Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PWKiE 6: Męskość w kulturze współczesnej.

No description
by

an soko

on 11 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PWKiE 6: Męskość w kulturze współczesnej.

5.
4.
3.
temat 6 :
2.
Męskość w kulturze współczesnej.
Anna Sokołowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Studiów Edukacyjnych
Zakład Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi
Problemy Współczesnej Kultury i Edukacji
Dziękuję za uwagę.
1.
męskość DOMINUJĄCA
męskość jako OBIEKT SEKSUALNY
męskość SFEMINIZOWANA
ZACIERANIE się RÓŻNICY PŁCIOWEJ
dyskurs HOMOSEKSUALNIZMU
Prezentacja powstała na podstawie tekstu
Tomasza Gmerka
pt.
"Dyskursy męskości w reklamie współczesnej"
[w:]
A.Gromkowska-Melosik (red.)
"Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości." Poznań-Leszno 2007, str. 217-234
typy współczesnego mężczyzny
reklama współczesna
dezintegruje kategorię męskości
w przeszłości dominował jeden dyskurs
wywodzący się z ideologii patrialchalnej
standard: osobnik biały, heteroseksualny, wysoka pozycja społeczna
odmienności od tego standardu
traktowane jako gorsi
inna rasa, innni niż heteroseksualni,
z nizin społecznych
ostatnie dwie dekady XX w. :
załamanie się monolitycznego sposobu reprezentowania męskości
relatywizacja kategorii męskości
szczególnie w medialnych,
popularnych reprezentacjach
staje się stylem, pastiszem
kult różnorodności, unikatowości
nieustanne redefiniowanie różnicy płciowej
nowe wzorce męskości
odbiorca wybiera jeden z nich
męskość skomercjalizowana
ciało i tożsamość mężczyzny
jest na sprzedaż
W uchwyceniu sposobów przejawiania się męskości
w reklamie współczesniej pomocne mogą być
dwie koncepcje:
INTERTEKSTUALIZM
rzeczywistość istnieje poprzez konteksty;
znaczenia nadawane są poprzez poszczególne grupy odbiorców
POSTSTRUKTURALIZM
kultura ma charakter intertekstualny, stanowi niestabilny układ znaczeń, nadawanych w momencie 'czytania' przez odbiorcę
(kobiecość zmaskulinizowana)
przybierane wzorce męskości
w zależności od panujących
w danej dekadzie trendów
jakie wzorce męskości można tutaj wyróżnić i na podstawie czego?
mężczyzna ubrany elegancko (symbol sukcesu, wyżyn społ.)
dominacja mężczyzny w każdym aspekcie
cielesność zarezerwowana dla kobiety (roznegliżowana)
kobieta jest uległa, jest obiektem seksualnym
Jakie elementy męskości dominującej są widoczne w poniższym popularnym utworze?
pojawienie się mężczyzny w roli obiektu seksualnego
dezintegracja usankcjonowanych tradycją definicji męskości
zerwanie z konwencją męskiej dominajcji, pewności siebie i władzy
kobieta często przejmuje dominację
uniformizacja zachowań dotychczas uznawanych za typowo męskie / kobiece
kobieta jest zaborcza, drapieżna, niezaspokojona
kategoria męskości w niektórych przypadkach w reprezentowanych przez kulturę popularną została zakwestionowana
feminizacja męskości, męźczyzna wchodzi w role kobiece
inwersja ról mężczyzny i kobiety
postać mężczyzny -> chłopięca, bezbronna
pozbawienie męźczyzn atrybutów tradycyjnie im przypisywanych: siła itd.
eksponowanie podobieństw
kobieta-mężczyzna
mężczyzna coraz mniej męski (wydepilowany, z makijażem)
mężczyzna stylizowany na kobietę
i na odwrót
reklamy naturalizują dyskursy uznawane dotychczas za dewiacyjne - ich społeczne uprawomocnienie, jako akceptowanej formy męskości
Full transcript