Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA WTO

No description
by

Thủy Lê

on 7 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA WTO

CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA WTO
NỘI DUNG CƠ CHẾ
THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA WTO
THỰC TIỄN CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN THAM GIA VÀO CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA WTO
ĐÁNH GIÁ
CÁC QUY ĐỊNH ĐẶC BIỆT DÀNH CHO CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN
NGUỒN
CÁC CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
- Cơ sở các qui định rời rạc về giải quyết tranh chấp trong GATT

- Thỏa thuận về các Quy tắc và Thủ tục điều chỉnh việc giải quyết tranh chấp (DSU)
- Điều XXII và XXIII GATT 1947 (Điều 3.1 DSU)

- Các qui tắc và thủ tục chuyên biệt hoặc bổ sung về giải quyết tranh chấp tại các Hiệp định trong khuôn khổ WTO

- “Quyết định về các Thủ tục giải quyết tranh chấp đặc biệt” GATT 1966
CÁC LOẠI KHIẾU KIỆN
CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
TRANH CHẤP
DSB
BAN HỘI THẨM
PANEL
CƠ QUAN PHÚC THẨM
SAB
THÀNH LẬP BAN HỘI THẨM
THÔNG QUA BÁO CÁO
BAN HỘI THẨM
TRÌNH TỰ PHÚC THẨM
KHUYẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP
THAM VẤN
MÔI GIỚI, TRUNG GIAN, HOÀ GIẢI
THI HÀNH
BỒI THƯỜNG VÀ TRẢ ĐŨA
TRỌNG TÀI
KHÓ KHĂN
- thiếu chuyên gia
- hạn chế tài chính
- quan ngại về việc thực thi

- hệ quả của trả đũa và bị trả đũa
- các điều khoản đặc biệt và ưu đãi

ƯU
Tính hệ thống cao
Thời gian quy định rõ ràng
Cơ chế tự động thông qua
Mở rộng lĩnh vực trả đũa
NHƯỢC
Phạm vi hẹp và chưa rõ ràng

Chưa có cơ chế cưỡng chế thi hành phán quyết hiệu quả

Các điều khoản mang tính hình thức hơn là thực tiễn

Đòi hỏi đội ngũ chuyên gia
BÀI HỌC KINH NGHIỆM
CẦN THIẾT LẬP CƠ CHẾ QUỐC GIANÂNG CAO NĂNG LỰC
CÓ KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐỐI PHÓ
THÀNH HAY BẠI
SỬ DỤNG CÁC BÊN TƯ VẤN
Thông tin
Kỹ thuật
HỌC TẬP KINH NGHIỆM
Vụ việc liên quan
Là bên thứ 3
TÌM KIẾM SỰ ỦNG HỘ
CHƯA BẮT ĐẦU TRÌ HOÃN
ĐÃ BẮT ĐẦU

GIẢI QUYẾT
A.S.A.P

VI PHẠM
SITUATION
COMPLAINT
KHÔNG
VI PHẠM
ĐỒNG THUẬN PHỦ QUYẾT
LẬP BÁO CÁO TRÌNH DSB
XEM XÉT LẠI BÁO CÁO
DEVELOPING
DEVELOPED
BÊN KHIẾU NẠI
THAM VẤN
BÊN ĐƯỢC
THAM VẤN
(bí mật)
trả lời trong 10 ngày
tham vấn trong 30 ngày
Tự nguyện tiến hành
Tự nguyện chấm dứt

Tham vấn không hiệu quả

Gửi yêu cầu đến DSB trong 60 ngày

Chỉ định thành viên trong 20 ngày

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN HỘI THẨM
- Phiên xét xử đầu tiên (1tháng từ khi thành lập)
- Phiên xét xử thứ hai
- Tóm tắt nội dung tranh chấp
- Báo cáo tạm thời
- Phiên họp bổ sung
- Báo cáo chính thức (6 tháng từ khi thành lập)

Báo cáo được gửi tới các thành viên
DSB thông qua trong 60 ngày
Các bên yêu cầu bồi thườngYêu cầu DSB cho phép áp dụng
trả đũa song song, trả đũa chéo
Vi phạm
Không vi phạm
Thông báo ý định trong 30 ngày
Gia hạn thực hiện
trong 45 hoặc 90 ngày
Gửi kháng cáo lên SAB
SAB ra Báo cáo trong 60 ngày
DSB thông qua Báo cáo trong 30 ngày
Trong
- Gia hạn thực hiện
- Mức độ trả đũa
Ngoài:
- Độc lập
- Tự nguyện
- Dưới sự cho phép của DSB
Full transcript