Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Il-Buddizmu

Prezi fuq il-Buddizmu
by

Mikhail Grima

on 17 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Il-Buddizmu

Il-Buddiżmu beda mill-għeruq tal-Induiżmu fil-pajjiż tal-Indja. Il-fundatur kien Siddhartha Gautama. Diffiċli li wieħed jagħti rendikont storiku preċiż tal-ħajja ta' Gautama, peress li l-ebda bijografija ma kienet miktuba qabel mijiet ta' snin wara mewtu. L-Oriġini tal-Buddiżmu Xi wħud jgħidu li r-reinkarnazzjoni sseħħ immedjatament, oħrajn jghidu li tieħu 49 jum. Xi wħud jgħidu li hemm stadju intermedjarju (antarabhava) u oħrajn li ma hemmx. Kollha jaqblu, madankollu, iċ-ċirkostanzi li fihom wieħed jitwieled fil-ħajja ta’ wara hija kkundizzjonata mis-somma totali ta’ affarijiet tajbin u ħziena li għamel fil-ħajja ta' qabel. Dan ifisser li jekk wieħed jgħix ħajja tajba, jgħaddi għal stat aħjar u ogħla fil-ħajja ta’ wara, imma jekk jgħix ħajja mhux daqstant tajba, jinzel fi stat aktar baxx. Irridu nghidu wkoll, li jekk il-persuna tkun għexet ħajja perfetta mar-regoli li ta Siddharta Gautama, hija tasal għan-nirvana. Alla Shiva Konnessjonijiet bejn l-Induizmu u l-Buddizzmu Il-Buddiżmu Ir-Reinkarnazzjoni Il-Buddiżmu jagħllem li meta persuna tmut, terga’ titwieled u dan il-proċess ta' mewt jissejjaħ Reinkarnazzjoni. Dan jkompli sakemm Nirvana tintlaħaq. Nirvana, hija stat ta perfezzjoni, fejn it-tbatija u x-xewqat ma jeżistux. Dan iqajjem il-mistoqsija: "X'inhi l-persuna?" ħafna reliġjonijiet jemmnu li l-qalba tal-persuna, il-persuna reali, hija r-ruħ, entità mhux materjali u dejjiema li teżisti fil-ħajja ġejjiena. Il-Buddizmu min-naħa l-oħra jgħid li l-persuna hija magħmula minn ħsibijiet, sentimenti u l-perċezzjonijiet interazzjoni mal-korp b'mod dinamiku li kontinwament jinbidlu. Mal-mewt dan il-kurrent kontinwu ta' enerġija mentali tiġi stabbilita mill-ġdid fil-korp il-ġdid. Għalhekk il-Buddiżmu huwa kapaċi li jispjega l-kontinwità tal-individwu mingħajr rikors għal twemmin fir-"ruħ eterna", idea li tikkontradixxi l-verità universali ta ‘impermanenza’. Tradizzjonijiet differenti Buddisti jispjegaw il-proċess tar-reinkarnazzjoni differenti. Siddartha Gautama Siddhartha Gautama twieled madwar is-sena 560 QK fl-Indja tat-Tramuntana. Suddhodana, il-Missier ta' Siddartha, kien il-ħakkiem fuq id-distrett ta' ħdejn il-Himalayas fejn llum huwa l-pajjiż ta' Nepal. Suddhodana ta kenn lil ibnu mid-dinja ta' barra u llimitah għall-palazz fejn Gautama kien imdawwar biss minn pjaċir u ġid. Minkejja l-isforzi ta’ missieru, Gautama jum wieħed ra in-naħa l-kerha tal-ħajja fuq vjaġġ li huwa kien għamel barra mill-ħitan tal-palazz. Huwa ra' erba' affarijiet li inbidlu mill-ħajja tiegħu: l-bniedem qodma, raġel marid, raġel mejjet, u xiħ. Profondament mnikket mit-tbatija li huwa ra', ddeċieda li jħalli l-lussu tal-ħajja fil-palazz u beda jfittex biex isib it-tweġiba għall-problema tal-uġigħ u tbatija umana.

Huwa mbagħad ddedika lilu nnifsu għall-ħajja ‘asketisisma’ (ħajja estrema fil-ġungla). Gautama eventwalment biddel ħajjtu għal waħda tal-meditazzjoni. Filwaqt li fil-fond fil-meditazzjoni taħt siġra tat-tin magħrufa bħala s-siġra Bohdi (jiġifieri, "siġra ta' għerf"), Gautama esperjenza l-ogħla grad tal-ħajja li tissejjah bħala in-'Nirvana'. Gautama mbagħad sar magħruf bħala l-Buddha ("l-infurmat."). Hu emmen li hu kien sab it-tweġibiet għall-mistoqsijiet tal-uġigħ u tbatija. Il-messaġġ tiegħu huwa li issa r-reliġjon ssir meħtieġa sabiex tiġi pproklamata għad-dinja kollha. Nirvana Il=Buddiżmu jispjega Nirvana bħala stat ta' ferħ u paċi. Dan l-istat jista' jiġi esperjenzat fil-ħajja jew fil-mewt. Il-kelma Nirvana tfisser "itfi," bħal meta titfi il-fjamma ta' xemgħa. Nirvana hija wkoll meqjusa bħala passaġġ għal eżistenza ġdida. Fil-kultura fejn il-Buddha għex u għallem, kien ifiehem li n-nar "ħruq", isir viżibbli meta huwa mehmuż ma' xi tip ta' fjuwil, u hu jieqaf jinħaraq u jsir inviżibbli meta l-fjuwil jitlaq jew jispiċċa. In-nar, kien maħsub, li ma kienx jispiċċa, iżda kien jiġi trasformat. F'kelma waħda, in-Nirvana hija l-liberazzjoni miċ-ċiklu ta' mewt meta r-ruħ tkun laħqet l-ogħla stat ta' purifikazzjoni. Alla Vishnu Advaita Vendanta Bhagavad Gita (Skrittura ta' 700 vers) Tantra (Stil ta' Ritwali Reliġjuż) Shramana (Movument li jixbah il-Vedic tal-Induiżmu) Dan il-proġett ġie magħmul minn: > Andrew Abela
> Clyde Borġ
> James Cini
> Mikhail Grima
> Neil Sciberras
> David Xuereb Grazzi!
Full transcript