Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Opvang van een onderkoelde drenkeling tot op de bodem

No description
by

Gerda van der Vecht-Kroeze

on 5 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Opvang van een onderkoelde drenkeling tot op de bodem

Ton Aijtink, ambulanceverpleegkundige Ambulance Amsterdam / docent HGZO
Bart Huybrechts, ambulanceverpleegkundige Ambulance Amsterdam / verpleegkundig specialist i.o. acute zorg
Gerda van der Vecht - Kroeze, verpleegkundige IC OLVG Amsterdam / verpleegkundig specialist i.o. intensieve zorg

Bart Huybrechts,
Ambulanceverpleegkundige Ambulance Amsterdam
Verpleegkundig Specialist i.o. acute zorg
Opvang van een onderkoelde drenkeling,
tot op de bodem

meer dan 500.000 doden/jaar wereldwijd
90% Zuid Oost Azie

geen overlijdens als gevolg van watersnood, tsunami en grote schipongevallen

doodsoorzaak nummer 1 -> 5 - 14 jaar, jongens

Nederland 300 overlijdens / jaar
kinderen 0 - 4 jaar
allochtonen
asielzoekers

voor iedere persoon die overlijdt, 4 andere personen worden gezien op SEH ivm tewaterraking

European Detailed Mortality Database, 2003
Incidentie verdrinking
FATAL DROWNING VERSUS NON FATAL DROWNING
Terminologie
NEAR DROWNING

DRY OR WET DROWNING

SECONDARY DROWNING

ACTIVE AND PASSIVE DROWNING

DELAYED ONSET OF RESPIRATORY DISTRESS
van Beeck EF, Branche CM, Szpilman D, Modell JH, Bierens JJLM. A new definition of drowning: towards documentation and prevention of a global public health problem. Bull World Health Organ 2005;83:853-6.
ambulance
Spoedeisende hulp
Intensive care
de casus
Melding: (MDT melding)
Welke vragen heb je?
Submersie en immersie (definities)
Logistiek / opschaling
Aanrijroute en bereikbaarheid
Veiligheid
Extra hulpdiensten
Materialen
Werkplek (aandacht voor omgevingsfactoren)
Gedoken/gesprongen/geduwd?
Diepte van het water/obstakels?
Submersie of immersie?
Duur submersie?
M.b.t. logistiek (opschaling)
Entrepotdok, opvang bij ingang
man ca. 20 jaar te water
onduidelijke melding, veel paniek
Overwegingen voor aankomst ongevalsplek
Redding door brandweer
Wel/niet reanimeren
Advanced Life Support door ambulance
Trauma vs Reanimatie
Reanimatie vs verdrinking
Behandeling ter plekke, duur?
Redding door brandweer
Horizontaal vs verticaal
Submersie vs immersie
Reanimatie vs niet reanimatie
Outcome IC
Belangrijke voorspellers
vroege BLS en ALS

10% reductie van cerebrale temperatuur tijdens event verdubbelt de tijd dat de hersenen kunnen overleven (daling ATP gebruik met 50%)

risico op overlijden of ernstige neurologische beschadiging in relatie met duur submersie:

0 - 5 min 10% kans op overlijden of ernstige schade
6 -10 min 56% " "
11-25 min 88% " "
>25 min (bijna) 100% " "
circulatoir systeem
Respiratie
Ongewone complicaties bij verdrinking
Duur submersie vs prognose
Duur onderdompeling
Temperatuur water
Temperatuur omgeving
Temperatuur patiënt
Consequenties voor behandeling
van pre- naar hospitale zorg
Keuze ziekenhuis
Vooraankondiging en overdracht
Mechanism
Injury
Signs
Treatment
Secondary survey in ambulance
A
M
P
L
E
top-teen
Tympaan
Oesofagaal
Nasopharyngeaal
Axillair
Blaas
Rectaal
Huid
Bloed
Temperatuurmeting
Oesophageal temperature is more accurate and will reflect rapid changes in body temperature better than tympanic, axillary, or rectal temperature. When oesophageal temperature cannot be measured, tympanic temperature done by a trained operator should become the reading of choice.
In critically ill patients, urinary bladder and oesophageal electronic thermometers are more reliable than the electronic rectal thermometer which is better than inguinal and axillary gallium-in-glass thermometers to measure core temperature.
STADIA I : Normaal bewustzijn en rillen

