Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rozwój zabawy

No description
by

Paulina Ilasz

on 13 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rozwój zabawy

Cechą charakterystyczną takiej zabawy
jest skuteczność
w przekazywaniu wiedzy.

Rozwój zabawy w życiu dziecka
Katarzyna Florek
Paulina Ilasz
Uniwersytet Rzeszowski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
I rok
kwiecień 2014
Plan prezentacji
1.
Omówienie pojęcia "zabawa"
5.
Znaczenie zabawy w życiu dziecka
3.
Rodzaje zabaw
ZABAWA
Aktywność służąca rozrywce, sięgająca najgłębszych początków ludzkości. Z antropologicznego punktu widzenia nie istnieje społeczność (kultura, cywilizacja), której członkowie nie znaliby zabawy.
Zabawa może również służyć edukacji („nauka przez zabawę”), czego dowodem mogą być różnego rodzaju edukacyjne gry komputerowe
2.
Cechy zabawy
Cechy zabawy według
Rogera Caillois'a

Dobrowolność
– zabawa jest działaniem, w którym zarówno udział, jak i rezygnacja z niego, są całkowicie zależne od chęci uczestnika/uczestników. Bawiący się lub grający robią to dla własnej przyjemności i bez jakiegokolwiek przymusu.
Wyodrębnienie, zamknięcie w określonych ramach czasu i przestrzeni

– gra i zabawa stanowią zamkniętą rzeczywistość, rozgrywającą się we własnej przestrzeni, starannie oddzielonej od reszty „normalnego” życia. Posiadają też określone ramy czasowe, poza którymi rozciąga się czas szary, nie nacechowany radosnym napięciem.
Zawieranie elementu niepewności
– przebieg zabawy czy wynik gry nie mogą być z góry ustalone. Ich istota zawiera się w niespodziance i ciągłemu zaskoczeniu.
Bezproduktywność
– nawet gra o pieniądze nie prowadzi do wytworzenia jakichkolwiek dóbr materialnych; możliwe jest jedynie przemieszczenie własności w ramach grupy grających. Ogólna suma wygranej nie może być większa od sumy, którą inny przegrali.
Ujęcie w normy
– świat gry i zabawy rządzony jest przez konwencje i reguły, których przestrzeganie jest warunkiem koniecznym uczestnictwa. Gra rozpada się, jeśli ukazać nonsensowność i konwencjonalność jej reguł.
Fikcyjność
– grom i zabawom opartym na naśladownictwie towarzyszy poczucie odrealnienia, wyodrębnienia się z rzeczywistego życia.
4.
Funkcje zabawy
Rodzaje zabaw
(nazywane też funkcjonalnymi lub czynnościowymi) polegają na wykonywaniu przez dziecko
prostych czynności nie prowadzących do żadnych, wytworów
, np. manipulowanie różnymi przedmiotami, gaworzenie, przenoszenie różnych przedmiotów z miejsca na miejsce.
Dziecięce zabawy dzielą się na wiele kategorii. Jedne kładą nacisk na rozwój umysłowy dziecka, inne ćwiczą dziecięcą motorykę. By dziecko prawidłowo się rozwijało, potrzebuje doświadczyć w swoim życiu każdej z tych aktywności.
I. Zabawy manipulacyjne
Spełniają przede wszystkim funkcję nabywania prostych umiejętności, dlatego dotyczą
najmłodszych
dzieci.
II. Zabawy konstrukcyjne
Polegają na budowaniu czy wytwarzaniu pewnych przedmiotów, zaspokajają one potrzebę wytwarzania.
Zabawa konstrukcyjna ma dwie funkcje:
Po pierwsze

ćwiczy sprawność
manualną

dziecka
,
Po drugie

sprzyja jego kreatywności.


Do tego typu zabawy potrzebne
są narzędzia.
Najpopularniejszą zabawką są klocki,
zaspokajają potrzebę wytwarzania.

Dziecko przy ich pomocy buduje swoją własną
rzeczywistość, wykorzystując do tego duże
pokłady wyobraźni.Nazywane także
zabawami twórczymi, zabawami fikcyjnymi, zabawami w role oraz zabawami symbolicznymi.

