Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pendididkan & Hubungan Etnik di Malaysia.

No description
by

Sathisvaran Santhian

on 27 July 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pendididkan & Hubungan Etnik di Malaysia.

*Asas penyatuan dalam proses pembinan negara.
*Sistem berorientasikan komuniti etnik tertentu yang berkongsi kurikulum yang sama. (Pendidikan Vernakular ataupun jenis Kebangsaan)
*Pengkalan sistem sedemikian akan menggalakkan pemisahan kanak-kanak daripada komuniti etnik yang berbeza.
Sejarah
* Bahasa dan pendidikan adalah dua perkara yang saling berkait rapat.
* Setiap komuniti etnik di Malaysia, berusahamempertahanakan sistem pendidikan masing-masing. Atas alasan ini, usaha kerajaan untuk membentuk satu identiti kebangsaan menerusi sistem pendidikan kebangsaan dengan mengunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan agak sukar.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia/ Malaysian Education Blueprint
Masalah
Sejak Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2006 - 2010 gagal memenuhi pelan yang dijanjikan, sistem pendidikan mula dipolitikan oleh parti pembangkang.
Pendididkan & Hubungan Etnik di Malaysia.
Latar Belakang Pendidikan Komuniti Etnik di Tanah Melayu
Komuniti Melayu, Cina dan India telah pun mempunyai sistem pendidikan tersindiri yang bersifat tradisi, sebelum pihak British memcampuri bidang berkenaan.
Komuniti Melayu
Berasaskan sistem nilai dan adat.
Mempunyai dua bentuk sekolah
Bentuk
Sekolah
tidak formal
Sekolah pondok yang menekankan pengunaan bahasa Melayu dan Bahasa Arab sebangai bahasa penghantar. Membabitkan sekolah agama, sekolah agama rakyat, sekolah pondok dan madrasah.
Menekankan pembacaan al-Quran, al-Hadis dan hal ehwal keagamaan.
Bebas daripada pemantauan kerajaan British dan turut menyediakan pengajaran di peringkat rendah dan menegah. Pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran ke Indonesia, India dan Mesir.
FORMAL
Sekolah vernacular Melayu yang didirikan oleh kerajaan British, bahasa Melayu dikekalkan sebagai bahasa penghantar.
Tumpuan: membaca, mengira, menulis, ilmu pertukangan, anyaman dan pertanian bagi memenuhi kehendak kehidupan luar bandar.
Yang layak menyambung pelajarane Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI)
Namun tidak berpeluang untuk jawatan tinggi.
Pengenalan
Sebelum Tahun 1900, komuniti Cina telah menubuhkan sistem pendidikan tersendiri yang lebih menjuru kepada pendidikan Cina klasik.
1920-an Kebangkitan semangat nasionalisme di China menyebabkan Fahaman Kuomintang & Komunis meresap masuk.
Timbul sentimenanti-imperialis & anti-british. Maka Enakmen Pendaftaran Sekolah digubal untuk penga
walan sekolah cina & mengurangkan campur tangan persatuan Cina.
1924 sebahagian ar sekolah berkenaan menerima bantuan kewangan dan dipantau oleh kerajan.
Namun mereka mendesak agar British tidak campur tangan dalam hal ehwal pendidikan dan kehendak ini berterusan sehingga kini.
Komuniti Cina
Komuniti India
Tidak mempunyai sumber ataupun dana kewangan tertentu untuk menubuhkan sekolah.
Enggan memasuki sekolah vernakular Melayu oleh British
Sekolah vernakular Tamil ditubukan oleh pihak pengurusan estet: penerapan nilai-nilai ketamilan diberi keutamaan.
Bahasa Tamil sebagai bahasa penghantar, sukatan pengajaran dan tenaga pengajar diambil dari India
Persekitaran yang serba kekurangan dan lebih kepada penekanansekolah rendah, para ibu bapa kurang memberi sambutan.
Justeru, tidak berpeluan untuk memegang jawatan tinggi dalam pentadbiran British di Tanah Melayu.
Pendidikan Inggeris berkembang di Tanah Melayu setelah penubuhan Penang Free School (1816). Pada awal dikuasai oleh para mubaligh Kristian dan bahasa inggeris dijadikan sebagai bahasa penghantar utama. Kemudian diambil alih oleh kerajaan British telah mengambil alih sekolah berkenaan dengan tujuan mengeluarkan pegawai tadbir rendah yang mampu memenuhi keperluan kuasa pentadbiran British.
Para pelajar lepasan sekolah ini berpeluang untuk melanjutkan pelajaranke peringkat kolej dan universiti sama ada di dalam ataupun di luar negara. Mereka juga berkeboleha untuk memegang jawatan tertentu dalam pentadbiran British, selain dipandang tinggi oleh masyarakat.
Sekolah Vernakular Inggeris
Penubuhan sekolah venekular Cina yang menerapkan nilai-nilai kecinaan seperti bahasa Cina dikekalkan sebagai bahasa penghantar, sukatan pelajaran, guru dan buku teks adalah berdasarkan negara China. Sekolah itu juga turut menyediakan pelajaran di peringkat sekolah rendah dan menegah
