Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LAKAS PAGGAWA

No description
by

Samuel Joshua Cao

on 16 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LAKAS PAGGAWA

LAKAS PAGGAWA
Ano ang LAKAS PAGGAWA?
Ang lakas paggawa o labor force ay mga taong may edad 15 pataas na may SAPAT na lakas, kasanayan, at maturity upang aktibong makilahok sa mga gawaing pamproduksiyon ng bansa
2013 ANNUAL LABOR AND EMPLOYMENT
IBUOD
MGA MAHALAGANG TERMINOLOHIYA
LAKAS PAGGAWA
EMPLOYMENT RATE
UNDEREMPLOYMENT RATE
UNEMPLOYMENT RATE
BRAWN DRAIN
BRAIN DRAIN
WHITE COLLAR JOB
BLUE COLLAR JOB
MGA URI NG UNEMPLOYMENT
BIGYAN NG KAHULUGAN
INWARD LOOKING POLICY
KAHALAGAN ng Lakas Paggawa
Lumilikha ng mga produkto na kailangan ng ekonomiya
Gumanap bilang konsyumer ng mga produkto at serbisyo
Nagbabayad ng buwis sa pamahalaan
Nagpoproseso ng hilaw na materyales mula sa agrikultura
Lumilinang at nangangalaga ng mga likas na yaman
Ito ay ang mamamayan na kabilang sa household population na may edad 15 pataas.
LABOR FORCE PARTICIPATION RATE
Ito ang proporsiyon ng mamamayan na aktibong kalahok sa produksiyon ng bansa
WORKING AGE POPULATION
EMPLOYMENT RATE AT EMPLOYED PERSON
Employment Rate - sitwasyon kung saan ang lakas paggawa ay may napapasukang trabaho. Noong 2013, 92.7% ang employment rate ng bansa.
UNDEREMPLOYMENT RATE
Ito ay isang sitwasyon kung saan ang pagtatrabaho ng manggagawa ay kulang sa walong oras. Ang mga taong nandito ay may trabaho ngunit hindi sapat ang kinikita.
UNEMPLOYMENT RATE
Ito ay ang sitwasyon na kung saan ang mga manggagawa ay walang mapapsukan na trabaho kahit sila ay may sapat na kakayahan at pinag-aralan.
Noong 2013, ang working age population ng bansa ay mahigit 64 milyong katao
Noong 2013, 63.9% ang LFPR. Ibig sabihin nito, 41 milyon ay aktibong kalahok habang 23 milyon ay hindi aktibo sa gawaing pang-ekonomiya.
Employed Person - bilang ng mga taong may trabaho. Ito ang kasalukuyang nagtatrabaho o naghahanapbuhay sa isang gawain o negosyo. Noong 2013, 37, 798,000 ang mga employed person.
Noong 2013, 19.8% ang underemployment rate. Ibig sabihin nito, 7,508,000 katao ang underemployed.
Dahilan kung bakit hindi natin mapakinabangan ang ating lakas paggawa
Kakulangan ng pagkakataong makapagtrabaho ang mga manggagawa
Hindi angkop ang napapasukang trabaho sa pinag-aralan ng mga manggagawa
Noong 2013, 7.3% ang unemployment rate. 2,994,000 ang walang trabaho
MGA URI NG UNEMPLOYMENT
FRICTIONAL
Ito ay nagaganap kapag ang indibidwal ay lumipat sa ibang trabaho mula sa dating trabaho,
CYCLICAL
Ito ay nagaganap kapag may krisis sa ekonomiya.
SEASONAL
Nagaganap ang pagkawala ng trabaho bunga ng pagbabago ng panahon at okasyon
STRUCTURAL
Ito ay nagaganap kapag ang manggagawa ay nawalan ng trabaho bunga ng pagliit ng industriya sanhi ng makabagong teknolohiya
MGA SOLUSYON SA PAGLUTAS
NG UNEMPLOYMENT
Ang import substitution ay kailangan upang mapanatili ang mga prosesong pamproduksiyon kahit may kinakaharap na problema sa pandaigdigang kalakalan.
PAGHIHIKAYAT NG MGA IMBESTOR
Ang mga namumuno sa pamahalaan at maging sa pribadong sektor ay kailangang maging magaling na salesmen upang makahikayat ng mga imbestor sa ating bansa.
LABOR EXPORT
Ang pagbubukas ng pinto para makapagtrabaho ang ating manggagawa sa ibang bansa ay malaking tulong sa ating ekonomiya.
BRAIN DRAIN
AT BRAWN DRAIN
Brain drain - pagtatrabaho at paninirahan ng ating mga mangagawang propesyonal sa ating bansa.
Brawn drain - pagtatrabaho at paninirahang ng ating mga manggagawa na may kaalamang teknikal at bokasyonal sa ating bansa.
PAGDARAGDAG NG GASTOS NG PAMAHALAAN SA MGA PROYEKTO
Kapag malaki ang kakulangan sa trabaho, ang pamahalaan ay may malaking maitutulong upang magkaroon ng trabaho ang mga manggagawa.
Ayon kay John Maynard Keynes, ang pamahalaan ay may responsibilidad na pagkalooban ng trabaho ang mga manggagawa, kaya ang pagsasagawa ng mga proyekto na nangangailangan ng maraming manggagawa ay dapat isakatuparan.
Salik na magbibigay daan upang maging
produktibo ang mga manggagawa
EDUKASYON
Ang edukasyon ay mahalaga sa paglinang ng kakayahan, kasanayan, abilidad, talino, at pag-uugal ng mga tao
Literacy rate - ay ang kakayahan ng mga mamamayan na bumasa at sumulat
Sa pamamagitan ng Ladderized Education Program sa pamamagitan ng tulong ng TESDA, naililinang ang kakayahan at kasanayang teknikal at bokasyonal ng mga mangagagawa kasabay ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo.
KAPITAL AT MAKABAGONG TEKNOLOHIYA
Ang lubusang paglinang sa mga kasanayan at kaalaman ay magkakaroon ng katuparan kung ang bawat manggagawa ay may nagagamit na makinarya sa paggawa ng produkto.
Kailangan ang sapat na kapital at makinarya upang mapakinabangan ang mga kasanayan ng mga manggagawa.
White Collar Job - ang paggamit ng kakayahan ng isip sa paggawa
Blue Collar Job - ang higit na paggamit ng lakas ng katawan sa paggawa.
KALUSUGAN
Lahat ng tao ay nagnanais maging malusog dahil ang kalusugan ay kayamanan.
Anuman ang hanapbuhay ng mga lakas paggawa ay kailangang maging aktibo at produktibo sila upang maging salik sa pag-unlad ng bansa
Full transcript