Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Amerikanska revolutionen

No description
by

Ulf Ellbring

on 11 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Amerikanska revolutionen

Amerikanska revolutionen och inbördeskriget
Innan amerikanska revolutionen
Storbritannien och Frankrike hade skaffat sig kolonier i Nordamerika under 1600-talet.
Under sjuårskriget (1756-63) mellan Storbritannien och Frankrike förlorade Frankrike till stor del sitt inflytande över Nordamerika.
Orsaker till den amerikansk revolutionen
Brittiska soldater stannade kvar i Nordamerika efter sjuårskriget. Det skulle betalas av kolonierna. (Invånarna i Nordamerika.)
De som bodde i Nordamerika skulle alltså betala en slags skatt till Storbritannien.
Flera av kolonisterna kunde tänka sig detta om de fick makt i det brittiska parlamentet. De fick nej!
Forts orsaker amerikanska rev.
Kolonialisterna vägrade betala skatt - "no taxation without representation"
Britterna lade på tullar på varor som kolonialisterna var tvugna att köpa från Storbritannien. (Kolonialisterna fick i princip bara handla med Storbritannien.)
The Boston Tea Party (1773)
Kolonisterna protesterade genom att kasta brittiskt te överbord.
Britterna började skydda sina handelsfartyg med soldater och det slutade med att kolonialister och brittiska soldater sköt på varandra.
De första europeérna som utvandrade från Europa var främst från Storbritannien.
De började kolonisera Nordamerika under 1600-talet. Det kunde bero på fattigdom i hemlandet, brottsligt förflutet, religiösa skäl eller äventyrslusta.
I början av 1700-talet fanns det 13 engelska kolonier i Nordamerika.
Kolonierna exporterade råvaror som bomull och trä. I Stobritannien förädlades de och såldes tillbaka till höga priser.
Storbritannien avskaffade sedan alla tullar utom på te.
De 13 kolonierna slutade att köpa brittiska varor.
Frihetskriget (Amerikanska revolutionen 1775-1783)
Den 4 juli 1776 samlades representanter från de 13 kolonierna i Philadelphia. Där undertecknades självständighetsförklaringen.
Den 4 juli är sedan dess USA:s nationaldag
Förenade kolonierna - Förenta Staterna.
George Washington ledde kolonisterna och vid freden 1783 erkändes USA som ett eget land.
Världens första republik
1789 blev USA världes första republik
Makten skulle delas mellan presidenten, kongressen (riksdagen) och högsta domstolen.
USA:s författning blev en förebild för flera länders grundlagar.
Presidenten och kongressen skulle röstas fram av befolkningen.
Kvinnor, fattiga, indianer eller slavar hade inte rösträtt
Vilka konsekvenser fick amerikanska revolutionen?
Blev en förebild för andra revolutioner, ex franska.
USA visade att upplysningens idéer kunde fungera i praktiken.
Spanska kolonier blev inspirerade att frigöra sig
Negativt - Rättigheterna gällde inte slavar, indianer, fattiga och kvinnor. I stället för ett ståndssamhälle fick vi ett klassamhälle.
Amerikanska inbördeskriget (1861-65)
Skillnader mellan nord- och sydstaterna.
Nordstaterna - Hade mycket fabriker och tillverkning och ville ha tull på varor från andra länder. Var emot slaveri.
Sydstaterna - Exporterade råvaror som bomull, ris och tobak. De hade fyra miljoner slavar som arbetskraft. Ville köpa billiga fabrikstillverkade varor från England.
Först blev det förhandlingar där man kom fram till att varje stat skulle få bestämma om slaveri skulle vara tillåtet.
1860 valdes Abraham Lincoln till president och han tillhörde ett parti som ville förbjuda slaveriet.
11 sydstater bröt sig ur unionen och inbördeskriget startade.
500 0000 människor dog i kriget och Nordstaterna vann. Slaveriet upphörde men afroamerikanerna fick exempelvis ingen rösträtt.
Full transcript