Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pagbabalangkas

No description
by

Joseph Labuguen

on 10 February 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pagbabalangkas

Pagbabalangkas Ang balangkas ay banghay ng isang gawaing pasulat. Ito ay tumutulong sa pagbuo ng ideya, katunayan, at impormasyon na naipon. Uri ng Pagbabalangkas Balangkas na Papaksa karaniwan ay salita o parirala ang ginagamit sa paghahanay sa mga kaisipan Balangkas na Pangugusap ang kaisipan ay ipinahahayag sa isang buong pangungusap Balangkas na Patalata talataan ng mga pangungusap na may tambilang na ang bawat isa ay naglalaman na punong diwa Paraan ng Pagbabalangkas Isulat ang pamagat o pangunahing ideya. Gumagamit ng isang uri ng pamamaraan sa pagbabalangkas. Gamitan ng mga roman numeral I, II, III, atb. Ang mga pangunahing paksa; ng malalaking titik A,B,C, ang mahahalagang paksa; ng malilit na titik a,b,c, ang hindi gaanong mahalagang paksa. Ang kaayusan ay lagging bilang, titik, bilang, at titik. Salisihan ang gamit nito. Ang mga nasabing titik o bilang ay kailangang isulat nang inihahanay pababa (vertical column). Isulat sa malaking titik ang unang salita ng bawat paksa. Lagyan ng tuldok ang katapusan ng bawat paksang bilang o titik at ang katapusan ng isang pangungusap. Ang bawat pangunahing paksa ay dapat buod ng paksang susunod dito o subtopic. Ang mga pangunahing paksa ay dapat maging bahagi ng mga subtopic nito. Paraan sa Pagsasaayos ng Paksa saa Alinmang Uri ng Pagbabalangkas Inaayos ang paksa sa paraang ito ayon sa panahon ng pangyayari. Kaayusan ayon sa panahon Kaayusang Lohikal Inaayos ang paksa ayon sa kahalagahan nito na kaugnay ng pangunahing ideya o paksa. Kaayusan ayon sa sariling paraan Inaayos ang paksa ayon sa pangunahing pangangailangan. Layunin ng Pagbabalangkas Upang malaman kung naunawaang mabuti ang aralin. Upang maisaayos nang mabuti ang mga ideya. Upang makatulong sa pagtuklas ng mga kailangan pang impormasyon / tala Upang maging patnubay sa pag-aaral. Upang makatulong sa paghahanda at pagbibigay ng mga ulat.
Full transcript