Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Közösségi gazdaságtan prezentáció

Közösségi gazdaságtan prezentáció
by

Nóra Szabó

on 22 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Közösségi gazdaságtan prezentáció

Alexander Hamilton Életrajz

Élt: 1755(?)- 1804
Az Egyesült Államok első pénzügyminiszere
1773 King's College
A Függetlenségi háborúban kitűnt bátorságával
George Washington tüntette ki
1782-től New York állam küldötte a Kongresszusban
1798 után politikai ellenfelei felőrőlték erejét
Nyílt konfliktusai voltak Adams elnökkel
1804-ben párbajban halt meg


A két párt körvonalai

népességmegoszlása: agrár- és kereskedelmi ágazatban érdekeltek
a "gonosz kereskedelmi manipulációval meggazdagodott városi" agrár mítosz
-> két oldal alakult


gazdagok által vezetett, erélyes és centralizáltabb kormány hívei
vállalkozók támogatásával akarták a nemzet erejét növelni
"akik megvetették a felsőbbrendűség minden jelét, mély gyanakvást tápláltak valamennyi kormányzat iránt, és még saját választott képviselőikben sem bíztak"
decentralizált, passzív és olcsó kormányzat
rendszeres demokratikus választások

Politikai helyzet a Függetlenségi háború után

defláció- elértéktelenedett a papírpénz
a Konföderáció tehetetlensége (Robert Morris)
a Konföderáció sikere
mozgalom az erősebb kormányzatértrövid gazdasági fellendülés után 1780-as évek közepén válság
összehangolt mozgalom indult: G. Washington, James Madison, Alexander Hamilton
Az új kormányzat: első elnök George Washington (1789-), alelnök John Adams
1791 Bill of Rights
Alexander Hamiltont nevezte ki pénzügyminiszterré
Hamilton gazdaságpolitikája

1789-ban pénzügyminiszter lett, ami akkoriban gyakorlatilag miniszterelnöki tisztséget jelentett
az állami adósságot szerette volna kiegyenlíteni
közvetlen célkitűzése a bel- és külföldi hitelképesség megalapozása, és a nemzeti kormány megerősítése volt
egy nemzeti bank felállítását szorgalmazta (ez meg is valósult 1791-ben)
a miniszter programja és a külpolitikai kérdések körül zajló küzdelemben jöttek létre az Egyesült Államok politikai pártjai
a pártok felett álló kiemelkedő egyéniségek kormányát szerette volna megalakítani amit el akart érni: egységes nemzet, amit egy kis létszámú és erélyes végrehajtói csoport irányít
szoros szövetség a kormányzat és a gazdagok között, amivel a gazdasági fejl felgyorsulhat
1. Programpont

jót kell állni a kontinentális kötvények által képviselt teljes államadósság kifizetéséért (50 M $)
régiek becserélése, rendszeres kamat + régiek névértékének kifizetése a lejárat után
ezek visszaállítanák a bizalmat
ellenállás oka: az elértéktelenedett állampapírokat korábban spekulánsok a névérték töredékéért vásárolták fel (szakítás Madisonnal)
sikerül 2. Programpont

a kormány vállalja fel annak a 20 millió dollár kölcsönnek a visszafizetését, amelyet az államok a forradalom idején vettek fel
az államok hitelezőinek érdekében állna a szövetségi kormány támogatása
felháborodás oka: pl Virginia már visszafizette, és ezt nem tartotta igazságosnak
sikerül sikerül 3. Programpont

az adósság visszafizetésére szeszadó + vámnövelés
ezen kívül cél, hogy a belső területek farmerjai ismerjék el a kormányzatot
Whisky-lázadás 4. Programpont

nemzeti bank 20 évre
10 millió dollár tőke, aminek 4/5-ét magánberuházások irányítanák
a beruházások 3/4-ét szövetségi kötvényben, 1/4-ét arany- és ezüstpénzben biztosíthatnák
így a bank ércpénzre beváltható bankjegyet is kibocsáthat
ez majd biztosítja, h megfelelő likvid eszköz álljon rendelkezésre a hitelekhez és a beruházásokra
probléma: beleértett hatalom doktrínája (azaz szó szerint vagy tágabb értelemben kell-e az alkotmányhoz igazodni)
sikerül 5. Programpont

az ipar fejlődésének támogatása
a fejlődéshez szükséges tőke biztosítása
az "újszülött iparágak" számára védvámok
probléma: az ipar még nagyon kezdetleges, nincs megfelelő érdekcsoport Nem sikerül Hamilton öröksége

a két politikai párt létrjötte (kétpártrendszer)
az új kormányzat tényleges és potenciális hatalma megnövekedett
a nemzeti bank 20 éve, amit még Jefferson sem vont vissza
beleértett hatalom doktrínája, amit Jefferson maga is alkalmazott, amikor megvették Napóleontól Luisianát
nemzeti bizalom és hitelesség megteremtése Antiföderalisták Föderalisták Köszönjük a figyelmet
Full transcript