funkcionālais rajons tūrisma tirgvedības kontekstā. Daugavpils un tās apkārtnes piemērs.

Kucina_Inguna_bakalaura darba prezentācija
by

Inguna Kucina

on 26 January 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Funkcionālais rajons tūrisma tirgvedības kontekstā. Daugavpils un tās apkārtnes piemērs.

Funkcionālais rajons tūrisma tirgvedības kontekstā. Daugavpils un tās apkārtnes piemērs.
Darba autore
Tūrisma organizācijas un vadības
studiju programmas
pilna laika studiju
4. kursa studente Inguna Kucina

Darba vadītājs
Lektors, Mg. geogr. Andris Klepers
Metodes:
1. izprast jēdzienu „funkcionālais rajons”, tā identificēšanu un izpausmes tūrismā;
2. izprast vietas mārketinga teoriju;
3. apzināt un pielietot, pilnveidot funkcionālā rajona telpiskās ietekmes identificēšanas metodiku;
4. identificēt Daugavpils tūrisma funkcionālo rajonu vietu tirgvedības kontekstā;
5. sniegt priekšlikumus efektīvākai tūrisma galamērķa organizēšanai Daugavpilī un tās apkārtnē.
Pētījuma uzdevumi:
1. satura analīzi un sekundāro datu analīze
2. telpiskā tūristu izsekošana pilsētas ietvaros - pielietota mikrolīmeņa analīzē, fiksējot ceļotāja pārvietošanās laiku un koordinātes Daugavpils pilsētā
3. daļēji strukturētās intervijas ar tūrisma nozares speciālistiem Daugavpilī un tās apkārtnē;
4. ceļotāju anketēšana
1. Funkcionālais rajons var integrēt arī homogēnā un administratīvā rajona īpašības, BET administratīvais rajons ne vienmēr būs arī funkcionālais rajons

2. Funkcionālā rajona gadījumā katrs elements un elementu grupa var mainīt kopējās struktūras stiprumu, sniegto pakalpojumu kvalitāti patērētāju skatījumā

3. Latgales reģions tūrisma piedāvājuma ziņā ir ļoti sadrumstalots un nevienmērīgs

4. Daugavpils pilsēta sevi stratēģiski saredz kontekstā ar citām lielākajām pilsētām Latvijā vai arī ar pārrobežu tūrisma galamērķiem Lietuvā un Baltkrievijā

5.Daugavpils un tās apkārtnes tūrisma funkcionālais rajons nav monostruktūra ar vienu izteiktu centru, bet gan Daugavpili kā galveno un Zarasiem, Krāslavu un Ilūksti (mazākajām pilsētām) kā papildu pakalpojumu centriem, kuros tāpat koncentrējas tūrisma aktivitātes
Secinājumi
Telpiska vienība, kuru raksturo centrāls fokuss uz kādu aktivitāti (parasti tā ir ekonomiska rakstura)
Kas ir "funkcionālais rajons"?
Priekšlikumi
Novadiem citviet Latvijā
Daugavpils pilsētas domei un iesaistītajiem apkārtnes novadiem
Uzņēmējiem
Attīstības stratēģiju un projektu veidotājiem
1. identificēt potenciālās tūrisma funkcionālās zonas
2. pārskatīt novadu iespējas veidot tūrisma sistēmas (klasterus, funkcionālos rajonus)
3. nelikt ciešu uzsvaru uz administratīvajām robežām
1. izvērtēt Daugavpils pilsētas kā funkcionālā rajona centra ietekmi uz pārējām iesaistītajām teritorijām
2. izcelt Daugavas lokus + Daugava kā vienojošais, nevis šķirošais elements
3. mazāka mēroga vienotas iniciatīvas
1. sadarbība konkurences apstākļos
2. iesaistīt vietas tūrisma stratēģisko ilgtermiņa plānu apspriešanā
1. Latgales reģionālo un vietu zīmoli un mārketings
2. neuztvert vietējos iedzīvotājus kā pasīvos dalībniekus
3. izvērtēt visu iesaistīto pušu potenciālo ietekmi
4. iedzīvināt vienotāku funkcionālo rajonu starp Daugavpili un Zarasiem
Tūrisma galamērķu veicināšanas prakse visbiežāk ietver administratīvas teritorijas ar skaidri fiksētām robežām, kamēr tūrisma pieprasījums ir izteikti funkcionāls
Problēma
Rezultāti
Paldies par uzmanību!
Jautājumi, komentāri?

Funkcionālie rajoni ir pētīti, ņemot vērā darbaspēka ikdienas migrāciju noteiktā teritorijā (Konjar et al 2010; Cattan 2002; Nilsson et al; Sharpley, Telfer 2002; Ashworth, Tunbridge, 2000), kamēr attiecībā uz tūrisma nozari pētījumu ir krietni mazāk (Lazzeretti, Petrillo 2006; Klepers 2011; Williams 2003)
Full transcript