Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Presentasjon førestte 10. kl 281 jan 2016

redigert
by

Kristian Ingebrigtsen

on 26 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentasjon førestte 10. kl 281 jan 2016

Tema
Om vidaregåande opplæring
Medium og kommunikasjon
Volda vidaregåande skule
- orientering føresette 10. klasse

Om Volda vidaregåande skule
Studiespesialisering
Vidaregåande
VG1
Vidaregåadne
VG2
Vidaregåande
VG3
Studiekompetanse
Studiekompetanse
Studiespesialisering
Musikk, dans og drama
Medium og kommunikasjon
Kunst, design og arkitektur

Idrettsfag
Orientering ved fagkoordinatorar i vestibylen
Studiekompetansegivande utdanningsprogram
Generell studiekompetanse
Spesielle opptakskrav
- det faglege grunnlaget for å søkje opptak til universitet og høgskular
- nokre studium har krav om bestemte fag eller fagkombinasjonar frå vidaregåande skule, oftast realfag
- nokre studium har karakter-/poengkrav
- nokre studium har opptaksprøver
siviløkonom/informatikk R1/S1+S2
ingeniør - sivilingeniør R1+R2+Fy1
bioingeniør R1/S1+S2 og anten Fy1/Bi1/Kj1
lege/tannlege/farmasøyt/ernæring R1/S1+S2 + Kj1+2 +Fy1
veterinær R1/S1+S2 + Kj1+2
reseptar/tannteknikkar R1/S1+S2/Kj1/Fy1
arkitektur NTNU R1+R2+Fy1
realfag/natur og miljøfag R1/S1+S2+aktuelt realfag 1+2
VG2 & VG3
Programområde
Du som vel studiespesialisering...
- bør like teoretiske fag
- kan få det breiaste grunnlaget for vidare studier
Framandspråk
Val av matematikk
Toppidrett
Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi
15 timar til 3 valfrie fag á 5 timar
minst 2 av faga må vere frå eiga linje og gi fordjupning
1 fag kan gi yttarlegare spesialisering eller vere frå anna studieretning
Realfag
Matematikk S eller R
Fysikk
Kjemi
Biologi
Informasjonsteknologi
Teknologi og forskningslære 1
Språk, samfunnsfag og økonomi
Marknadsføring og leiing
Psykologi
Rettslære
Samfunnsøkonomi
Økonomistyring
Internasjonal engelsk/samfunnsfagleg engelsk
Engelsk litteratur
Sosialkunnskap
Sosiologi og sosialantropologi
Framandspråk 1 eller 2
Framandspråk 3
Idrett
Toppidrett
Breiddeidrett
Vegen vidare
Timefordeling
Fag- og timefordeling
Samarbeid med lokale idrettslag
ST 30 timar + toppidrett 5 timar

Fotball, handball, dans, symjing,
bordtennis, friidrett
mogleg vollyball
elevane vel nivå 1 eller nivå 2
tilbod innan tysk, fransk og spansk
Elevane vel anten:
1P - praktisk matematikk
1T - teoretisk matematikk

For å kunne velje Realfagsmatematikk (R)
på VG2 og VG3 må ein velje 1T.
Musikk VG1
Musikk VG2 & VG3
Du som vel musikk...
- bør ha evner og anlegg for musikk
- vere uthaldande
- fordel å meistre eit instument
- bør like å arbeide med teoretiske fag
Temefordeling
Fag- og timefordeling
Musikk VG1
12 timar programfag
musikk (kor 2t), dans (1,5t) og drama (1,5t)
lytting (2t)
musikk: musikklære i praksis (1,5t), instrument (2t), samspel (1,5t)
Musikk til fordjuping:
5 t valfritt programfag på VG2 og VG3
mogeleg å velje fag frå andre programområde

Elevar som ikkje hadde framandspråk på
ungdomsskulen, må ha framandspråk desse timane på VG3
Medium og kommunikasjon
VG1
Medium og kommunikasjon
VG2 & VG3
Medium og kommunikasjon
Fag- og timefordeling
Timefordeling
Val av fordjupingsemne på VG2 og VG3
Bilete
Grafisk design
Lyd
Nye medium
Tekst
Kunst, design og arkitektur
VG1
Kunst, design og arkitektur
VG2 & VG3
Kunst, design og arkitektur
Fag- og timefordeling
Kva lærer du?
å teikne
dine kreative evner
teoretiske fag
arbeide med ulike materialer
kunst og kultur
Undervisningsformer
blanding av praktiske og teoretiske fag
verkstad på høgskulen
samarbeid med andre linjer
Å vere elev på vidaregåande skule
Kva rettar har du?
Inntak
rett til inntak på eitt av tre
utdanningsprogram
Omval
rett til eitt omval
Opplæring
3 år studieførebuande
4 år på yrkesfag
retten til vgs vert utvida med eitt år
Pauseår
inntil to år pause
fullføre innan 24 år
Korleis søke
www.vigo.no
Min
ID
1. mars for ordinært inntak

1. februar fortrinnsrett eller
individuell behandling

legg inn epost og telefonnummer
2. mars - legge inn førehandssvar
Datamaskin
elevane kan anten:
1. få ein elevPC frå fylket
2. kjøpe eiga datamaskin og få eit stipend frå fylket
Realfag
Realfag tilrår PC
lærebøkene har gode forklaringar og nyttar Windowsversjonane av programma som utgangspunkt
lærarane nyttar PC
Ta kontakt med Realfag for meir info
MK og KDA...
- tilrår ikkje elevPCen frå fylket.
Bør ha ei maskin med eit skjermkort som er noko kraftigare.
Mange av programma ein nyttar på MK/KDA er krevjande
Ta kontakt med MK/KDA for meir informasjon.
FylkesPC: Stipend kr. 0 + utstyrsstipend x 3 - utstyrsstipend x 3 = kr. 0
Privat PC: Stipend kr. 2.500 + utstyrsstipend x 3 = ca. kr. 5.400
Realfag Festsalen Linn Driveklepp Språk Vestibylen Ragnhild Oterholm
Samfunnsfag Vestibylen Tjalve Sørheim
Ragnar Osdal
Kroppsøving Vestibylen Even Rotevatn
Musikk Klasserom Kjetil Eiksund
Med. og kom. Personalrom Jorid Vårdal
Kunst, design. Møterom adm. Dace Ose
Yngvil Birkeland
VG1
Musikk
Kva er vidaregåande opplæring?
Studiekompetanse
Yrkeskompetanse
Utdanningsprogram
ved Volda vidaregåande skule
Studiespesialisering
Musikk
Medium og kommunikasjon
Kunst, design og arkitektur

Påbygging til generell studiekompetanse
Å vere elev i vidaregåande skule
Stipend
PC
Vidaregåande
VG1
Yrkeskompetanse
Vidaregåande
VG2
Opplæring i bedrift
2 år
Yrkeskompetanse
Studiekompetanse
- gir praktisk mediekompetanse
- gir studiekompetanse
- fordjuping i valfrie mediefag

opptaksprøver
moglege utdanningar

arkitekt
landskap- interiørarkitekt
designer- grafisk, produkt
kunst og kulturformidlar
Timefordeling
Aktuelle fag på VG2 &VG3
realfag eks. fysikk, matematikk R1
andre fag frå studiespesialisering
foto og grafikk
kunst og skapande arbeid
fag frå medium og kommunikasjon
lærar, politi, sjukepleier

www.samordnaopptak.no eller lærestadane
Full transcript