Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Temeljni pojmovi

No description
by

Rona Bušljeta

on 30 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Temeljni pojmovi

TEMELJNI POJMOVI
Definirajte pojmove
METODIKA NASTAVE
NASTAVNA METODIKA
NASTAVA
METODIKA NASTAVE
"znanost o poučavanju nastavnog predmeta" (Bežen, 2008.)

"specijalna didaktika koja se bavi odgojno-obrazovnim procesom na konkretnoj razini" (Bognar & Matijević, 2005.)
NASTAVNA METODIKA
"pedagoška disciplina koja ima eksplicitno u vidu nastavu" ( Pranjić, 2013.)
NASTAVA
"najvažniji oblik institucionaliziranog poučavanja i učenja" ( Meyer, 2002.)

"interakcijsko dogadjanje" (Pranjić, 2005.)
Definirajte pojmove
ODGOJ
OBRAZOVANJE
UČENJE
POUČAVANJE
ODGOJ
"svjesno formiranje čovjekove osobnosti s njegovim individualnim, socijalnim i razvojnim posebnostima" (Previšić, 2007.)
OBRAZOVANJE
...proces prenošenja, usvajanja i stjecanja sustava znanja, vještina i navika...
UCENJE
...aktivnost koja pod utjecajem vanjskih i unutarnjih faktora/poticaja dovodi do promjena u funkcioniranju pojedinca...
POUCAVANJE
...prenošenje sustava znanja, vrijednosti i stavova...
ili
...navodjenje na učenje s ciljem postizanja promjena u ponašanju i djelovanju pojedinca...
Definirajte pojmove
NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM
KOMPETENCIJE
NASTAVNI PROGRAM
NOK
Temeljni dokument u kojemu su prikazane sastavnice: vrijednosti, ciljevi, načela, sadržaj i opći ciljevi odgojno-obrazovnih područja, vrjednovanje učeničkih postignuća te vrjednovanje i samovrjednovanje ostvarivanja nacionalnoga kurikuluma (NOK, 2011.)
KOMPETENCIJE
- dinamična kombinacija kognitivnih i metakognitivnih vještina, znanja i razumijevanja, međuljudskih i praktičnih vještina te etičkih vrijednosti (Vizek, Vidović, 2008);

- skup znanja, vještina i vrijednosti koje omogućuju djelovanje pojedinca.

NASTAVNI PROGRAM
Dokument kojim su propisani ciljevi, zadaci, sadržaji te kratke didaktičke upute za određenu razinu školovanja, za sve stupnjeve te razine školovanja i za svaki nastavni predmet.
Definirajte pojmove
NASTAVNI CILJ
NASTAVNI ISHODI
NASTAVNE METODE
NASTAVNI OBLICI
NASTAVNI MEDIJI
NASTAVNI CILJ
"konačni ishodi odgoja i obrazovanja" ( Bognar & Matijević, 2005.)
NASTAVNI ISHODI
"jasno iskazane tvrdnje napisane od strane nastavnika o tome što se očekuje da učenik zna, razumije ili je sposoban demonstrirati nakon procesa učenja" ( Vizek Vidović, 2008.)
ili
...mjerljive i vidljive kompetencije koje su stečene učenjem...
NASTAVNE METODE
"oblici i strategije" ( Meyer, 1988.)

"didaktički promišljen i optimalno uredjen sustav aktivnosti procesa poučavanja i učenja" (Jelavić, 1998.)
"smišljen postupak kojim se nastavnik služi" (Pranjić, 2005.)
NASTAVNI OBLICI
...način organizacije nastavnika prema učenicima i učenika medjusobno kako bi se najefikasnije postigli konkretni ciljevi nastave...
NASTAVNI MEDIJI
...sredstva prenošenja informacije/sadržaja/poruka koja pridonose efikasnijem procesu poučavanja i učenja...
Definirajte pojmove
NASTAVNI SAT
PRIPREMA ZA NASTAVNI SAT
NASTAVNA CJELINA
NASTAVNA JEDINICA
UDŽBENIK
NASTAVNI SAT
...oblik organizacije procesa poučavanja i učenja unutar školskog rada koji predstavlja vremensku, sadržajnu, logički povezanu cjelinu...
PRIPREMA ZA NASTAVNI SAT
...napismeno predstavljeni i detaljno razradjeni svi elementi nastavnog sata...
NASTAVNA CJELINA
...najveći tematski dio sastavljen od više povezanih nastavnih jedinica...
NASTAVNA JEDINICA
...najmanja logički zokružena tema koja se može realizirati u jednokratnom susretu s učenicima...
UDŽBENIK
"najvažniji instrument poučavanja i učenja" (Johnsen, 1993.)

"pomoć pri strukturiranju procesa poučavanja i učenja" (Sewall, 2000.)
"najviše korišten medij za poučavanje" (Fattinger, 2005.)
Full transcript