Pandangan Pelajar
Siaran 2014
Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah rendah
Sekolah kebangsaan akan ditubuhkan bagi menyatukan komuniti etnik yang berbeza. Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa perantaraan.
Bahasa ibunda masing-masing boleh diajar.
Jawatankuasa Hubungan antara Kaum 1949
Untuk memupuk penyatuan dalam masyarakat
Wakil :
Dato'Onn bin Jaafar (Melayu)
Tan Cheng Lock (Cina)
Thuraisingham (India)
Tujuan
Sukar mencapai penyatuan kerana etnik masing-masing masih mempertahankan sistem pendidikan yang diwarisi
Masalah
Laporan Razak 1956
Dijadikan Dasar Pendidikan pertama selepas kemerdekaan.
Bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar di sekolah rendah dan menegah.
Sekolah Jenis Kebangsaan akan menggunakan bahasa Cina, bahasa Tamil dan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar.
Penggunaan sukata pelajaran, sistem pemeriksaan, latihan perguruan dan sistem nazir yang sama.
Bagi memupuk kesatuan dalam proses pembinaan negara bangsa, bahasa Melayu dijadikan sebagai kursus wajib untuk semua pelajar.
Pendidikan dengan menggunakan bahasa Melayu dilanjutkan ke peringkat menegah dan universiti.
Sekolah Kebangsaan dan Vernakular
Bahasa penghantar bahasa Melayu
Sekolah Kebangsaan
Sekolah Jenis Kebangsaan
Bahasa penghantar:
Mandarin
dan
Tamil
Kurikulum yang sama
Sedikit perbezaan dalam sukatan.
2 jenis
Terbuka kepada semua kaum dan menggunakan sukatan pelajaran yang sama.
Kategori Pendidikan Menengah
Sekolah Menengah Harian.
Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan.
Sekolah Berasrama Penuh.
Sekolah Kluster.
Sekolah Teknik dan Vokasional.
Sekolah Menengah Agama.
Sekolah Seni dan Sukan.
Pengajian dalam bahasa ibunda adalah dibenarkan jika memenuhi syarat (pengekalan identiti menerusi bahasa ibunda masing-masing).
Pelajar dari SRJK melalui kelas peralihan untuk penyesuaian diri.
Peperiksaan besar bagi pendidikan ini lah Sijil Pelajaran Malaysia yang menentukan haja tuju pendidikan pelajar pada peringkat seterusnya.
Pendidikan Menegah
Sekolah Wawasan
Untuk memantapkan lagi perpaduan dan integrasi nasional di kalangan rakyat pelbagai kaum, pihak kerajaan di bawah kepimpinan Tun Dr. Mahatir Mohamad telah memperkenalkan penubuhan Sekolah Wawasan.
Menerusi Sekolah Wawasan, pelajar berinteraksi dan berkomunikasi antara satu sama lain.
Sekolah Wawasan menempatkan ketiga-tiga buah sekolah jenis kebangsaan di sebuah kawasan yang sama.
Mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid-murid yang berbagai-bagai bangsa dan latar belakang.
Memupuk semangat integrasi antara murid-murid daripada pelbagai aliran.
Melahirkan generasi yang mempunyai sifat toleransi dan persefahaman yang tinggi demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu-padu.
Menggalakkan interaksi yang maksimum antara semua warga sekolah melalui perkongsian kemudahan sekolah dan pelaksanaan pelbagai aktiviti lain di sekolah.
Tujuan Sekolah Wawasan
TINGATAN 6
2 tahuan STPM
Matrikulasi
1-2
tahuan
Diploma
3 tahun
Pendidikan
Prauniversiti
SPM
Institusi Pengajian Tinggi
2 jenis : Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta.
Pelajar diperingkat instusi pengajian tinggi, mereka adalah berlatarbelakang pelbagai aliran seperti daripada aliran kebangsaan, aliran jenis kbangsaan dan aliran agama sewaktu di peringkat sekolah rendah dan menengah.
Mereka berasal daripada pelbagai pelusuk tanah air. Mereka akan melalui kehidupan di kampus selama tiga hingga ke empat tahun atau lebih. Kehidupan mereka sebagai mahasiswa adalah secara perkongsian sama ada di asrama, di dewan kuliah, perpustakan, kantin, padang sukan dan sebagainya.
english
malay
Corruption
Favoritism
System in Place
The education system economically and politically bad.
Still debating implementation of English language quality and implementation on Maths & Science.
Inaccuracy of history. (Exp: Interlok incident, inaccuracy in history).
Should include more moral values in regards to unity.
Points of Arguments
Identifying the problem
TAMAT
Rujukkan
WWW.MOE.GOV.MY
Hubungan Etnik (UM)
Malaysia blueprint video (https://www.youtube.com/watch?v=hN2Hz3qzq)
BFM Interview Battle For Malaysia: Education System Politicized (
Vidoe Pandangan Pelajar (
Malaysian Education Blueprint.
Full transcript