STADIA II : Verminderd bewustzijn zonder rillen

STADIA III : Buiten bewustzijn

STADIA IV : Geen ademhaling

STADIA V : Dood
Zwitserse indeling
Vermindering O2 consumptie (basaal metabolisme)
Cardiovasculaire effecten
18u20 jongedame, 29 jaar, bedolven onder lawine
>32°C : passieve externe verwarming (PER)
Opwarmtechnieken
Temperatuur 35 - 32°C

Warme omgevings temperatuur > 25°C

Isolerend materiaal (folie)

Bij temperatuurstijging < 0,5°C/uur AER
Passieve externe verwarming

Bij lichte hypothermie zonder mogelijkheid tot rillen


Bij matige onderkoeling zonder ernstige hemodynamische complicaties
Actieve externe opwarming
Perifere vasodilatatie
Bezwaren actieve externe verwarming
Actieve interne opwarming
ECC / ECMO
CVVH
Beademing met verwarmde lucht
Blaas of maagspoeling
It is concluded that if water temperature is warmer than 6 °C, survival/resuscitation is extremely unlikely if submerged longer than 30 min. If water temperature is 6 °C or below, survival/resuscitation is extremely unlikely if submerged longer than 90 min.
Submersie

Duikreflex

Aspiratie zoet/zout water / maaginhoud / sterk vervuild oppervlaktewater /
chloor in zwemwater

Laryngospasme

Hypoxemie

Respiratoire en metabole acidose

Hypothermie (“No one is dead until warm and dead”)

ARDS
Pathofysiologie verdrinking
Waarom verdrinkt iemand?
Niet kunnen zwemmen of zelfmoord

Alcohol ge- of misbruik / drugs

Geneesmiddelen

Extreme vermoeidheid

Plotseling ontstane aandoening (o.a epilepsie)

Hoofd- of ruggemergletsel (duiken)
Verschijnselen

Submersie
Duikreflex
Inslikken water
Laryngospasme


Opheffen laryngospasme
Aspiratie


Hypoxie
Circulatiestilstand
Irreversibele hersenbeschadiging
Hypothermie
Tijdsduur

0 – 2 minuten

0 – 3 minuten0 – 60 minuten
Fasen

Submersie

AspiratieHypoxie
Fasen van het verdrinkingsproces
Duikreflex
Hypothermie bescherming ligt bij watertemperatuur van 20°C
Overleving na langdurige submersie
lung-protective ventilation
bronchiaal toilet?
buikligging
ECMO
De casus
ards houdt in dat....
Gerda van der Vecht-Kroeze
ICU verpleegkundige OLVG
Verpleegkundig Specialist i.o. intensieve zorg
Naar de IC en dan?
Crit Care Med 2009 Vol. 37, No. 3
24 jarige man
hoog- energetisch trauma; van 12 meter hoog in ondiep water gesprongen agv cocaïne intoxicatie
hematopneumothorax b.d.z.
pneumocerebrum
pneumopericard
pneumomediastinum
wervel fractuur Th5-Th6 met
groot bot fragment in spinale kanaal
fractuur proces spinosus C6-Th4
trachealetsel
status na
reanimatie
neurologische
status?
Drenkeling
THWK
en CWK
letsel


Centraal temp
32.3
graden Celcius
Perifere temp
26.3
graden Celcius
koelmatras: 5 graden Celcius

