Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

I.(Szent) László király és Könyves Kálmán

No description
by

Bálint Rápolthy

on 6 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of I.(Szent) László király és Könyves Kálmán

Könyves Kálmán származása és családja
Az Árpád-ház későbbi királyai Álmos ágából kerültek ki. Azonban valószínűtlen, hogy akár püspök, akár király lehetett volna. De esze és szokatlanul nagy műveltsége, amiért Könyvesnek is nevezték, csakhamar bebizonyította trónra termettségét. Kálmán az akkori Európa egyik legműveltebb uralkodója volt I. László
származása és családja I. László
háborúi I. László törvényei I. László és az egyház I . (Szent) László király és Könyves Kálmán A szerzetesek ezekben az iskolákban az európai keresztény kultúrát tanították, diákjaikból pedig művelt, írástudó réteg, a király és a vármegyék fő emberei lettek.
Szerzetesrendek: bencések, ferencesek, piaristák, domonkosok. Az első keresztes hadjárat Magyarországon átvonuló seregei ellen biztosítania kellett az országot. 1048 - 1095
uralkodott: 1077-1095 1074 -1116
uralkodott: 1095-1116 1048 előtt lengyel földön született. Apja I. Béla király
volt, aki 1060 és 1063 között uralkodott. Bátyját, Gézát is királlyá kornázták 1074-ben, meghalt 1077-ben.
László anyja Adelheid, lengyel hercegnő volt.
I. László király első feleségének nevét nem ismerjük.
második felesége Adelheid, német hercegnő volt. Fia
nem született, lányai Piroska (későbbi bizánci hercegnő) és két ismeretlen nevű lány. László elsősorban Salamon
ellen harcolt. Sikerrel, 1081-ben
Salamon behódolt neki.
1085-ben harcolt a besenyőkkel
és legyőzte őket. 1091-ben seregével
bevonult Horvátországba. 1093-ban
hadjáratot vezetett Ulászló Hermann
lengyel fejedelem megsegítésére.
1095-ben harcolt a cseh király ellen,
haláláig. A törvények szigorúan védték az egyházat is.
Megszabták az ünnepnapok számát (36 nap).
A pogány szokások ellen foglaltak állást.
Szigorúan büntették a nőrablást és a házasságtörést.
Ha valaki bántalmazott egy papot, azt akár halálra is ítélhették.
A tolvajlás és a kóborlás kérdései mellett gazdasági ügyeket is szabályoztak.
Ha valakit boszorkányságon kaptak, akkor azt máglyahalálra ítélték. I. László mélyen hívő keresztény volt, aki több városban is egyházat alapított. Új püspökséget hozott létre Váradon és Zágrábban.
Egyházi ügyekben hozott intézkedései közül néhány máig is hat. Uralkodása alatt avatták az első magyarországi szenteket, köztük a vértanú Gellért püspököt,
I. István királyt, és Imre herceget.
Imre szolgált mintául a papi nőtlenség bevezetéséhez, a cölibátushoz. Vallásossága mellett I. László sikerrel őrizte meg függetlenségét a római pápákkal szemben.
Halála után közel száz évvel, 1192-ben avatták szentté. Kálmán törvényei Fontosak voltak az egyházi kérdésekkel foglalkozó törvényei is. Létrehozott egy új püspökséget, Nyitra központtal.
-Kimondta, hogy a magasabb papi hivatalokban csak nőtlen papok tevékenykedhetnek.
-Kálmán enyhített a László törvényei szigorításán.
-Magántulajdon védelme.
-Nem engedélyezte a tudatlan papok működését, amivel az egyház színvonalának emelését kívánta elérni.
-Lemondott az invesztitúra jogáról (a püspök beiktatása egyházi méltóságába).
-Megalkotta a zsidókról szóló második törvény könyvét Kálmán háborúi Imre szolgált mintául a papi nőtlenség bevezetéséhez, a cölibátushoz. Források Gyárfás István: A Jász-Kunok Története, II.kötet V.rész, Kecskemét, 1870 Bertényi Iván, Diószegi István, Horváth Jenő, Kalmár János, Szabó Péter: Királyok könyve - 1993 Kukkné Fekete Zsuzsa: Ki kicsoda a magyar történelemben? Csiffáry Tamás : Magyar királyok könyve Glatz Ferenc (szerk.): A magyarok krónikája 1074 körül született, apja I. Géza, anyja a görög Zsófia hercegnő volt. Első felesége Felícia hercegnő, Roger normann fejedelem leánya. Második felesége Eufémia orosz hercegnő. Gyermekei: István, László, Zsófia.
Kálmánt atyai nagybátyja, I. László (Szent László) papnak szánta. Szent László halála után ő lett az ország királya 1095-ben. Királlyá koronázása évében keresztes hadjáratok
vonultak át az országon. 1097-ben horvátországi
hadjáratot vezetett,1105-re Kálmán király befejezte Horvátország meghódítását, és uralmát kiterjesztette a dalmáciai szigetekre is. 1108-ban csapatokat küldött a Dél-Olaszországban terjeszkedő normannok ellen.
1115-ben a Velencei Köztársaság elfoglalja dalmácia egy részét. Könyves Kálmán és Álmos Kálmán szinte egész életében harcolt testvérével , Álmossal. Eleinte a tronért vetélkedtek , amit László halála után kámán kapott meg. Álmos felázatt , 1098-ban kibékültek a testvérek. Utána ismét össze vesztek Álmos szervezkedett a bátyja ellen. 1115-ben Kálmán megvakítatta Álmost és annak kis fiát Bélát , akit aztán 1131-ben királlyá koronáztak.
Full transcript