Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Les gedragswetenschappen - socialisatie

No description
by

Marlies Dupont

on 26 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Les gedragswetenschappen - socialisatie

gedragswetenschappen
Socialisatie
Primaire socialisatie
Primaire socialisatie vindt vooral in het gezin plaats.
Secundaire socialisatie
De secundaire socialisatie vindt plaats vanaf het
moment dat het kind ouder wordt en meer contacten buiten het gezin krijgt.
Tertiaire socialisatie
Tertiaire socialisatie gebeurt via de massamedia:
Tv
Radio
Kranten
Boeken
Internet
Socialisatie is het proces waarbij iemand waarden en normen van de groep aanleert.
Zoals gezin, buurt, klas, school, werk, vrienden of club, maar ook de hele samenleving.
De socialisatie begint al bij een baby, is tijdens de kindertijd heel intensief en gaat je hele leven door.
Regels, overtuigingen, verwachtingen, gedragingen enzovoorts, die nodig zijn om te kunnen functioneren in de groep of samenleving.
Er zijn drie soorten socialisatie:
Primaire socialisatie
Secundaire socialisatie
Tertiaire socialisatie
Socialisatie heeft dus heel veel invloed op wie je bent en wordt.
Het gezin is de belangrijkste bron voor socialisatie.
Het is de eerste plek waar een kind met de normen en waarden van zijn omgeving in aanraking komt.
Het overbrengen van waarden en normen gaat meestal niet bewust.
Waar ben je opgegroeid?

Wat is de samenstelling van jouw gezin? Heb je broertjes en zusjes? Zijn je ouders bij elkaar?

Welke regels waren/zijn er bij jou thuis?

Kreeg/krijg je wel eens straf? Wat voor straf?

Welke religie hebben jouw ouders? Hebben ze die aan jou overgebracht?
Beantwoord voor jezelf eens de volgende vragen:
Een belangrijke plek hiervoor is de school.
Andere contacten worden gemaakt op de sportclub, de hobbyclub, met vrienden(groepen).
Als het het kind ouder wordt ook op het
werk of in relaties.
Op welke scholen heb je allemaal gezeten? Hoe was de sfeer op deze scholen?
Zit je bij een sport, hobby of muziekvereniging(en)? Waarbij? Wat vind je hier leuk aan?
Heb je een bijbaantje? Wat voor een baantje?
Waar ken jij jouw vrienden van? Behoren jouw vrienden tot een bepaalde subcultuur?
Heb je op dit moment een relatie? Hoe lang duurde jouw langste relatie?
Beantwoord de volgende vragen voor jezelf:
Welke normen en waarden heb je hiervan meegekregen?
Welke normen en waarden heb je hiervan meegekregen?
Welke normen en waarden heb je allemaal overgenomen van de massamedia?
Je primaire, secundaire en tertiaire socialisatie, eigenlijk alles wat je hebt geleerd en meegemaakt in je leven, bepalen wie je nu bent, hoe jij je gedraagt en welke ideeën je hebt.

Je ziet de wereld vanuit jouw eigen referentiekader, meestal zonder dat je dat zelf door hebt.
Tijd voor een experiment!
één iemand van jullie doet even zijn ogen dicht en krijgt een plaatje te zien, daarna wisselen jullie om
Schrijf op wat je zag in het laatste plaatje.
Een vader en zijn zoon zitten in een auto en krijgen een ernstig ongeluk. De vader overlijdt en de zoon overleeft het.

Als de zwaargewonde zoon in het ziekenhuis word binnengebracht, schreeuwt de chirurg: "Dat is mijn zoon!"

Hoe kan dit?
Seksespecifieke

socialisatie
Mensen gaan verschillend om met jongens en meisjes en hebben verschillende verwachtingen van hen. Dit zorgt ervoor dat jongens en meisjes zich verschillend gaan gedragen.

Deze socialisatie komt voor in de primaire, secundaire en tertiaire socialisatie
Een raadseltje:
afhankelijk van het moment waarop men gesocialiseerd wordt spreken we van:
1. enculturatie
Sociologen spreken van enculturatie wanneer een cultuuroverdracht plaatsvindt bij mensen die nog geen eigen cultuur bezitten.
2. acculturatie
We spreken van acculturatie wanneer je al tot een cultuur behoort en er een nieuwe, latere cultuur overneemt.
ENCULTURATIE EN ACCULTURATIE
afhankelijk van het moment waarop men gesocialiseerd wordt spreken we van:
1. enculturatie
Sociologen spreken van enculturatie wanneer een cultuuroverdracht plaatsvindt bij mensen die nog geen eigen cultuur bezitten.
2. acculturatie
Sociologen spreken van acculturatie wanneer je al tot een cultuur behoort en er een nieuwe, latere cultuur overneemt.
Full transcript