12.00u
Centrale temp
32.3

Perifere temp
27.9

koelmatras: 20 graden Celcius

13.00u
Centrale temp
31.6

Perifere temp
29.0

koelmatras: 36 graden Celcius


E3M6Vt

koelmatras uit:
passief opwarmen

20.00u
centraal 36.2 graden Celcius
perifeer 34.6 graden Celcius

problemen in deze fase?
Eind goed al goed?
10 dagen IC
dwarslaesie T5
geplande orthopedische OK dag 8 uitgesteld vw koorts
minitrach ivm sputum
langdurig revalidatie traject
hypothermie op de IC
mild: 34- 35.9
gematigd: 32- 33.9
gematigd diep: 30-31.9
diep: < 30
Wat is het belangrijkste probleem?
Discussie
"acuut ontstane bilaterale longinfiltraten met ernstig zuurstoftekort"
(pAO2/FiO2 ratio <200 mmHg)

directe longbeschadiging (contusie, aspiratie, verdrinking)
indirecte longbeschadiging (sepsis)
Drenkeling met ARDS
alveolaire schade door aspiratie water
n = TV 6-8 ml/kg lichaamsgewicht
ALI TV 6ml/kg
ARDS TV 4-6 ml/kg

Pplateau < 30-32 cm H2O
sneller herstel
Pas na 24 uur ontwennen
van beademing
risico op pneumonie:
lastige diagnose (3e/4e dag minder oedeem)
verontreinigd water?
nosocomiale pathogenen
risico neemt toe met beademingsduur
spinaal trauma
SIRS reactie - hoeft geen infectie te zijn
sepsis en DIS kan wel voorkomen in de 1e 72 uur
NIERFALEN
is zeldzaam maar kan optreden als gevolg van anoxie, shock, myoglobinuria
Elke verdrinking geeft het falen aan van
de meest effectieve interventie:
PREVENTIE
> 85% voorkomen
drenkeling
reanimatie
ThWK en
CWK letsel
Patiënt
mei 2012
Beschadiging van de long bij drenkeling door:
Alveolitis surfactant verlies (3 weken)
Beschadiging van alveolocapillaire membraan
Gevolg: atelectasen, daling compliance, V/P stoornis


Longoedeem en/of ARDS
Airway
Breathing
Circulation
Disability
Exposure / environment
1ste opvang
na overdracht
Werkdiagnose o.b.v.
prehospitale hulpverlening
Status na
reanimatie
24 jarige
man
Drenkeling
Hypothermie
Verminderd AG beiderzijds
Matige symmetrische thorax excursies
Condens in tube
EtCO2 meting
Geen zichtbare verwondingen
Verminderd AG beiderzijds
Matige symmetrische thorax excursies
Crepitaties bij palpatie
Subcutaan emfyseem
Weke radialispols
Geen uitwendige bloedingen
Gespannen buik
Bekken lijkt stabiel
Lange pijpbeenderen lijken stabiel
Rond
Isocoor
Matige reactie op licht
E1 M1 Vt
Glucose 6.2
Controle?
Centrale temp
30.9 °C
Werkdiagnose o.b.v.
primary survey
Verminderd AG BDZ
24 jarige
man
Hypotensie
Hypothermie
Reanimatie
e.c.i.
Aanvullende diagnostiek
X - CWK
X - thorax
X - bekken
Echo FAST
ECG
LAB + ABG
Drugsscreening
..................
Verminderd AG BDZ
24 jarige
man
Hypotensie
Hypothermie
Reanimatie
e.c.i.
Indeling volgens Golden
Werkdiagnose o.b.v.
primary survey
Cardiovasculaire effecten
Trachealetsel

Fractuur processus spinosus C6 t/m Th4
Totale dwarslaesie vanaf TH4

Pneumothorax links
Pneumo-hematothorax re
Beiderzijds longcontusie
Ribfracturen links
Pneumomediastinum
Pneumopericard

Lucht in ruggemergkanaal en ventrikels
Geassocieerde letsels
Status na reanimatie
Ernstige hypothermie
Distributieve shock bij spinaal letsel
Diagnoses voor overname IC
FREQUENT
PVR en contractiliteit hart dalen
Daling hartfrequentie en cardiac output
Bij milde hypothermie, minimale stijging bloeddruk en CVD
Crit Care Med 2009 Vol. 37, No. 3
ECG afwijkingen
> 32 °C = alle types atriale & ventriculaire ritmestoornissen

< 32 °C ritmeveranderingen door:
electrolyten
pH
CO2
refractaire periode is gestegen
energie (intubatie, transport, CPR,…)
Electrische geleiding is vertraagd:
ST & T golf abnormaliteiten inconsistent
J golf of Osborne golf (II,III,aVF, V4 tot V6)
(niet prognostisch!)

