Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Пред мет цели и задачи на управлението на СПЗ

No description
by

Galin Tzokov

on 29 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Пред мет цели и задачи на управлението на СПЗ

Предмет на курса
Цел на курса
Целта на курса е запознаването с теоретичните и приложни аспекти на ОУСЗ.
методологичен план връзката между управлението на образователната система, социална политика, социални дейности и тяхното управление,организационните основи на социалния-падагогическия мениджмънт и ролята на ръководителя в социалните-педагогическите организации. В приложен план целта е да се разгледа управлението на образователните и социалните дейности на различни йерархични равнища и в видове СПЗ
Същност на СПЗ
Това са организации, които се грижат децата получат своите законно установени и регламентирани права, съгласно международното право и българското законодателство, а именно правото на: образование, здравна защита и социално осигуряване, право на информация, защита от експлоатация
Организацията и управлението на социално-педагогическите заведения е обществена наука, която изследва проблемите на мениджмънта в тези институции от образователната система в които се осъществява не само педагогическа но и социална дейност

Задачи на курса
Образователни - да познават характеристиките на организацията и управлението в образователната система като цяло; да познават организацията на социално-педагогическите заведения в България; да познават механизмите за управление и регулиране на социално-педагогическите дейности;да познават и умеят да прилагат методите за управление на СПЗ
Практически – да може да се прилага наученото н практиката
Система на СПЗ
От неинтернатен тип
Детска педагогическа стая
Комплекс за социални услуги-
Дневни центрове
От интернатен тип
Домове за медико-социални грижи-
Домове за деца
Специални училища
Социално-педагогически интернат
Възпитателно училище интернат
Социални учебно-професионални заведения
Задачи на СПЗДа закрилят децата и семействата им, да осигурават добро образование и възпитание гарантиращи им равен старт в живота, подслон и хранаОсъществяват превантивна и корекционна работа по отношение на децата
Full transcript