Cechą charakterystyczną tego rodzaju zabaw jest fakt używania przez dziecko przedmiotów w specjalnej funkcji oraz przybierania przez dziecko pewnych ról - odzwierciedlających przeważnie

normalne

życie.
III. Zabawy tematyczne
W trakcie zabawy tematycznej dzieci wcielają się w określone role, ulubionych
bohaterów, rodziców, rozmaite
zawody itd. Zabawa taka nie

wymaga zabawek, wyobraźnia pozwala dzieciom na doskonałe udawanie wykonywania pewnych charakterystycznych dla danej roli czynności.
Wymaga również od dziecka kreatywności.

Najpopularniejszą zabawą tematyczną jest zabawa w dom.
Zabawy te
zaspokajają

potrzeby poznawcze
, a zwłaszcza
ciekawość
dziecka.
IV. Zabawy badawcze

Są to zabawy będące wynikiem naturalnej dziecięcej potrzeby eksplorowania otaczającego świata.
która łatwo
zapada im w pamięć.
ciekawość i pozwalają
dzieciom uzyskać wiedzę,
na zabawkach.
Polegają na wykonywaniu przez dziecko rozmaitych doświadczeń na różnych materiałach, często również
Takie zabawy zaspokajają
dziecięcą
V. Zabawy ruchowe

Polegają na wykonywaniu przez

naturalną aktywnością
każdego dziecka i pozwalają zaspokoić potrzebę ruszania się.

dziecko dużej ilości ruchów wymagających pewnego
wysiłku
,
zręczności
,
siły
,
szybkości
.
Zaspokajają one potrzebę ruchu,
nabywania zręczności.
Najpopularniejszymi zabawami ruchowymi wśród dzieci są:
berek, bieganie, skakanie, gra w piłkę czy wspinanie się.
VI. Zabawy dydaktyczne
Nie są one wynikiem
swobodnej
twórczości

dzieci
, lecz są
przygotowane
,
inicjowane
i
organizowane
przez opiekuna dziecka i powinny mieć zawsze wartości kształcące. Zabawy dydaktyczne to nic innego jak edukacja w formie rozrywki.
Służą jej m. in. pomoce naukowe takie jak
książki, filmy czy zabawki edukacyjne.

Ze względu na formalne kryteria wyróżnia się
jeszcze takie rodzaje zabaw jak:
swobodne, kierowane, samotne - indywidualne, grupowe, równoległe, wspólne, zespołowe.
Wszystkie rodzaje zabaw są ze sobą bardzo powiązane, istnieje wiele zabaw mieszanych.
FUNKCJE ZABAWY
Zabawę dziecka wykorzystuje się do postawienia diagnozy odnośnie jego funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, a także intelektualnego.
Zabawy ruchowe Weroniki Sherborne stanowią natomiast doskonały przykład zabaw rozwijających kompetencje społeczne, emocjonalne i psychomotoryczne małego dziecka.
Funkcja terapeutyczna
Funkcja ludyczna
Bawienie się jest czynnością spontaniczną, nie z przymusu, gdyż jest źródłem ogromnej przyjemności i często też satysfakcji. Wtedy to cała aktywność dziecka skierowana jest na poznawanie rzeczywistości i zdobywanie nowych umiejętności.
Funkcja rozwojowa
Dziecko poznaje siebie i świat w działaniu. Zabawa, jest dla dziecka sposobem na poznawanie rzeczywistości, praw rządzących światem natury i światem społecznym, nabywanie nowych umiejętności, oraz poznawanie siebie.
ROLA ZABAWY


Po pierwsze
, zwiększa
orientację w świecie oraz ćwiczy umiejętności, sprzyja rozwojowi
myślenia, wiedzy, spostrzegania oraz poszczególnych sprawności
czynnościowych.
Po drugie
, uczy kierowania, planowania, rozwija
zdolności organizacyjne, wzbogaca osobowość dziecka.
Po trzecie,
rozwija sferę emocjonalną życia pogłębiając ją.
Po czwarte
, stanowi jeden z najlepszych środków psychoterapeutycznych i często bywa stosowana jako metoda oddziaływania na dzieci z różnymi trudnościami i zaburzeniami rozwoju”
BIBLIOGRAFIA
http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PV0431
http://dzieci.pl/kat,1033605,title,Rodzaje-dzieciecych-zabaw-i-ich-wplyw-na-dziecko,wid,15661491,wiadomosc.html?smgputicaid=612adf
http://www.edukacja.edux.pl/p-212-znaczenie-zabawy-i-zabawek-w-rozwoju-i-wychowaniu.php
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zabawa
Full transcript