= late depolarisatie & vroege repolarisatie

= GEEN infarct
ECG afwijkingen
Hypovolemie
Atriumfibrilleren met relatief trage volgfrequentie, intermediaire as, Osborne golf in diverse afleidingen
1ste ECG
Vasoconstrictie => overvulling => koude diurese

Toename viscositeit (2-3% per 1°Ç centrale temp)
FREQUENT
FREQUENT
1ste gemeten centrale temperatuur
30.9 graden celcius
Theoretisch gezien -> actieve externe opwarming
Discussie versus opwarmen en koelen na reanimatie
Pragmatische keuze
opwarmen met behulp van bair hugger en Level one infuusverwarmer
verder beleid op IC
Koud bloed naar centraal
Rewarming shock
Afterdrop
Cardiaal probleem
X - CWK
X - thorax
X - bekken
Echo FAST
Labuitslagen
Hb 6.1

pH 7.13
pCO2 52 (6.9)
pO2 101 (13.4)

Cocaine +++
Ingezette behandeling
A controle tube
B drukgestuurde beademing via
Oxylog 3000
beiderzijds thoraxdrainage
C 1000ml/u NaCl 0,9%
indien kruisproef bekend, overgaan
op bloedproducten
D regelmatige controle
E verwarmde infuusvloeistoffen
bair hugger
Geen verbetering op ingezette therapie

Aanhoudende hypotensie ondanks optimale vulling

Extra aanvullend onderzoek i.v.m. uitgebreide afwijkingen op X-CWK en X-thorax
CT hersenen
CT thorax
CT LWK
CT thorax
Traumatisch spinaal letsel
Specifieke aandachtspunten "neurogene" shock
Beoordeel de effectiviteit en de diepte van de ademhalingen
letsel niveau van C-5 tot C-7 hebben invloed op de diafragma functie
letsels op T-2 tot T-8 kunnen het diafragma ongemoeid laten, maar kunnen verlies van de functie van de intercostaal spieren veroorzaken
Behandeling "neurogene" shock

Beoordeel de motoriek van de patiënt (indien mogelijk)
buigen en strekken van de armen: C-5 tot C-7
buigen en strekken van de benen: L-2 tot L-4
strekken van de voet, strekken van de tenen: L-4 tot L-5
aanspannen van de sfincter van de anus: S-3 tot S-5
Palpeer polspulsaties: frequentie en kwaliteit
langzaam en goed gevuld bij een neurogene shock
snel en zwak bij een hypovolemische shock
Palpeer de huidtemperatuur
warm en droog bij een neurogene shock
klam en koud bij een hypovolemische shock
Palpeer voorzichtig de wervelkolom: is er pijn, gevoeligheid of voel je "trapjes" in de wervelkolom
Optimaliseren oxygenatie/ventilatie en circulatie

Atropine en vasopressoren

Zo mogelijk, tijdige decompressie

Corticosteroïden (geen evidence)
hypomagnesiemie: - aritmie
- vasospasme
- hypertensie

hypokaliemie: - aritmie
- spierzwakte

hypofosfatemie: - spierzwakte
- respiratoir falen
- daling CO
- afname diafragma functie
afterdrop
hypotensie
ritmestoornissen
secundaire acidose (lactaat in circulatie)
hyperkaliemie
longoedeem & hersenoedeem
Ton Aijtink
Ambulanceverpleegkundige Ambulance Amsterdam
Docent HGZO
Waarom verdrinken?
Airway
Manuele fixatie
Uitzuigen
Intubatie
Stiffneck
Breathing
Maskerballon beademing
15 liter O2
PEEP 5-8
Uitzuigen
Machinale beademing
Meldkamer:
Situatieschets
Locatie: Ambulancedienst, Valckenierstraat (Amsterdam C.)

