Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of KASUNDUAN SA BIAK-NA-BATO

No description
by

arlyn miradora

on 2 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of KASUNDUAN SA BIAK-NA-BATO

Natatalakay nang mabuti ang
Kasunduan sa Biak-na-Bato

KASUNDUAN SA
BIAK-NA-BATO

BALIK-ARAL
Panuto: Itaas ang masayang mukha
kung tama ang isinasaad sa pangungusap
at itaas naman ang malungkot na mukha
kung mali ang tinutukoy sa pangungusap.
MGA TANONG:
1. Ano ang pinakamahalaga sa isang
kasalan?
2. Bakit kailangan ng kasunduan?
3. Ano ang dapat gawin sa anumang
kasunduan o pangako sa isa't isa?
ANG KASUNDUAN SA BIAK-NA-BATO
1. Pagpapatapon kay Aguinaldo at sa
iba pang matatapang na lider ng rebolusyon
sa Hongkong
2. Pagbayad ng Espanya ng P800,000 sa mga
rebolusyunaryo
3. Pagbayad ng Espanya ng P900,000 sa mga
sibilyan na nagdusa sa himagsikan
4. Pagsuko ni Aguinaldo pati na ng mga armas
ng hukbo
"Ang kasunduan sa Biak-na-Bato ay hindi nagtagumpay sapagkat hindi sinunod ng magkabilang panig ang kanilang napagkasunduan."
Mga Tanong:
1. Ano-anong probisyon ang nakasaad sa
Kasunduan sa Biak-na-Bato?
2. Sang-ayon ka ba sa mga nakasaad sa
Kasunduan sa Biak-na-Bato? Bakit?
3. Ano ang naging bunga ng Kasunduan sa Biak-na Bato?
4. Bakit dapat tuparin ang anumang napagkasunduan?
5. Paano mo maipakikita ang katapatan sa isang kasunduan o pangako?
Differentiated Activities
- Gumuhit ng isang kaganapan tungkol sa naganap na
Kasunduan sa Biak-na-Bato. (MI/ LS: Visual –Spatial)
- Magsagawa ng kwadradong larawan tungkol sa naging
kaganapan sa Biak-na-Bato. (MI/ LS: Bodily Kinesthetic)
- Lapatan ng himig ang konsepto sa Paglalahat. (MI: Musical)
- Magbigay ng sariling reaksyon tungkol sa naganap na
kasunduan sa Biak na Bato: Naging maganda ba ang naganap na
Kasunduan sa Biak-na-Bato? Isulat ito sa iyong journal notebook (MI: Intrapersonal)
- Pag-usapan ang naging bunga ng Kasunduan sa Biak-na-Bato. (MI: Interpersonal)
- Bumuo ng isang pangako na isasakatuparan para sa
wastong pangangalaga ng likas na yaman ng bansa. (MI: Naturalist)
- Sumulat ng kaisipan o konsepto tungkol sa mga kaganapan sa
Kasunduan sa Biak-na-Bato. (MI: Verbal-Linguistic)
Panuto: Gamit ang Hanging Plant Web, punan ng wastong sagot ang bawat patlang. Pumili ng sagot sa ibaba.
MGA PAGPIPILIAN:
Espanya
E. Aguinaldo
Hongkong
P80,000.00
P800,000.00
Takdang Aralin
Isulat sa kwaderno ang sariling opinyon
o reaksyon sa naging bunga ng
Kasunduan ng Biak-na-Bato.
PAGLALAHAT:
Ang Kasunduan sa Biak-na-Bato ay hindi nagdulot
ng kapayapaan sapagkat parehong walang pagtitiwala
sa isa’t isa ang dalawang panig.
MARAMING SALAMAT PO!
Full transcript