Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Yarrowia lipolytica u biotehnologiji

No description
by

natalia ivanjko

on 9 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Yarrowia lipolytica u biotehnologiji

Jedan od najbolje proučenih nekonvencionalnih kvasaca
Obligatni aerob koji se lako izolira iz različitih prehrambenih proizvoda
Nepatogen, nekoliko procesa u kojima se koristi imaju GRAS status

Potrebne velike količine kisika za rast kvasca i proizvodnju metabolita
Dodatak perfluorodekalina poboljšava rast
Sposobnost razgradnje različitih organskih spojeva zahvaljujući proizvodnji biosurfaktanata

Adekvatan model za istraživanje dimorfizma kod kvasaca:
Učinkovit transformacijski sustav
Lako je razlikovati njegove morfološke oblike
Pouzdan sustav za ekspresiju heterolognih proteina- moguća komercijalna primjena
Niska overglikozilacija, visoka učinkovitost sekrecije, dobar prinos proizvoda, reproducibilnost
Metabolizam ugljika
Može razgraditi hidrofobne supstrate kao što su alkani, masne kiseline, masti i ulja
Sekvencioniranje genoma - nije srodno blizak kvascu
S. cerevisiae
Širenje obitelji proteina i gena uključenih u korištenje hidrofobnih supstrata

Organske kiseline
Može koristiti organske kiseline kao izvor C i energije:
octena, mliječna, propionska, jabučna, limunska, oleinska kiselina
Diauksijski rast tijekom uzgoja na glukozi, limunskoj i mliječnoj kiselini (represija glukozom)
Uspješan rast kvasca na acetatu:
Koncentracije do 0.4% dobro podnosi
Koncentracije više od 1% inhibiraju rast

Šećeri
Može razgraditi nekoliko heksoza
Transport kroz staničnu membranu - permeaze
Transportni sustav za glukozu s dvije komponente
Fosforilacija unutar stanice - heksokinaze
Inhibitor heksokinaza - trehaloza-6-fosfat
Visoka koncentracija glukoze ne utječe na brzinu respiracije i koncentraciju citokroma

Fine kemikalije

Uporaba lipaza za razdvajanje racemičnih smjesa
Ibuprofen
Lipaza - visoki afinitet za S-enantiomer

Obrada otpadnih voda
Otpadne vode iz industrije maslinovog ulja
Otpadne vode ulja palme
Opće karakteristike
Fiziologija
Primjena u biotehnologiji
Yarrowia lipolytica
u biotehnologiji

Alkoholi
Ne proizvodi etanol, ali ga koristi kao izvor ugljika u koncentraciji do 3%
Dvije NAD+ ovisne alkohol dehidrogenaze- razlika u specifičnosti za supstrat
Može koristiti glicerol kao izvor C
Razgradnja metaboličkim putevima glicerol 3-fosfata i dihidroksiacetona
Uspješna proizvodnja lipida i limunske kiseline

Hidrofobni supstrati

Mogućnost biokonverzije alkana i masnih kiselina
Primjena u proizvodnji aroma, limunske kiseline, u bioremedijaciji, biotransformaciji steroida, prehrambenoj industriji
Nužan transport supstrata iz podloge do površine stanice
Direktna adsorpcija hidrofobnih kapljica na površinu stanice
Surfaktanti (površinski aktivne tvari)
Interakcija može biti posredovana proteinima ili glikoproteinima stanične stijenke

Dimorfizam
Značajan kod patogenih vrsta - virulentnost
Obrambeni mehanizam u nepovoljnim uvjetima (temperatura, nedostatak nutrijenata)
Divlji tipovi
Y. lipolytica
pokazuju različite oblike kolonija
Morfologija kolonije ovisi o uvjetima rasta i genetičkim faktorima
Haplodiplobiontska, askomicetna vrsta - dva stadija; s pseudomicelijem i pravim septiranim micelijem

Primjena u proizvodnji hrane
Camembert sirevi
Plavi sirevi
Kobasica salsiccia sotto sugma
Farmaceutska primjena
Egzokrina pankreasna insuficijencija
Lipaza iz
Y. lipolytica
- biokemijska svojstva slična humanoj lipazi
Stabilna u probavnom sustavu čovjeka
Djeluje na trigliceride pri niskim pH vrijednostima
Eritritol
Šećerni alkohol
Širok spektar primjene, uglavnom zamjena za saharozu
niska kalorijska vrijednost
nekancerogenost
Komercijalna proizvodnja uporabom
Aureobasidium sp. i Torula sp.
Dobivena količina eritritola šaržnim uzgojem: 18-243 g/L
Proizvodnja eritritola
Alternativna proizvodnja eritritola upotrebom Y. lipolytica
Sirovi glicerol, preferirani izvor ugljika
Veliki potencijal kvasca Yarrowia lipolytica za proizvodnju eritritola:
niska pH vrijednost (3.0)
jednostavna kultivacija
dodatak NaCl
Mutirani soj kvasca
Y.lipolytica
, Wratislavia K1
Dodatak različitih koncentracije NaCl u oba medija (2.5 i 3.25 %)
Najveća unutarstanična koncentracija eritritola (245.9 mg/g s.tv.) dobivena u mediju sirovog glicerola koji je sadržavao 3,25% NaCl
Prinos procesa 0.49 g/g,
Produktivnost 1.0 g/h
Full transcript