Tijd: 1 jan. 06.29 uur

Meteo: regenachtig, ca. 5 graden C.
V LPA 7.2
Advanced Life Support door ambulance
Onderzoek algemeen
Circulatiearrest
Drenkeling
Hypothermie
De casus (het vervolg)
10 minuten na de melding komt de 1e ambulance aan (2e ambu 5 minuten later
Circa 5 minuten later haalt de brandweer het slachtoffer uit het water
MMT niet beschikbaar
Het slachtoffer ziet er levenloos uit
Primary Survey
Airway
Kijken, luisteren, voelen (jaw-thrust)
Breathing
Thoraxexcursie
Symmetrie
Auscultatie
Halsvenen
Frequentie
Capno (Saturatie)
Circulation
Pulsaties
Ritme
Kleur
Grote uitwendige bloedingen?
(Capno)
(RR)
(ECG)
According to the new definition adopted by the WHO in 2002, “Drowning is the process of experiencing respiratory impairment from submersion/immersion in liquid.”

The drowning process begins with respiratory impairment as the person’s airway goes below the surface of the liquid (submersion) or water splashes over the face
(immersion).

If the person is rescued at any time, the process of drowning is interrupted,
which is termed a nonfatal drowning.
Disability
Thoraxcompressie
Infuus/Intra-ossaal
Medicatie/vocht vlgs. protocol
Primary Survey (vervolg)
A: geen waarneembare ademhaling, veel braaksel rond mond
B: geen ademhaling/geen gaspen
C: geen voelbare output carotis, asystolie, geen groot zichtbaar bloedverlies
D: = U of E=1 M=1 V=1
E: buitentemperatuur ca. 5 graden, nat
Circulation
Thermometer
Veel thermometers ongeschikt voor ondertemperatuur
Rectaal/diepte
Oorthermometers
VLPA
Submersie > of gelijk aan 15 min. en lichaamstemp. onbekend: uitgangspunt lichaamstemp. < of gelijk aan 32 graden C.
Casus, vervolg (1)
Patiënt wordt beademd en krijgt thoraxcompressie
Ritme: asystolie
Intra-ossale toegangsweg (IV lukt niet)
Geen medicatie, temp. < 30 graden C.?
Wordt met moeite geïntubeerd (tube 7, 22 cm, hierna machinale beademing (AMV 6, freq.10x, FiO2 100%, PEEP ca.10 cm)
Na tube: transportgereed maken
Casus, vervolg (2)
Elektrolyt verstoringen
chirurgische stabilisatie zelden acuut nodig
m.u.v onvolledige dwarslaesie + ruggenmergcompressie of progressieve toename neurologische uitval
Distributieve shock (vasodilatatie waardoor relatieve hypovolemie - hypotensie)

ruggenmergletsels boven Th6: uitval van
sympathicus bij bewaard gebleven
para-sympathische tonus
- verlies sympatische innervatie van het hart
- daling afgifte catecholaminen (bijnier)
- hartstilstand door bradycardie en hypoxie

verlies van motoriek, sensibiliteit en reflex functies beneden het niveau van het letsel ("spinale shock")
Ter plaatse
Brandweer
Spant een zeil tegen wind en afkoeling
Klaarmaken onderkoelingspakket
Controle
Airway
Breathing
Circulation
Disability
Primary Survey
Handelingen
Airway
Breathing
Circulation
Disability
Casus

