Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Biotechnologia w życiu codziennym

No description
by

Patrycja Sar

on 21 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Biotechnologia w życiu codziennym

Co to jest biotechnologia? Ser jako produkt uzyskany metodami biotechnologicznymi. Biotechnologia w życiu codziennym Podział biotechnologii Biotechnologia klasyczna Tradycyjna biotechnologia wykorzystująca w swoich działaniach organizmy niezmodyfikowane genetycznie oraz stosująca metody i techniki badań nieingerujące w materiał genetyczny obiektów badań. Biotechnologia nowoczesna Nowa biotechnologia wykorzystująca w swoich działaniach organizmy zmodyfikowane genetycznie oraz stosująca metody i techniki inżynierii genetycznej dla zmodyfikowania informacji genetycznej obiektów badań. Biotechnologia roślin Dział biotechnologii wykorzystujący organizmy roślinne oraz ich fragmenty: organy, tkanki i komórki lub substancje chemiczne, do prowadzenia procesów biotechnologicznych i zaspokajania potrzeb społeczno-gospodarczych. Biotechnologia zwierząt Dział biotechnologii związany z hodowlą zwierząt i wykorzystaniem ich produktywności do zaspokajania potrzeb społeczno-gospodarczych. Biotechnologia żywności Dział biotechnologii obejmujący działania zmierzające do podniesienia wartości odżywczej i bezpieczeństwa produktów spożywczych oraz do poprawy cech organoleptycznych żywności. Kolory biotechnologii dotyczy osiągnięć biotechnologicznych w rolnictwie i produkcji żywności. dotyczy osiągnięć biotechnologicznych w ochronie zdrowia człowieka i zwierząt. dotyczy osiągnięć biotechnologicznych w przemyśle.
dotyczy osiągnięć biotechnologicznych w ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zasobów wodnych Ziemi. Fioletowa biotechnologia obejmuje aspekty prawne i społeczne działań biotechnologicznych. Biotechnologia to dziedzina wiedzy łącząca wiadomości i osiągnięcia różnych dyscyplin naukowych, na których podstawie opracowuje rozwiązania technologiczne stosowane w rozwoju poszczególnych gałęzi gospodarki. Biotechnologia
w ochronie środowiska Biotechnologia w ochronie zdrowia Biotechnologia w przemyśle Wykonała
Kinga Pisarek Niebieska biotechnologia Zielona biotechnologia Czerwona biotechnologia Biała biotechnologia

Fermentacja alkoholowa to beztlenowy rozkad cukrów prowadzony gównie przez drożdże.
W wyniku tego procesu powstaje również szereg produktów ubocznych, między innymi: gliceryna, kwas bursztynowy i kwas octowy. Produktami ubocznymi fermentacji są również wyższe alkohole i estry, które mają decydujcy wpływ na bukiet smakowo-zapachowy produktu. Produktami, przy produkcji których wykorzystywanych jest wiele procesów biologicznych, są sery. W sprzedaży dostępnych jest wiele rodzajów serów. Sery kwasowe (twarogi) uzyskiwane są w mleczarniach z wykorzystaniem fermentacji mlekowej. Sery podpuszczkowe powstają dzięki użyciu enzymu uzyskiwanego z żołądków zwierząt – podpuszczki. Enzym ten powoduje ścinanie (denaturację) białka obecnego w mleku. Powstałą masę serową formuje się i podaje dojrzewaniu, podczas którego bakterie oraz grzyby rozkładają część białek i tłuszczów. Zmianie ulega zarówno wygląd jak i smak oraz zapach. Sery wytwarzane z zastosowaniem grzybów pleśniowych mogą zawierać biały nalot oraz zielone lub niebieskie plamki różnych gatunków pleśni. Większość istniejących oczyszczalni ścieków to oczyszczalnie biologiczne, wykorzystujące osiągnięcia biotechnologii. W typowej oczyszczalni ścieków komunalnych zanieczyszczenia rozkładane są przez mieszaninę mikroorganizmów określanych jako osad czynny. Zakłady unieszkodliwiające odpady organiczne przeprowadzają proces kompostowania. Organiczne odpady z gospodarstw domowych, rolnych, przetwórstwa włókien naturalnych niektórych pozostałych zakładów przemysłowych są przetwarzane z użyciem mikroorganizmów do wartościowego nawozu – kompostu. W procesie kompostowania wykorzystywane są głównie bakterie. W sytuacji gdy z odpadów chce się odzyskać cześć energii przeprowadza się proces fermentacji w biogazowaniach. Fermentacja alkoholowa Szczególną rolę ze względu na możliwość leczenia wielu wcześniej śmiertelnych chorób odegrała przemysłowa produkcja naturalnych antybiotyków. Są one produkowane przez niektóre gatunki grzybów i niektóre bakterie. Naturalne antybiotyki produkowane są w bioreaktorach o pojemności 50-300 m3, w których w optymalnych warunkach rozwijają się mikroorganizmy. Po wyizolowaniu i oczyszczeniu uzyskuje się leki sprzedawane w aptekach. Możliwe jest również, zamiast organizmów, zastosowanie czystych enzymów w celu uzyskania określonych substancji. Wiele witamin produkowanych jest ze stosowaniem metod biotechnologicznych. Witamina E wytwarzana jest z zastosowaniem glonu słodkowodnego , witaminy B2 i B12 wytwarzane są z zastosowaniem bakterii. Także jeden z etapów syntezy witaminy C przeprowadzany jest
z zastosowaniem mikroorganizmów. Wraz z rosnąca troską o środowisko zwiększa się zastosowanie organizmów do produkcji paliw. Około połowy uprawianej w Stanach Zjednoczonych kukurydzy i podobne ilości rzepaku w Unii Europejskiej przeznaczane są na biopaliwa. Produkowane są z roślin, z których można uzyskać etanol lub olej.Przy pozyskiwaniu bardzo cennych pierwiastków wykorzystuje się mikroorganizmy w procesie bioługowania. Pozyskiwanie uranu i miedzi jest możliwe nawet z hałd powstałych przy kopalniach i hutach, w których zawartość metali była zbyt mała aby pozyskiwać je metodami tradycyjnymi. Stosowane bakterie wytwarzają przyżyciowo duże ilości kwasów organicznych, w których metale rozpuszczają się. Możliwe staje się ich wymycie i oczyszczenie.
Full transcript