Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

I kto tu jest ubogi?

No description
by

Rafał Lis

on 8 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of I kto tu jest ubogi?

I kto tu jest ubogi?

Biblia Pauperum
- zarys problematyki.

Proces formowania się
Biblii Pauperum
Współcześnie przez termin biblia pauperum należy rozumieć zbiór kart *, których treść, budowana nierozerwalnym dialogiem pisma
i obrazu, a zorientowana chrystocentrycznie, tłumaczy historię ludzkiego zbawienia.

Typografia karty Biblii Pauperum
Struktura dojrzałego zestawu
Rafał Lis
1) Biblia Pauperum:
a) ramy czasowe występowania i stan zachowania;
b) stadia rozwoju;
c) struktura i organizacja zespołów kart;
d) „typografia” pojedynczej karty;

2) Analiza ikonograficzna
– próba odczytania sensu jednej z kart BP;

3) Kim byli „ubodzy”?;

4) Dlaczego w szkole mówią nam, że „BP to obrazki
na ścianach" (dla analfabetów) i skąd się to wzięło?;

Próba analizy ikonologicznej
Dlaczego kres?
Myślenie typologiczne
Skad przekłamania?
Dziękuję za uwagę!
antytyp (NT)
typy (ST)
glossy
titulus
lekcje
wizerunki
prorków/apostółów
Malowidła katakumbowe
Ołtarz z Klosterneuburga
Plan:
Dla kogo była Biblia pauperum?
Ołtarz główny opactwa w austriackim Klosterneuburgu (~1181)
grupa austriacka
grupa bawarska
grupa weimarska
Jean Daniélou: nauki św. Augustyna oraz św. Tomasza:
typologia odsłania nie tylko „sens słów”, lecz „sens rzeczy” — nie tylko „sens Pisma”, ale „sens historii”
Argumenty za typologiczną analizą Biblii pochodzą z niej samej:

1) Jezus w drodze do Emaus (Łk 24, 27)
"(...) zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego";

2) nauczanie Apostołów
św. Paweł stwierdza, że „[Adam] jest typem tego, który miał przyjść” [Jezusa] (Rz 5,14).

Odniesienia do Tradycji ST, w której prorocy (Izajasz, Jeremiasz) czytali w sposób typologiczny Torę, upatrując w opisanych w niej wydarzeniach historycznych zapowiedzi współczesnych/przyszłych wydarzeń
"Obraz jest bowiem tym dla ludzi prostych, czym pismo dla umiejących czytać, ponieważ ci, którzy pisma nie znają, w obrazie widzą i odczytują wzór, jaki powinni naśladować. Toteż obrazy istnieją przede wszystkim dla pouczenia ludu"
Grzegorz I Wielki, Epistula ad Serenum
Witraże typologiczne
z Cantenbury
Najstarsze zachowane teksty
n i e z a w i e r a j ą
ilustracji.
pochodzenie terminu:
"Hoc excerptum in suo originali dictum est biblia pauperum"
- jedyny egzemplarz z 1398 r. (München, Bayerische Staatsbibliothek), pozbawiony jednak ilustracji, nosi na karcie 142 napis:
"bibelia (sic!) pauperum"
- napis naniesiony przez bibliotekarza pod koniec XV w.na tzw. II rękopis
z Wolfenbüttel, z ok. 1360 r.
+ termin Biblia pauperum w średniowiecznej terminologii skrybów używany na oznaczanie:
rękopisów,które zawierały niepełny lub
skrócony tekst biblijny
, przybierający czasami formę streszczenia ew. same
cytaty
.
1) przeznaczona jako pomoc dydaktyczna dla ubogich studentów;


2) użytkowana przez ruchy heretyckie pauperes Christi w XII-XIII wieku;

najprawdopodobniej: [!]

Karty BP były używane przez duchownych (głównie wędrowych) w celach homiletycznych; jako „skondensowana” treść Historii Zbawienia – świetnie nadawały się jako konspekty do kazań itp.
XII - XV
Nie znamy autora Biblii pauperum ani nie zachował się jej pierwowzór. Przyjmuje się, iż archetyp sięga XIIw. Z pewnym prawdopodobieństwem można przyjąć, iż mógł nim być skomponowany typologicznie tekst, którym posłu-giwano się w walkach z herezjami – Rota in medio rotae. Był on rodzajem konkordancji biblijnej, zawierającej paralelne zestawienia tekstów Starego i Nowego Testamentu
Biblia Pauperum
1)
Reformacja
i ruch reakcjonistyczny;

- -

2) rozwój druku wg pomysłu Guttenberga;

3) koniec "
ery obrazu
" (H. Belting "Obraz i kult")
~ 1200 r.
1 poł. IV w.
Wyróżniki grupy zabytków określanych terminem Biblia Pauperum:
1) zbiór kart* ułożonych logicznie i w tematyce zorientowanych wokół postaci Chrystusa i historii zbawienia

a) cel: wykładnia sensu zbawienia,
akcentowanie powiązań ST i NT

b) wykorzystanie myślenia typologicznego

c) nierozerwalny dialog pisma i obrazu
Full transcript