IPPV
pH 7.42
pCO2 32 (4.2)
pO2 98 (13)
Bic 20.2
BE -3.6
SpO2 98%
Nekkraag
Immobilisatie op wervelplank
Integratie onderkoelingspakket
Transfer naar verwarmde ambulance
Re-check ABCD in ambulance
dag 4 IC
HD: stabiel
Pulm: ASB
X-thorax - pneu rechts
rest contusie
perioden met SpO2 daling
Neuro: EMV 15
Casus (vervolg 3) in ambulance
dag 5 IC
detubatie
re-intubatie tot dag 9
A: Tube 22 cm
B: Machinale beademing, capno 25 mmHg, saturatie niet meetbaar, symmetrie/ademgeruis op beademing, druk 30-40 mmHg, inbrengen maagsonde
C: ROSC na ca. 15 min. Sinusbradycardie 50/min.
D: = U (E=1M=1 V=tube)
E: Temperatuur?, geschat < 30?
Psychische impact
revalidatietraject
studie
relatie
woonsituatie
Trauma
Temperatuur
Transporttijd
Mechanism
Injury
AVPU
EMV
Pupillen
Glucose
Exposure /
Environmental
control
Allergieën
Niet bekend
Medicatie
Niet bekend (vlgs. vrienden gezond)
Past ilnesses
Niet bekend (zou vlgs. vrienden gezond zijn)
Last meal
Onduidelijk (veel alcohol, snacks?)
Events
Feestganger ca. 20 jaar, gesprongen/gevallen van hoogte (ca. 12 meter) in water (diepte 1-3 meter)
Onbekende tijd onder water (niet zichtbaar voor omstanders)
Mgl. ook gebruik van cocaïne
Val van hoogte, ca. 12 meter in mgl. ondiep water/obstakel?
Submersie
Hypothermie
Onduidelijk letsel
Ribfracturen links
Signs and symptoms
A: Niet vrije ademweg
B: Geen eigen ademhaling
Saturatie?
Capno 24 mmHg
C: Reanimatiebehoeftig geweest, ROSC ca. 15 min. na redding
Asystolie gevolgd door sinusbradycardie
RR 85/60
D: U of E=1 M=1 V= tube
E: Temperatuur geschat < 30 graden C.
Treatment
Intubatie
LPA asystolie < 30 graden, geen medicatie
Intraossale naald
Volledige machinale beademing
Maagsonde
Circa 15 min. thoraxcompressie
Volledige wervelimmobilisatie
Treat first what kills first
Primary
Survey
Airway
Breathing
Circulation
Disability
Aanvullende diagnostiek/ overleg
Echo cor (pneumopericardium)
Bronchoscopie (trachealetsel?)

Neurochirurgische interventie?
Orthopedische interventie?
Probleemlijst
hematopneumothorax bdz: veel bloedverlies
fors subcutaan emfyseem: trachealetsel?
lucht intracerebraal: infectie risico

hypotensie 70 systolisch
FiO2 100% voor SpO2 92%

Familie is gearriveerd; zijn nog niet geïnformeerd
Bronchoscopie:
- beeld passend bij intubatieletsel
- bronchiaal beiderzijds diffuus oedemateus met gering
bloed vermoedelijk uit hogere luchtwegen
Echo cor:
- geen lucht te zien met echo (CT-thorax)
Bevindingen
Hypothermie
Crit Care Med 2009
This is a pragmatic, multicentre randomised controlled trial examining the effects of hypothermia titrated to reduce intracranial pressure <20mmHg, on morbidity and mortality 6 months after traumatic brain injury.
Wat doe je bij deze patiënt: koelen ivm reanimatie of opwarmen ivm neurologische beoordeling?
Geen neurochirurgische interventie nodig.

In acute fase geen orthopedische ingreep; levert mogelijk meer schade op.
Trauma letsel behandeling
Welke problemen doen zich voor in deze fase?
Rillen
Insuline resistentie
Verhoogd infectie risico
Verandering bloedstolling
definitie ARDS
Oorzaken ARDS
Beademingsstrategie
Ook op de IC belangrijk:
- begeleiding familie
- eerste besef patiënt
- eerste vragen patiënt
- start verwerkingsproces
Een uitdaging, zeker bij beademde patiënt
Deze presentatie bekijken:
www.prezi.com
Welkom en Werkwijze

