Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Viljamo Šekspyro gyvenimas ir kūryba

No description
by

Greta Vasiliauskaitė

on 29 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Viljamo Šekspyro gyvenimas ir kūryba

Viljamo Šekspyro gyvenimas ir kūryba ,,Atkaklumu pasieksi greičiau nei skubumu"
V. Šekspyras Anglų poetas Parašė "Romeo ir Džiuljetą" Renesanso kūrėjas Sukūrė "Hamletą" "Būti ar nebūti?" Viljamo Šekspyro gyvenimas Šekspyras gimė 1564 metais, balandžio mėnesį Stratforde, Anglijoje. Į jo kapo akmenį įrašyti, sakoma, jo paties žodžiai:
„Mielas bičiuli, kad ir kažin kas bebūtum, dėl Dievo, nejudink mano dulkių. Teesie laiminamas, kurs pagerbs šį akmenį; prakeikimas tam, kurs palies manuosius palaikus". Dėl tėvų sunkios socialinės padėties, Viljamas, būdamas 14 metų, buvo priverstas nebelankyti mokyklos.
Dar visai jaunas, vos aštuoniolikos metų, Viljamas vedė Aną Hathway, aštuoneriais metais už jį vyresnę, ir jau būdamas dvidešimt vienerių, jis turėjo išlaikyti žmoną ir tris vaikus: dvi dukteris ir sūnų Hamletą, tačiau jis žuvo, kai dar buvo vaikas. Jau 1592 m. Šekspyras yra žinomas dramaturgas, kuris nustūmė ankstesnius žymius kūrėjus. Nuo šio laiko ėmė kilti jo vardas. Viljamas mirė 1616 m. balandžio 23 d., tą pačią dieną, kurią buvo gimęs Pasakojama, kad jis vertęsis kuo galėdamas: palaikydavęs arklius svečių, kurie atjodavo ar atvažiuodavo į teatrą, dirbęs spaustuvėj, buvęs režisieriaus padėjėju. Tačiau visi šie pasakojimai susieja Šekspyro darbus su teatru, kur genialus vaikinas rado dirvą savo jėgoms pritaikinti. 1594 m. Šekspyras kartu su savo kolegomis suburia naują trupę – vadinamuosius „Lordo Šambeliono žmones“. Šekspyrui ir jo draugams neblogai sekėsi. Labiausiai trupės populiarumas priklausė nuo Šekspyro dramų. „Lordo Šambeliono žmones“ vertino karalienė Elžbieta, jie kartais buvo kviečiami į jos rūmus vaidinti. Viljamo Šekspyro kūryba Šekspyro kūryba priklauso humanizmo krizės laikotarpiui. Jis gyveno tuo metu, kai Anglijoje jau sparčiai vystėsi kapitalistiniai santykiai, žymiai pakeitę miesto ir kaimo vaizdą. Todėl Šekspyras labiau negu kiti humanistai pajuto tą blogį, kuris reiškėsi naujoje visuomenėje, pagrįstoje kapitalistine nuosavybe ir pelno troškimu. Būdamas dviejų epochų susidūrimo liudininku, jis ne tik pasmerkė feodalinio pasaulio blogybes, bet matė ir naujai besivystančios visuomenės antihumaniškumą. Maždaug per dvidešimtį kūrybinio darbo metų Šekspyras sukūrė 37 dramos kūrinius ir apie pusantro šimto sonetų. Jo kūrybinė veikla paprastai skirstoma į tris laikotarpius. Pirmajam Šekspyro kūrybos laikotarpiui būdingas optimizmas, tikėjimas žmogaus kilnumu, gėrio pergale. Tai ypač atsispindi to laikotarpio Šekspyro komedijose — jos kupinos gyvenimo džiaugsmo, tikėjimo, kad žmogus gali įveikti kliūtis ir pasiekti laimę. Šekspyro komedijų teigiamieji herojai — tikri Renesanso epochos žmonės. Tai drąsios, energingos, veiklios asmenybės, kovojančios dėl savo laimės, niekinančios feodalinės visuomenės prietarus. Pirmuoju kūrybos laikotarpiu Šekspyras parašė geriausias komedijas ir dramines kronikas. Iš komedijų ir dramų labiausiai žinomos tokios, kaip: „Užsispyrėlės sutramdymas" "Du veroniečiai" „Vasarvidžio nakties sapnas" ,,Daug triukšmo dėl nieko" ,,Dvyliktoji naktis" ,,Romeo ir Džiuljeta" Brandžiausias Šekspyro kūrybos laikotarpis yra antrasis, kai rašytojas sukūrė savo didžiąsias tragedijas — ,,Hamletą" ,,Karalių Lyrą" ,,Otelą" Jose dramaturgas atskleidžia sudėtingus tikrovės prieštaravimus ir nesutaikomus konfliktus. Visą tai išryškina asmeniniai herojų pergyvenimai, jų santykiai su aplinkiniu pasauliu. Paskutiniuoju savo kūrybos laikotarpiu Šekspyras sukūrė keletą romantinio pobūdžio dramų: ,,Cimbelinas" ,,Žiemos pasaka" ,,Audra" Šiose dramose jau nėra tokių stiprių charakterių ir konfliktų, kaip antrojo laikotarpio kūriniuose, bet ir jose atsispindi humanistinė rašytojo pasaulėžiūra. Ir čia Šekspyras smerkia neteisybę ir smurtą, išaukština kilnius žmogaus jausmus. Fantastine forma dramaturgas piešia gražesnį žmonijos gyvenimą, vaizduoja žmogaus pastangas užkariauti gamtą. Ačiū už dėmesį Klaipėdos ,,Ąžuolyno" gimnazijos
1b klasės mokinės
Gretos Vasiliauskaitės
PRANEŠIMAS
Full transcript