Welkom
Principe van ketencasus
Vragen zo veel mogelijk aan het eind
Wel/niet reanimeren?
of
via link:
http://goo.gl/n9GeJ
Frequent
Rillen leidt tot opwarmen
IV magnesium
analgeticum
sedatie
kort werkende verslapping
Frequent
Frequent
hyperglycemie (meer insuline nodig)
insuline resistentie neemt af bij opwarmen
onderdrukking van inflammatoire respons
koelen > 24 uur is geassocieerd met hoger infectie risico (antibiotica profylaxe)
let op bij verhoogd risico patiënt
Mild, bloeding zeldzaam
thrombocyten aantal en functie nemen af
geen studies over significante problemen agv bloedingen
evt. desmopressine voor verbeteren functie trombocyten
Aandachtspunten IC
nader bekeken:
- circulatie
- respiratie
- neurologie/ spinaal trauma
- psychische component
N= 6-8 ml/kg lichaamsgewicht

ALI 6 ml/kg lichaamsgewicht
ARDS 4-6 ml/kg lichaamsgewicht

Pplateau < 30-32 cm H2O
ECMO
Als conventionele therapie faalt in adequate oxygenatie
veno-veneuze cannulatie
vereist antistolling, wat een therapeutisch dilemma kan opleveren bij trauma patiënt
vereist ECMO centrum
Na de voormelding.....

Traumateam?
Reanimatieteam?
OK team + perfusionist?
Temperatuur patient?
Temperatuur shockroom?
Opwarmen?
Protocol hypothermie?
Crit Care Med 2009 Vol. 37, No. 3
Crit Care Med 2009 Vol. 37, No. 3
19u beweging onder ijs gestopt
19u39 aankomst hulptroepen, opstarten BLS
19u56 start ALS en vertrek richting ziekenhuis
21u10 initiële temp. 14,4°Ç
21u52 daling temp. tot 13,7°Ç na starten ECC
22u VF
00u50 lichaampstemp 36°Ç, stoppen ECC
Distributieve shock

Neurogeen versus spinaal

Hypotensie met normaal bloedvolume
van SEH naar IC
Can J Anaesth. 1998 Apr;45(4):317-23.
- 6% per 1°C centrale temp
28°C -> 50% O2 consumptie
22°C -> 25% O2 consumptie
Shock bij spinaal trauma
Neurogene shockfase met hypotensie en bradycardie houdt in de regel enkele dagen tot weken aan.
De centrale sympathische reflex herstelt zich niet bij complete dwarslaesies.

Wel:
- herstelt de spinale sympathische reflexactiviteit
- aanpassing van het renine-angiotensinesysteem
- en toename van aantal en gevoeligheid van
adrenoreceptoren
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:1103-6
Traumatisch ruggenmergletsel en cardiovasculaire complicaties door neurogene shock: een mogelijke bedreiging voor het functionele herstel.
Aanvullende diagnostiek
X - CWK
X - thorax
X - bekken
Echo FAST
ECG
LAB + ABG
Drugsscreening
..................
28-32°C : actieve externe verwarming (AER)
<28°C : actieve interne verwarming (AIR)
Welkom en uitleg
Welkom
Uitleg ketencasus
Vragen zoveel mogelijk aan het einde
De casus (het vervolg)
Casusbeschrijvingen
Take home
Intensive Care Med. 2011
(Rectaal gemeten)
11.00u:
AMV 10 ltr/min
16x 650 cc
PEEP 14
FiO2 100%

pH 7.19
pCO2 48 (6.3)
pO2 85 (11.3)
Bic 18.1
BE -9.9
SaO2 96%
15.00u:
AMV 12.7 ltr/min
20x 630 cc
PEEP 14
FiO2 40%

pH 7.21
pCO2 48 (6.3)
pO2 88 (11.7)
Bic 18.7
BE -9.3
SaO2 96%
Het succes van hypothermie behandeling wordt grotendeels bepaald door de effectiviteit van de behandeling van de neveneffecten.
Full transcript